Indeklima

Arbejd med Indeklima

Få et indblik i hvilke parametre der er med til at skabe et indeklima. Med et kursus får du indblik i, hvilke parametre I bør kigge på i fremtiden. 
Viser 1-18 af 18
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-18 af 18

Indeklima - skab et perfekt indeklima

Føles luften tung? Opleves en trang til frisk luft? Er temperaturen for varm eller for kold? Trykker det i hovedet? Et godt indeklima er altafgørende for menneskers komfort, sundhed og ikke mindst produktivitet og effektivitet på arbejdspladsen. Hermed er et godt indeklima en forudsætning for, at den ansatte kan præstere optimalt på arbejdspladsen. 

Med et kursus indenfor indeklima får du viden, tips og retningslinjer for, hvordan du vurderer og forbedrer indeklimaet uden brug af dyrt måleudstyr eller store investeringer. Du lærer altså hvordan du kan skabe store forbedringer for små midler.

Det gode indeklima på arbejdspladsen kan kendetegnes ved:

 • Lavt sygefravær og minimal virussmitte
 • Ingen eller få klager over luftens kvalitet, temperatur og luftfugtighed
 • Ingen eller få gener fra problemer og symptomer relateret til for tør luft eller for fugtig luft
 • Glade og sunde medarbejdere som performer

Indhold på et kursus indenfor indeklima 

Alt afhængig af kursets type og længde, indhold og målgruppe, er det følgende eksempler på hvad et kursus indenfor indeklima kan indeholde:

 • Grundlæggende viden om temperatur, fugtighed, afgasninger, støv, ventilationsteknik og støj og lys
 • Viden om de lovmæssige krav til udførelse og kvalitet hvad angår udstyr mm. 
 • Udstyr og metoder til udførelse af indregulering i afleveringsfasen
 • Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr
 • Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg
 • Redegøre i detaljer for hvorledes termiske forhold og luftkvalitet influerer på indeklimaet 
 • Anvendelsesområder, termer, definitioner, symboler og forkortelser
 • Forudsætninger og inputparametre for beregning af indeklimaet

Herudover får du de nødvendige værktøjer til at arbejde med både teoretiske og praktiske løsninger hvad angår optimering af indeklima. Med et kursus indenfor indeklima kan du altså opnå en indsigt i viden der gør det muligt for dig at assistere med at træffe beslutninger der kan forbedre indeklimaet. 

OBS: Du skal være opmærksom på, at de enkelte kurser kan have skiftende adgangskrav som skal opfyldes før deltagelse i kurset kan ske. Alt efter hvilket type kursus der er tale om kan det også være tilfældet, at der ikke som sådan er nogen specifikke adgangskrav. Ved valg af kursus er det endvidere også relevant at kigge på indholdet og kursets type for at vurdere om det er det rigtige kursus for dig. 

Her på siden finder du mange typer af kurser indenfor indeklima, heriblandt indenfor støj, varme, vand og ventilation. Eksempelvis er kurset IK-Kompas værktøjet et oplagt kursus at tage såfremt du ønsker viden og indsigt i brugen af værktøjer der kan give dig og din virksomhed dyb indsigt i jeres indeklima forhold. Her kan du forvente gennemgang med caseopgaver og træning samt vejledning og afprøvning af IK-kompas mm. 

Alt afhængig af kurset og målgruppen, kan du lære om bl.a. at foretage indeklimamålinger, kontrollere ventilationsanlæggets funktion, foretage mindre reparationer samt at udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene. Indeklimakurser hjælper dig altså til at få overblik over muligheder for at få et bedre indeklima uden ekstra udgifter på energiregningen. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen