Er du klar til asbest autorisation?

Et nyt lovforslag vil betyde, at nedrivning af asbest fremover vil kræve autorisation. Læs her, hvad det kan have af betydning for dig.

Nedrivning af asbest vil fremover kræve autorisation

Asbest er et byggemateriale, der har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år. Det skyldes, at asbest er sundhedsskadeligt, uanset typen, og det er dermed et materiale, der er farligt for vores helbred.

Det er dermed afgørende at man ved, hvordan man arbejder med materialet, og hvilke forholdsregler man skal tage, hvis man i sit arbejde er i fare for at blive eksponeret for farligt asbeststøv. Hvis du eller din virksomhed beskæftiger sig med asbest arbejde, skal I være opmærksomme på, at nedrivning af asbest fremover vil kræve autorisation.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet samt et lovforslag på Folketingets hjemmeside, hvor det også fremgår, at forslaget vil være, at loven træder i kraft den 1. juli 2024. Vil du blive klogere på, hvad det betyder for dig? Så læs med her.


Da lovforslaget endnu ikke er vedtaget, findes der ikke nogle officielle kurser. Du kan dog finde et udsnit af kurser efter nuværende regler her.

Hvad kræver det at arbejde med asbest?

I dag er produktion, import og anvendelse af asbestholdige materialer forbudt. Dette omfatter bearbejdning, installation og opsætning. Asbestholdige materialer må dog gerne forblive i eksisterende bygninger.

Som håndværker kan du derfor støde på asbest i forbindelse med nedrivnings- eller renoveringsopgaver. Og hvad betyder det så for dig som håndværker? Hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du arbejder, eller ønsker at arbejde, med asbest? Foruden det nævnte lovforslag om asbest autorisation er der i dag en række eksisterende krav til dig, der håndterer asbest arbejde.

I skrivende stund findes der to typer asbest kurser. Dit valg af kursus afhænger af, hvilken type asbest arbejde, man skal gennemføre:

  • Lovpligtig asbest instruktion (udvendig): Ved udvendig asbest arbejde (eller andet arbejde, hvor der er risiko for eksponering for asbeststøv, på nær indvendig) skal man gennemgå en særlig oplæring og instruktion i håndtering af asbest og asbestholdigt materiale. Dette er lovpligtigt, og det er virksomheden, der skal sikre, at ansatte, der håndterer asbest, får tilstrækkelig oplæring og instruktion.
  • Særlig asbestuddannelse: Hvis du skal beskæftige dig med indvendig nedrivning af asbest (asbestsanering) skal du gennemføre en særlig asbestuddannelse. Det er således kun professionelle asbestsanitører, der må fjerne indendørs asbestholdigt materiale. Du finder for eksempel denne asbestuddannelse som AMU under navnet Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer eller blot Sikkerhed ved arbejde med asbest.

Find dit asbest kursus her

Værd at vide: Alt afhængig af typen af arbejde, skal asbestarbejde meldes til Arbejdstilsynet. 

Regler om asbest arbejde fremadrettet: Asbest autorisation

Som nævnt tidligere vil et lovforslag indføre en autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale. Det nye krav skal være med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige stof. At nedrivning af asbestholdigt materiale fremover skal udføres af virksomheder, der er autoriserede, betyder samtidig at private boligejere ikke selv må nedrive for eksempel et tag med asbest.

Arbejdet med asbest er fortsat en udfordring på bygge- og anlægsområdet, trods materialet har været forbudt at anvende i over 35 år, og det kan få fatale konsekvenser for den enkelte medarbejder, hvis det ikke håndteres korrekt, og der ikke tages de rette forholdsregler.

Det nye krav skal være med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige stof. Det skal samtidig give mulighed for at sanktionere, så der er en mærkbar konsekvens for virksomheder der ikke reglerne og lader ansatte arbejde med det farlige asbeststøv uden den lovpligtige autorisation. 

Lovforslaget foreslår indførelsen en autorisationsordning, hvor en virksomhed helt konkret skal have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig for at blive autoriseret. Virksomheder, der udfører arbejde uden denne autorisation, vil blive pålagt en bøde. Standardbøden er på 30.000 kroner, men beløbet kan øges afhængigt af sagens alvorlighed.

