Viser 1-20 af 21
12

Optimer arbejdsmiljøet i din virksomhed!

Et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø er alfa omega for enhver virksomhed og organisation. For at det dog bliver en realitet kræver det, at medarbejdere og ledere arbejder sammen og, at de tilegner sig den rette viden og kompetencer, der skal løfte arbejdsmiljøet. 

Arbejdsmiljøledelse er et fag, der sigter mod at give ledere og arbejdsmiljørepræsentanter værktøjer og kompetencer til at forbedre arbejdsmiljøet i deres virksomhed.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø er et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge, respekteret og engageret. Det omfatter også fysiske forhold så som god ventilation, belysning og ergonomi, samt psykiske forhold som mulighed for at give feedback, klare retningslinjer og et positivt socialt klima. Et godt arbejdsmiljø kan også omfatte fleksible arbejdstider, træning og udviklingsmuligheder, og muligheder for work-life balance. Et godt arbejdsmiljø inkluderer også faktorer som:

Arbejdsmiljøledelse

Hvorfor tage et kursus i arbejdsmiljøledelse?

Specialisering i arbejdsmiljøledelse kan have flere fordele. For det første kan det hjælpe med at sikre, at din virksomhed overholder relevante lovkrav og regler for arbejdsmiljø, og kan hjælpe med at undgå bøder og sanktioner.

For det andet kan det hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet for dine medarbejdere, hvilket kan føre til øget tilfredshed, motivation og trivsel blandt dem, samt reducere sygefravær og forbedre produktiviteten.

For det tredje kan det hjælpe med at forbedre din virksomheds omdømme og brandværdi, da det kan være et konkurrenceparameter at kunne dokumentere et godt arbejdsmiljø.

Endelig kan specialisering i arbejdsmiljøledelse hjælpe din virksomhed med at implementere ISO 45001 standard, og dermed dokumentere og kommunikere jeres arbejdsmiljøstyring til eksterne interessenter.

Muligheder for at specialisere dig inden for arbejdsmiljøledelse

Specialisering i arbejdsmiljøledelse kan give en dybere forståelse for de juridiske krav og regler, der gælder for arbejdsmiljø, samt give værktøjer og metoder til at identificere og håndtere farer og risici i arbejdsmiljøet. 

En akademiuddannelse inden for ledelse, der inkluderer fagmoduler i arbejdsmiljøledelse, kan give en bredere forståelse for ledelse og strategi, samt hvordan arbejdsmiljøledelse kan integreres i disse områder. 

En certificering i ISO 45001 er specifikt designet til at give viden og kompetencer inden for arbejdsmiljøledelse, med særligt fokus på at implementere og vedligeholde et arbejdsmiljøstyringssystem, der opfylder kravene i ISO 45001 standard. Det kan hjælpe virksomheder med at dokumentere og kommunikere deres arbejdsmiljøstyring til eksterne interessenter, samt hjælpe dem med at opnå certificering i standarden.

ISO-standarder skal være med til at nedbringe antallet af arbejdsulykker, ligesom det også er meningen, at den skal forbedre både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Når du vælger at certificere dig inden for denne, er du altså godt rustet til at arbejde med arbejdsmiljø i din organisation. 

Fagmodul i arbejdsmiljøledelse

På akademiuddannelsen i ledelse er der et modul, der fokuserer på arbejdsmiljøledelse. Det kan du med fordel tage, hvis du ønsker at tage en efteruddannelse, der gør dig i stand til at lede og udvikle arbejdsmiljøet i din organisation. På et sådan modul får du

  • Et dybdegående indblik i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Læren om at kunne agere bindeled i det tværfaglige samarbejde mellem din organisation og arbejdsmiljøregulative instanser
  • læren om, hvordan man skaber trivsel gennem konkrete ledelsestiltag.

Når du tager fagmodulet inden for arbejdsmiljøledelse, vil du blive undervist i følgende: 

  • Ledelse af arbejdsmiljømæssige processer
  • Sikkerhedsstandarder
  • Ledelse af de forebyggende processer herunder risikovurdering, principper og anvendelse for kendskab til forebyggelsesprincipper inden for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
  • Involvering af medarbejdere

Ønsker du også at optimere arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, så kig listen af uddannelser og kurser igennem ovenfor, og find det kursus eller den uddannelse, som du synes passer bedst til dig og din virksomhed!

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Evaluering fra studerende på fag...

Man udvikler ikke kun sin viden på området. Man får også personlig udvikling og bliver klogere på sig selv. I sidste ende en bedre version af sig selv.

Læs mere
Evaluering fra studerende på fag...

Jeg har lært meget om adfærd og at min egen tilgang til konflikter kan ændres.

Læs mere
Mia Isabella

"Faget statistik er givende på mange punkter, hvis man som jeg sidder i en økonomiafdeling."

Læs mere
MARIA MAJ LARSEN, MAGASIN DU NORD

Deltagelsen i Digital projektledelse har givet gode håndgribelige værktøjer, som jeg nemt kan bruge i hverdagen til at styrke mine projekter.

Læs mere