Din guide til hygiejnebevis

Ønsker du at arbejde med fødevare? Tag et hygiejnekursus og få et hygiejnebevis efter endt kursus, der er dit bevis på, at du har styr på regler for hygiejne og fødevaresikkerhed.

Din guide til hygiejnebevis

Et hygiejnekursus er for dig der arbejder med fødevarer til dagligt. Kurset giver dig både faglig viden om opbevaring, håndtering, rengøring og indsigt i bakterier samt vigtigheden af temperaturer. 

Hygiejnebeviset er dit bevis på, at du har styr på regler for hygiejne og fødevaresikkerhed iht. gældende dansk lovgivning. En lovgivning, der gælder hvis du arbejder med fødevarer, hvad end det er i et køkken, restaurant, grillbar, tankstation eller isbar.

Når det kommer til håndtering af fødevarer, er der rigtig mange regler og love der skal overholdes. Lovgivningen har til formål at sikre forbrugernes sikkerhed og produkter af høj kvalitet, der kan indtages uden fare for overførsel af sundhedsskadelige bakterier. Ligesom at det skal medhjælpe til at skabe en ensartethed ved eksport af fødevarer fra Danmark.

Regler om fødevarehygiejne

De stigende krav forbrugerne stiller til fødevarer, stiller også højere krav til dig der arbejder med fødevarer til dagligt. Det betyder, at du hele tiden er nødt til at have styr på love og regler for hygiejne, så du kan efterleve kravene, der findes for din virksomhed.

Der findes både nationale regler og EU-forordninger når det kommer til fødevarehygiejne, og som virksomhed skal man overholde begge dele. Fra EU finder du blandt andet hygiejneforordningen og hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og fra de danske regler er det bl.a. hygiejnebekendtgørelsen med supplerende regler til EU-forordningerne, som du skal holde øje med. Det kan fx være supplerende regler for specifikke animalske produktioner som kød, mælk, æg, fisk osv.

Den generelle hygiejneforordning gælder for alle fødevarevirksomheder. Derudover gælder de supplerende regler for virksomheder, der opbevarer eller håndterer animalske fødevare. Virksomheder der skal være opmærksom på både den generelle hygiejneforordning og de supplerende regler er engrosvirksomheder, visse detailvirksomheder, og visse primærproducenter.

Regler om fødevarehygiejne rummer mange forskellige aspekter. Det handler overordnet om, at virksomhederne skal producere sikre fødevare, ved at drive og indrette virksomheden hygiejnisk forsvarlig. Det betyder også, at det handler om alle led i produktionen. Fra forarbejdning til distribution.

Det betyder også, at vejledningen indeholder alt fra indretning af lokaler, inventar, udstyr, is, førerhunde, mobile fødevarevirksomheder, skadedyr, rengøring, varmebehandling, affald mv.

Læs mere i vores guide til håndtering af fødevarer her

Hygiejnekursus vs. hygiejnecertifikat

Når du arbejder med fødevare, er det vigtigt at du ved hvordan du skal håndtere dem korrekt. Uanset hvilken opgave du udføre, er der nogle grundfærdigheder du skal lære. Det handler bl.a. om bakterier, temperatur, opvarmning, opbevaring og bortskaffelse af fødevare.

Hvis du arbejder med mad der skal serveres og opvarmes, og ikke med den egentlige produktion, kan du nøjes med et basiskursus i hygiejne, hvorimod, hvis du skal arbejde med fødevare fra bunden, fx ved en slagter, så kræver det et hygiejnecertifikat.

Indhold på et fødevarekursus:

  • Almen mikrobiologi, herunder mikroorganismers vækstbetingelser og fødevarebårne sygdomme.
  • Hygiejneprincipper, herunder behandling og opbevaring af fødevarer, personlig hygiejne og rengøring.
  • Egenkontrol, herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer.
  • Fødevarelovgivning, herunder fødevareregionernes funktioner.
  • information om Fødevarestyrelsens funktion i forbindelse med godkendelse af   og tilsyn med virksomheder
  • Kendskab til de fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse
  • Viden om nødvendige forholdsregler ved håndtering af råvarer, opbevaring, optøning, opvarmning og nedkøling
  • Forståelse for betydningen af personlig hygiejne samt betydningen af hensigtsmæssige midler og metoder ved rengøring af arbejdsområder og udstyr

Afslutningen af et hygiejnekursus er altid med en prøve. Består du kurset får du enten et certifikat, hvis det er den type kursus du har taget, eller et hygiejnebevis, der gør at du efterfølgende kan arbejde med håndtering af fødevare på dit arbejde.

Husk at tjekke, hvilken type kursus du har brug for, om det kræver certifikat eller ej, før du søger ind.

Find dit hygiejnekursus her


Annoncer