Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sæt mobning på agendaen på din arbejdsplads


Mobning på arbejdspladsen - sådan forebygger og håndterer I mobning

Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning?

Det virker helt uforståeligt for de fleste, at mobning kan finde sted blandt professionelle, voksne mennesker på en arbejdsplads. Ikke desto mindre er det virkeligheden for mange arbejdspladser på tværs af brancher og organisationstyper. Det er derfor vigtigt, at enhver arbejdsplads er klædt på til at forebygge mobning og håndtere problemet, hvis det skulle opstå.

Men hvornår er der tale om mobning, og hvordan bliver du opmærksom på faresignalerne? Vi kommer her ind på en række tiltag, din arbejdsplads bør overveje for at blive klædt på til at skabe et arbejdsmiljø med gladere medarbejdere - og i sidste ende bedre resultater.

Definitionen på mobning ifølge ArbejdstilsynetOplever du f.eks. forskelsbehandling, en rå omgangstone, stigende sygefravær, social eksklusion, faldende produktivitet eller stor udskiftning af personale kan det være tegn på, at der finder mobning sted på din arbejdsplads. 

Dog kommer mobning i mange afskygninger og kan finde sted mere eller mindre indirekte. Derfor er faresignalerne mange og svære at definere fuldstændigt.

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning på arbejdspladsen, når en eller flere medarbejdere f.eks. bagtaler eller lyver om en kollega eller ekskluderer en person fra sociale arrangementer. 

Det kan også være mobning, når en chef kritiserer en medarbejders arbejdsindsats på en nedladende måde foran andre eller bevidst giver fejlagtig information. En chef kan også mobbe ved at udnytte sin magtposition eller give en ansat arbejdsopgaver, som han/hun ved, at den ansatte ikke kan fuldføre.

Sådan forebygger du mobning på arbejdspladsenLangvarig mobning kan medføre, at en ansat:

 • Sygemelder sig oftere og oftere
 • Får en dårligere præstationsevne
 • Virker anspændt og aggressiv
 • Klager over hovedpine eller kvalme
 • Virker nervøs eller usikker
 • Virker irritabel
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Virker apatisk eller depressiv
 • Viser stor uvilje til at møde op på jobbet

Symptomerne kan vise sig i en periode, og i ekstreme tilfælde kan de blive kroniske. Dette sker som følge af langvarig og systematisk mobning. 

Nogle ofre for mobning kan sågar udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Offeret undgår arbejdspladsen og tager ofte omveje for ikke at være nær arbejdspladsen. 

PTSD skal tages meget alvorligt og betragtes som en sygdom, da det kan have negative konsekvenser for den udsattes liv, både professionelt og personligt.

Sådan forebygger din arbejdsplads mobning

Et godt psykisk arbejdsmiljø er altafgørende for trivslen på din arbejdsplads og ikke mindst de resultater, I sammen skaber for organisationen. Det er derfor vigtigt, at din arbejdsplads kommer mobningen til livs på en konstruktiv måde. Ved at stille skarpt på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, kommunikation og ledelsens rolle kan I skabe gode forudsætninger for en arbejdsplads uden mobning.

Tip: Se vores oversigt over kurser i psykisk arbejdsmiljø

Vi anbefaler først og fremmest, at din virksomhed bliver klædt på til at håndtere mobning gennem en konkret handlingsplan. På den måde er I altid klar til at handle, hvis mobning skulle opstå - og ikke mindst forebygge mobning. Samtidig sender det et positivt signal til medarbejderne om, at mobning er et problem, der bliver taget seriøst og ikke tolereres.

Handlingsplanen bør besvare spørgsmål som f.eks:

 • Hvordan forholder arbejdspladsen sig over for mobning?
 • Hvad definerer arbejdspladsen som mobning?
 • Hvordan forebygger vi mobning?
 • Hvilke konsekvenser skal der være for den, der mobber?
 • Hvordan håndterer vi mobning, hvis det opstår?
 • Hvilke muligheder er der for at klage over en sag?
 • Hvordan støtter og rådgiver arbejdspladsen den, der bliver mobbet?
 • Er der en plan for uddannelse af ledelse, arbejdsmiljørepræsentant eller lignende?

Hvordan skal du forholde dig ved mobning?

Er du vidne til mobning, eller bliver du selv udsat for mobning på egen krop, anbefaler vi, at du tager kontakt til din nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant og fortæller, hvad du oplever. Tag afsæt i din egen opfattelse og forklar med eksempler, hvilke tegn du ser eller oplever, der kunne indikere, at mobning finder sted. Tag vores test og bliv klogere på, om der finder mobning sted på din arbejdsplads.


Af Information Manager Matilde Løhr Andersen

Kilder: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø

 

Senest opdateret: 19 feb 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 14-03-2019

Sådan bevarer du effektiviteten, når du arbejder hjemme

Drømmer du om en ugentlig eller månedlig hjemmearbejdsdag? Men er du  bekymret for, om du har den nødvendige disciplin til at kunne administrere det? Så læs med her, hvor vi giver vores bedste tips til en god og effektiv arbejdsdag i stuen.

Læs mere
Sidst opdateret 14-05-2019

5 bud på spændende proceskonsulentuddannelser

I denne guide går vi tæt på uddannelsen til proceskonsulent og sætter fokus på hvad en proceskonsulent egentlig er og laver.

Læs mere
Sidst opdateret 20-01-2016

Interview om gravide og sygefravær

Conopor rådgiver virksomheder i, hvordan de håndterer arbejdsforhold for gravide medarbejdere; et område der generelt er præget af berøringsangst. “Overordnet ser vi på, hvad vi kan gøre, både til fordel for den gravide og for erhvervslivet. Det fælles mål er, at den gravide trives, samtidig med at virksomheden kan opretholde driften”, siger Jean Vennestrøm, ejer af Conopor.

Læs mere