Der er derfor god grund til at følge med og blive autoriseret, så man lovligt kan arbejde med asbestholdigt materiale. Reglerne om den nye autorisationsordning forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Der er lagt op til, at virksomhederne herefter får et halvt år til at søge om autorisation.

Mangler du et asbest kursus efter de gældende regler?

Find dit asbest kursus her

💡 Spørgsmål og svar om asbest

1. Hvornår er asbest farligt?
Hvis du finder ud af, at der er anvendt asbestholdige materialer i dit hjem, behøver du ikke gå i panik. Asbest er ikke farligt i sig selv. Faren og de forskellige sundhedsrisici opstår, hvis de asbestholdige materialer bliver beskadiget og der opstår asbeststøv. Det kan eksempelvis være i forbindelse med nedrivning, renovering eller lignende.

Asbestfibrene er små og kan komme dybt ned i lungerne og forårsage skader. De mest almindelige sygdomme som følge af arbejde med asbest omfatter asbestose, lungekræft samt kræft i lungehinde og bughinde. Asbestrelaterede sygdomme er sjældne i dag, men kan stadig opstå, da sygdommene ofte først viser sig 20-30 år efter, at man har arbejdet med asbest, skriver Bispebjerg Hospital.

2. Hvornår blev asbest forbudt i Danmark?
Efter man blev bekendt med farerne ved asbest har der været løbende forbud i Danmark. Det første forbud kom i 1972, hvor det blev forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering. Forbuddet mod anvendelsen af asbest er som sagt blevet skærpet yderligere gennem årene, men først i 2005 blev der totalt forbud mod import og produktion af asbest og asbestholdige produkter i Danmark.

3. Hvor meget asbest er farligt?
Det er svært at sige med sikkerhed, hvor store eller små mængder asbest man skal udsættes for, før det udgør en reel fare. Det nævnes flere steder på nettet, at vi faktisk indånder asbest hver dag - dog i så små mængder, at det ikke er skadeligt. Risikoen for at blive syg stiger, jo længere du har været eksponeret for asbest, og jo højere mængder du har indåndet.

Man arbejder kontinuerligt på at forbedre vilkårene for arbejdstagere, der eksponeres for asbest, så de beskyttes bedre mod det farlige materiale. Dette gælder både for EU og Danmark. Derfor er grænseværdien i EU sænket fra 0,1 fibre/cm3 til 0,01 fibre/cm3. I Danmark valgte vi at sænke grænseværdien herhjemme til 0,003 fibre/cm3 fra 1. januar 2022.

4. Hvor længe er asbest i luften?
Støvet, der dannes ved nedrivning og renovering af asbestholdigt materiale, kan forblive i luften længe. Varigheden afhænger af flere faktorer, såsom miljøforhold og udluftning. Varigheden kan være alt fra flere timer til flere dage. Af samme årsag skal der løbende foretages rengøring under et asbestarbejde, og før afslutning af et asbestarbejde skal der foretages grundig slutrengøring.

5. Hvilke værnemidler kræves til arbejdet med asbest?
Hvis du arbejder med asbestholde materialer skal du bruge personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning og åndedrætsværn. Dette gælder for alle, der arbejder steder, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

Disse personlige værnemidler skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser, og må desuden heller ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår.

6. Må privatpersoner selv fjerne asbest?
Som reglerne er i skrivende stund, må du som privatperson gerne selv fjerne asbestplader udendørs. Vær dog opmærksom på ikke at knække eller ødelægge dem. Du må ikke bore eller skære i tag med asbest, ligesom du ikke som privatperson må fjerne asbestholdige materialer indendørs. Anbefalingen er, at du hyrer professionelle fagfolk til alle opgaver, der omfatter asbestholdige materialer.

Bemærk dog, at det tidligere omtalte lovforslag ændrer ved disse regler, så nedrivning af asbest kun må udføres af virksomheder, der har en autorisation. Dette vil betyde, at private boligejere ikke længere selv må nedrive f.eks. et tag med asbest.

Find dit asbest kursus her

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer