Kemisk risikovurdering – har I styr på reglerne?

Har du styr på, hvad en kemisk risikovurdering består af? Vi giver dig svaret i denne artikel, hvor vi har allieret os med Altox. Læs med her.

Kemisk risikovurdering – har I styr på reglerne?

Beskæftiger din arbejdsplads sig med farlige kemiske stoffer og materialer, eller har I arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi? I så fald er det afgørende at gennemføre en kemisk risikovurdering.

Men er du usikker på, hvad en kemisk risikovurdering er, hvad den indebærer, hvornår den er nødvendig og/eller hvordan den udføres? Det stiller vi skarpt på i denne artikel, hvor vi har allieret os med Altox, der har mere end 30 års erfaring med rådgivning og uddannelse inden for kemikalieregulering, miljø og arbejdsmiljø.


I mange danske virksomheder arbejdes der med kemikalier, som anses for farlige. Hvis din virksomhed anvender kemiske produkter, som eksempelvis rengøringsmidler, eller har arbejdsprocesser, der kan generere farlig kemi som byggestøv eller lignende, kommer en kemisk risikovurdering ind i billedet.

Hvad er kemisk risikovurdering?

En kemisk risikovurdering, også kendt som kemisk APV, er en vurdering af, hvordan I som arbejdsplads arbejder med kemiske produkter, hvordan medarbejdere kan blive udsat for farlige kemikalier og kemiske produkter og hvad I som arbejdsplads har af initiativer og foranstaltninger for at beskytte jeres medarbejdere, når der arbejdes med kemiske produkter.

Den kemiske risikovurdering skal gennemføres som led i virksomhedens arbejde med den ”almindelige” arbejdspladsvurdering (APV). Her er det op til jer som virksomhed at vurdere, om den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Denne del er grundessensen af en kemisk risikovurdering.

Formålet med den kemiske risikovurdering er således at identificere og reducere risikoen for, at medarbejderne udsættes for farlige kemikalier under arbejdet. Vurderingen vil ikke alene giver jer et overblik over, hvordan jeres medarbejdere kan blive udsat for farlige stoffer og materialer gennem diverse arbejdsprocesser. I får ligeledes indblik i, hvor farligt det er, og et godt grundlag for at vurdere, om I har begrænset medarbejdernes udsættelse for kemi på en forsvarlig vis, eller om der er plads til forbedring og optimering af jeres indsats.

Hvor og hvornår anvendes en kemisk risikovurdering?

En kemisk risikovurdering (kemisk APV) er lovpligtig for alle danske virksomheder, hvor farlig kemi indgår, bruges eller opstår som led i arbejdsprocesserne i virksomhedens arbejde. Det kan således både være den lokale tømrervirksomhed eller et rengøringsfirma såvel som landmanden eller den store fødevarevirksomhed.

Der er således mange virksomheder, der er underlagt den lovpligtige kemiske APV, som en forlængelse af den ”almindelige” arbejdspladsvurdering (APV). Risikoen skal vurderes ud fra hver enkelt arbejdsproces i virksomheden, hvor der enten anvendes eller kan opstå/udvikles farlig kemi.

Sådan kommer I godt i gang med kemisk risikovurdering

Hvis I beskæftiger jer med kemiske produkter i jeres arbejde, bør (læs – skal! jf. kravene til kemisk APV) I sørge for at have en opdateret produktliste over disse, og samtidig sørge for at være i besiddelse af de nyeste sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatabladene indeholder nemlig en række oplysninger, der kan hjælpe jer med at udfylde risikovurderingen.

Når I har fået styr på produktlisten, er tilgangen til risikovurderingen ens, uanset om I anvender kemiske produkter i arbejdet eller har arbejdsprocesser, hvor farlige kemikalier kan dannes.

For at komme godt i gang med jeres kemiske risikovurdering kan I med fordel dele processen op i disse tre overkommelige trin:

 1. Kortlæg alle arbejdsprocesser, hvor I bruger kemiske produkter, eller hvor der udvikles farlig kemi.
 2. Vurder risikoen ved hver enkelt arbejdsproces: Hvor farlig er kemien? Hvordan sker udsættelsen?
 3. Vurder, om jeres medarbejdere er godt nok beskyttet, og undersøg, om I kan fjerne eller minimere risikoen.

Vil du gerne få et endnu bedre indblik i, hvordan I kommer godt i gang med den kemiske risikovurdering i jeres virksomhed?

Gennem kurset Kemisk risikovurdering hos Altox får du kendskab til lovkravene vedrørende arbejdet med kemikalier på arbejdspladsen, herunder forståelse for principperne i kemisk risikovurdering, og bliver selv i stand til at foretage den.

Læs mere om kurset her

Syv forhold i en kemisk risikovurdering

Gennem kurset hos Altox får du også indblik i, hvilke forhold der bør indgå i jeres kemiske risikovurdering. Der er nemlig 7 vurderingselementer, man altid skal tage stilling til, når man arbejder med farlige stoffer for at kunne vurdere, om den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Det drejer sig om følgende 7 forhold:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med den farlige kemi
 4. Effektiviteten af de forebyggende foranstaltninger
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandørens oplysninger om sikkerhed og sundhed.

Værd at vide om kemisk risikovurdering

I forbindelse med jeres kemiske risikovurdering er der nogle ting, I som virksomhed – og du som med arbejder for den sags skyld – bør være opmærksomme på. Sammen med Altox beskriver vi de vigtigste punkter herunder:

 • Den skal være skriftlig og tilgængeligt for medarbejderne. Den kemiske risikovurdering er dermed ikke en formalitet der ”bare” skal overstås, og så gemmes væk i en skuffe eller på den øverste støvede hylde på kontoret.
 • Jeres kemiske risikovurdering (kemisk APV) er en løbende proces, hvor I systematisk afdækker og vurderer, om arbejdet kan udgøre en risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det er således ikke en vurdering, der foretages én gang, og så kan man sætte flueben ved den opgave. Jeres kemiske risikovurdering skal holdes opdateret løbende. Det kan for eksempel være hvis I ændrer sammensætningen af kemikalier, ændrer arbejdsprocesserne, indfører nye kemikalier eller lignende. Der skal dog være en revidering af jeres kemiske risikovurdering hvert tredje år som minimum.
 • Reglerne håndhæves af Arbejdstilsynet, og en kemisk APV er – som nævnt tidligere – et lovkrav.
 • Såfremt den kemiske risikovurdering konkluderer, at eksponeringen for farlige kemikalier udgør en trussel mod sikkerheden og sundheden for de ansatte, er der et identificeret problem, der kræver løsning.

  Hvis løsningen ikke kan implementeres øjeblikkeligt, skal der udarbejdes en handlingsplan, der definerer rækkefølgen og tempoet for at løse problemet.
 • I forbindelse med den kemiske risikovurdering er det jeres pligt som virksomhed at sørge for at sikre, at medarbejdere, der arbejder med stofferne, får en effektiv oplæring og instruktion.

Vil du blive endnu klogere på kemisk risikovurdering?

Det er væsentligt, at I som virksomhed formår at lave en grundig kemisk sikkerhedsvurdering. Hvis du vil være helt sikker på, at jeres virksomhed har helt styr på reglerne og kravene til den kemiske risikovurdering, kan et kursus hos Altox være oplagt.

Kurset har en varighed af blot en dag, hvor du vil få et alt den nødvendige viden og skabe et solidt fundament for at foretage den kemiske risikovurdering. Denne dag er med andre ord godt givet ud.

Næste kursus starter den 2. oktober 2024 – skal du med?

Læs mere om kurset her

Altox

Altox

Rådgivning og kurser inden for bl. a. kemisk arbejdsmiljø (Vis mere)
Altox har mere end 30 års erfaring med rådgivning og uddannelse inden for kemikalieregulering, miljø og arbejdsmiljø. (Mindre)

Omkring

Altox har mere end 30 års erfaring med rådgivning og uddannelse inden for kemikalieregulering, miljø og arbejdsmiljø.
Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer