AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

Sygepleje i den palliative indsats – niveau 2

Længde
5 dage
Uddannelsens hjemmeside
Længde
5 dage
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Sygepleje i den palliative indsats – niveau 2

Du vil opnå udvidede kompetencer inden for den palliative indsats relateret til din praksis. Herunder vil du få viden om og kunne anvende validerede redskaber til behovsvurdering og du bliver i stand til at inddrage og forholde dig til relevante kliniske retningslinjer, i forhold til den palliative indsats.

Du vil få et øget fokus på din rolle og ansvar som SSA i det tværprofessionelle og sektorielle arbejde omkring borgeren og dennes pårørende. Der lægges desuden vægt på at forstå døden fra forskellige samfundsmæssige perspektiver samt at kunne tilrettelægge og evaluere en hensigtsmæssig palliativ indsats for særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende. Du får fokus på symptomlindring med særlig vægt på smerteproblematikker.

Efter kurset kan du:

  • Indgå aktivt i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde og har viden om kravene til social- og sundhedsassistents kompetencer og rolle i den helhedsorienterede palliative indsats og den relationelle koordinering i indsatsen.  
  • Identificere og har viden om behovet for at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.
  • Sætte dig ind i og har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende.
  • Identificere behovet for og har viden om at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.
  • Identificere tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende.
  • Selvstændigt vurdere og anvende disse observationer til at justere de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere, med særligt fokus på smertelindring.
  • Selvstændigt tilrettelægge, udføre og justere en helhedsorienteret palliativ sygepleje og omsorg på baggrund af validerede redskaber og kliniske retningslinjer.
  • Tage ansvar for og har viden om den professionelle støtte og omsorg for pårørende såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden.
  • Mestre selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med borgeren og de pårørende.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen. Det anbefales at man som deltager har gennemført "Sygepleje i den palliative indsats -Niveau 1" eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af dette kursus.

Pris

Dette kursus er gratis. 

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Sygepleje i den palliative indsats – niveau 2
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ

Find din SOSU-uddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Vi forsøger at skabe en levende skole, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd, hvor nysgerrighed og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret