Sæt mobning på agendaen på din arbejdsplads

Mobning finder sted på mange arbejdspladser på tværs af brancher og organisationstyper. Men hvornår er der tale om mobning, og hvordan bliver du opmærksom på faresignalerne? 

Sæt mobning på agendaen på din arbejdsplads

Det virker helt uforståeligt for de fleste, at mobning kan finde sted blandt professionelle, voksne mennesker på en arbejdsplads. Ikke desto mindre er det virkeligheden for mange arbejdspladser på tværs af brancher og organisationstyper. Det er derfor vigtigt, at enhver arbejdsplads er klædt på til at forebygge mobning og håndtere problemet, hvis det skulle opstå.

Men hvornår er der tale om mobning, og hvordan bliver du opmærksom på faresignalerne? Vi kommer her ind på en række tiltag, din arbejdsplads bør overveje for at blive klædt på til at skabe et arbejdsmiljø med gladere medarbejdere - og i sidste ende bedre resultater.


Arbejdstilsynets definition på mobning:

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagene gange op grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Oplever du f.eks. forskelsbehandling, en rå omgangstone, stigende sygefravær, social eksklusion, faldende produktivitet eller stor udskiftning af personale kan det være tegn på, at der finder mobning sted på din arbejdsplads. Dog kommer mobning i mange afskygninger og kan finde sted mere eller mindre indirekte. Derfor er faresignalerne mange og svære at definere fuldstændigt.

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning på arbejdspladsen, når en eller flere medarbejdere f.eks. bagtaler eller lyver om en kollega eller ekskluderer en person fra sociale arrangementer. 

Det kan også være mobning, når en chef kritiserer en medarbejders arbejdsindsats på en nedladende måde foran andre eller bevidst giver fejlagtig information. En chef kan også mobbe ved at udnytte sin magtposition eller give en ansat arbejdsopgaver, som han/hun ved, at den ansatte ikke kan fuldføre.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udførte i 2014 en undersøgelse blandt omkring 27.000 erhvervsaktive.

17,5% svarer, at de har oplevet skænderier eller konflikter på arbejdet mindst en gang om måneden inden for de seneste 12 måneder.

11,6% svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder.

27,4% svarer, at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder.


Langvarig mobning kan medføre, at en ansat:

 • Sygemelder sig oftere og oftere
 • Får en dårligere præstationsevne
 • Virker anspændt og aggressiv
 • Klager over hovedpine eller kvalme
 • Virker nervøs eller usikker
 • Virker irritabel
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Virker apatisk eller depressiv
 • Viser stor uvilje til at møde op på jobbet

Symptomerne kan vise sig i en periode, og i ekstreme tilfælde kan de blive kroniske. Dette sker som følge af langvarig og systematisk mobning. Nogle ofre for mobning kan sågar udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Offeret undgår arbejdspladsen og tager ofte omveje for ikke at være nær arbejdspladsen. 

PTSD skal tages meget alvorligt og betragtes som en sygdom, da det kan have negative konsekvenser for den udsattes liv, både professionelt og personligt.

Sådan forebygger din arbejdsplads mobning

Et godt psykisk arbejdsmiljø er altafgørende for trivslen på din arbejdsplads og ikke mindst de resultater, I sammen skaber for organisationen. Det er derfor vigtigt, at din arbejdsplads kommer mobningen til livs på en konstruktiv måde. Ved at stille skarpt på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, kommunikation og ledelsens rolle kan I skabe gode forudsætninger for en arbejdsplads uden mobning.

Tip: Se vores oversigt over kurser i psykisk arbejdsmiljø

Vi anbefaler først og fremmest, at din virksomhed bliver klædt på til at håndtere mobning gennem en konkret handlingsplan. På den måde er I altid klar til at handle, hvis mobning skulle opstå - og ikke mindst forebygge mobning. Samtidig sender det et positivt signal til medarbejderne om, at mobning er et problem, der bliver taget seriøst og ikke tolereres.

Handlingsplanen bør besvare spørgsmål som f.eks:

 • Hvordan forholder arbejdspladsen sig over for mobning?
 • Hvad definerer arbejdspladsen som mobning?
 • Hvordan forebygger vi mobning?
 • Hvilke konsekvenser skal der være for den, der mobber?
 • Hvordan håndterer vi mobning, hvis det opstår?
 • Hvilke muligheder er der for at klage over en sag?
 • Hvordan støtter og rådgiver arbejdspladsen den, der bliver mobbet?
 • Er der en plan for uddannelse af ledelse, arbejdsmiljørepræsentant eller lignende?

Hvordan skal du forholde dig ved mobning?

Er du vidne til mobning, eller bliver du selv udsat for mobning på egen krop, anbefaler vi, at du tager kontakt til din nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant og fortæller, hvad du oplever. Tag afsæt i din egen opfattelse og forklar med eksempler, hvilke tegn du ser eller oplever, der kunne indikere, at mobning finder sted. Tag vores test og bliv klogere på, om der finder mobning sted på din arbejdsplads.Kilder: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø


Annoncer