Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Tværfaglig uddannelse for dig, der arbejder med børn, unge og familier

inpraxis
15 dage
Dansk
Åben uddannelse
Helsingør
20.000 DKK ekskl. moms

Tværfaglig uddannelse for dig, der arbejder med børn, unge og familier

tværfaglig uddannelse

Skærp dit faglige fundament i arbejdet med børn, unge og familier

Inpraxis tilbyder en 10 dages efteruddannelse, der er fokuseret på at styrke og videreudvikle deltagernes arbejde med børn, unge og familier. Uddannelsen tager hovedafsæt i de systemiske og narrative tilgange. Fokus vil være på, hvordan disse tilgange kan give deltagerne konkrete redskaber til at navigere i de små og store udfordringer, som mange børn, unge og familier bøvler med i disse år.

Dit udbytte

Uddannelsen sigter mod arbejdet med børn, unge og familier indeholder opgaver, der både er komplekse og varierede. Formålet med uddannelsen er at hjælpe den enkelte til at få et overblik over, hvad der virker i dagligdagens forskellige sammenhænge og relationer. Det kræver meget forskelligt både med hensyn til opmærksomhedspunkter, viden og værktøjer.

Uddannelsen klæder deltagerne på til at finde nye handlemuligheder i de følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan vi som professionelle skabe et samarbejde, der bringer familiernes egen drivkraft og viden i spil – og dermed undgå at vi overtager dagsordenen og ansvaret?

 • Hvordan kan vi som professionelle forstå børn, unge og familiers til tider mærkværdige handlinger på nye og inspirerende måder, så vi får øje på de bedst mulige betingelser for videreudvikling og samarbejde?

 • Hvordan kan vi medvirke til at igangsætte bevægelser, der tilgodeser børn og unges udvikling og trivsel, uden de voksne omkring børnene oplever sig udpeget som problemet?

 • Hvordan kan vi som professionelle tilrettelæge samtaler mellem flere deltager, fx en familie?
 • Hvordan kan familiens egne værdier og ståsteder forenes med det, som systemet omkring familien kræver eller forventer af dem?

 • Hvordan kan vi som professionelle give feedback og rådgive på måder, der er relevante og værdige for familierne?

 • Hvordan kan vi som professionelle forholde os til bestilleren af opgaven, når opgavens mål ikke svarer til den virkelighed, som børnene, de unge eller familierne kan genkende sig selv i?

 • Hvordan kan vi styrke det tværfaglige samarbejde omkring børn, unge og familier, selvom der er forskellige og måske endda til tider modsatrettede, perspektiver og logikker på spil?

Uddannelsens indhold

Undervisningen vil derudover inddrage centrale temaer, som familier, unge og børn er underlagt og påvirkede af i disse år og som mange professionelle efterspørger nye handlemuligheder til.

Derfor vil uddannelsen stille skarpt på:

 • skilsmisser 
 • kriser, traumer, selvskade eller misbrug 
 • perfektionismen (og andre kulturelle normer) 
 • Når børn, unge og voksnes handlinger og livsformer falder uden for det, som bliver betragtet som det normale (fx angst, spiseforstyrrelse, ADHD, misbrug)
 • Når børn, unge og familier ikke kan se meningen med, at de skal have hjælp eller hellere vil have haft en anden form for hjælp, end den de er blevet tilbudt

Underviserne vil inddrage deres mangeårige erfaring fra arbejdet med børn, unge og familier, ligesom de vil præsentere de metoder, de selv har eksperimenteret med og fundet givtige i arbejdet med børn, unge og familier.

Målgruppe

Uddannelsen er et intensivt forløb, der henvender sig til familiebehandlere, pædagoger, lærere, kontaktpersoner, socialrådgivere, familieterapeuter, ungekonsulenter, mentorer, sundhedsplejersker, sygeplejersker, AKT-lærere, socialrådgivere og andre professionelle, der er engageret i arbejdet med børn, unge, voksne og familier.

Få information

Eksamen og diplom

For opnåelse af fuldt uddannelsesbevis kræves en deltagelse på min. 80% af undervisningstiden.

Kursusform

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, træning, filmklip og arbejde med eksempler fra undervisernes og deltagernes egen praksis.

Der vil blive arbejdet med udgangspunkt i deltagernes arbejdskontekster, så deltagerne får relevante og brugbare metoder med til deres konkrete samarbejde med børn, unge eller familier. Underviserne vil både præsentere grundbegreber inden for narrativ og systemisk praksis og nyudviklinger fra internationale praktikere og fra deres egen praksis.

Få information

Pris

Prisen for uddannelsen er: 20.000 kr. + moms.
Prisen inkluderer:

 • kursusafgift
 • forplejning på undervisningsdagene
 • undervisningsmaterialer.

Der må påregnes udgifter til anskaffelse af enkelte bøger.

Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads, ydes 25 % rabat på kursusafgiften til hver person. Der gives ikke yderligere rabat.

Kursister, som selv skal betale hele kursusafgiften og som ikke er momsregistrerede, får 20 % rabat på kursusafgiften + moms. Den samlede udgift svarer således til kursusafgift ekskl. moms.

Om udbyderen

inpraxis

Inpraxis har eksisteret siden 2002 som en konsulent- og uddannelsesvirksomhed. Inpraxis drives af 6 erfarne konsulenter på et systemisk og narrativt grundlag. Vi arbejder med samtaler, supervision, konsulentopgaver og undervisning. Vi står på et solidt fundament af faglighed, kreativitet og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

inpraxis

Stengade 51, 2. sal
3000 Helsingør

Få information

Udfyld formularen for mere information om Tværfaglig uddannelse for dig, der arbejder med børn, unge og familier

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: