Test om mobning på arbejdspladsen - Test dig selv her!

Bliv klogere på mobning på arbejdspladsen

Mobning foregår ikke kun i skolegården blandt børn, der ikke kender til de konsekvenser, mobning kan have for dem, det går ud over. Tværtimod er mobning på arbejdspladsen et alvorligt problem, der måske rammer fåtallet, men kan have uoverskuelige følger for en virksomheds arbejdsmiljø, sygefravær og i sidste ende - succes.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretog en undersøgelse i 2014 blandt omkring 27.000 erhvervsaktive, der bl.a. omhandlede mobning og konflikter på arbejdspladsen. 

Her viser tallene overordnet et svagt fald i forhold til 2012 blandt de, der oplever at blive mobbede eller er vidne til mobning. 

Dog bekræfter tallene, at mobning stadig er et problem, der kræver handling. 11,6 procent har oplevet mobning på egen krop, og hele 44,9 procent har oplevet skænderier, konflikter eller mobning på deres arbejdsplads.

Test: Tjek om der er mobning på din arbejdsplads

Mobning betegnes som situationer, hvor en person gentagne gange og over længere tid er udsat for handlinger, vedkommende oplever som krænkende eller sårende. Det afgørende er, hvordan personen, det går ud over, oplever situationen og ikke, hvor vidt den enkelte har til hensigt at mobbe.

Med denne test kan du blive klogere på, om der er tegn på mobning på din arbejdsplads. Testen består af 16 Ja/Nej spørgsmål, som kan give dig en indikation af, om der finder mobning sted på din arbejdsplads. Du bliver også klogere på, om din virksomhed er gearet til at håndtere mobning, hvis det opstår i fremtiden og ikke mindst forebygge problemet.

 

Senest opdateret: 19 aug 2020