Kurser i PCB

Sikker håndtering af PCB

PCB er gift for miljøet, og kontakt med PCB er ekstremt farligt for mennesker. Sikkerhed omkring identifikation, håndtering og bortskaffelse af PCB er derfor altafgørende. 
Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

Lær at håndtere PCB forsvarlig med det rette PCB kursus

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der mellem 1950 og 1977 blev anvendt i byggematerialer i industrien. Stoffet blev blandt andet brugt på grund af dets gode isoleringsevne og lave brændbarhed.

I dag er PCB forbudt og optaget på EUs liste over farlige stoffer. Dette skyldes, at stoffet kan have alvorlige helbredsmæssige og miljømæssige følgevirkninger. Påvirkninger på nervesystemet og kræft er kun få af de sygdomme man har set som følge af kontakt med PCB. Det er derfor altafgørende, at håndtering af det PCB, der stadig findes i gamle bygninger bliver håndteret sikkert og korrekt.

Kurser i PCB - se oversigten her!

Selv om PCB nu er forbudt som byggemateriale, findes der stadig mange bygninger landet over, hvor stoffet kan findes. PCB er derfor en stor potentiel risiko for håndværkere, bygherrer, entreprenører og andre, der arbejder med renovering eller nedrivning af gamle bygninger.

Kurser i PCB er nødvendige for at sikre, at PCB bliver identificeret og håndteret uden at skade hverken miljø eller helbred.

Hvordan kan kurser i PCB hjælpe dig?

Arbejder du på projekter, hvor der kan være mistanke om, at byggematerialerne indeholder PCB, skal du deltage i et eller flere kurser i PCB. Med et PCB kursus bliver du netop rustet til at håndtere, fjerne og bortskaffe PCB efter de love og regler, der gælder på området.

Kurser i PCB giver dig typisk indblik i følgende:

  • PCB - hvad er det?
  • Regler og vejledninger, der omhandler PCB
  • Planlægning af arbejder med PCB
  • Risici ved arbejdet med PCB
  • PCBs påvirkning på miljø og helbred
  • Beskyttelse og værnemidler mod PCB
  • Håndtering af PCB

Efter dit PCB kursus modtager du et uddannelsesbevis, der udgør dokumentation for, at du har de kompetencer, der skal til for at håndtere PCB i gamle bygninger korrekt og forsvarligt.

Vi tilbyder desuden kurser i håndtering af asbest, som er et byggemateriale, der tidligere blev brugt i forbindelse med isolering. Asbest er sundhedskadeligt som PCB, og det er derfor vigtigt, at du håndterer det helt korrekt. Læs mere om asbest og vores kurser her. 

Vælg mellem mange kurser i PCB

Der findes en lang række forskellige kurser i PCB på markedet. Nogle udbydes som AMU-kurser og nogle udbydes af private udbydere. Samtidig omhandler nogle et specifikt emne på området, f.eks. viden om regler eller praksis for håndtering, mens andre er en del af et forløb, der omhandler andre emner, f.eks. asbest eller bly.

Du kan her på siden finde en række relevante kurser i PCB. Når du har fundet et kursus, der fanger din interesse, så klik dig ind og læs mere. Her kan du også nemt og hurtigt kontakte udbyderen af kurset og få svar på de evt. spørgsmål, du måtte have.

Søger du andet end kurser i PCB? Tag et kig i vores samlede oversigt over kurser inden for bygge og anlæg.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen