Asbestkurser

Lær at håndtere, fjerne og bortskaffe asbest

Med et asbestkursus lærer du, hvordan du håndterer, fjerner og bortskaffer asbest i overensstemmelse med den gældende lovning. Vores asbestkurser bliver din garanti for, at du kan arbejde korrekt og sikkert med asbest. 
Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

Tag et asbestkursus og lær alt om sikker håndtering

Asbest er et byggemateriale, som tidligere blev hyppigt benyttet til isolering og brandsikring, da det er ikke-brændbart og varmeisolerende. I 1970'erne og 1980'erne blev brug af asbest dog gjort forbudt i Danmark, da støvet fra materialet er sundhedsskadeligt og kan lede til lungekræft. Det er derfor særdeles vigtigt, at asbest håndteres korrekt og med de rigtige forbehold. 

På trods af, at asbest for længst er forbudt som byggemateriale i Danmark, findes det stadig i flere ældre bygninger og boliger. Asbest er derfor en potentiel sundhedsrisiko for bygherrer, håndværkere og andre, der arbejder med renovering af bygninger af ældre dato.

Vi tilbyder en række asbestkurser i håndtering af netop af asbest, der henvender sig til dig, der arbejder i byggebranchen og beskæftiger dig med renovering og nedrivning af gamle bygninger. 

Asbest kurser hjælper dig med at håndtere asbest korrekt og forsvarligt

Bliv klædt på til arbejde med asbest

Skal du arbejde med astbestholdige materialer, nedrivning af ældre bygninger eller lignende, er det nødvendigt, at du deltager i et asbestkursus. Her vil du blive klædt på til, hvordan du tager de rigtige forbehold, og hvordan du fjerner og bortskaffer asbest efter de gældende regler på området. 

Asbest er ikke farligt, så længe det er fast installeret i en bygning. Det er først, når materialet brydes - f.eks. ved renovation eller bortskaffelse - at de sundhedsskadelige fibre afgives i luften til fare for dig, der arbejder med det. Det er også kun farligt så længe asbest indåndes, hvorfor det også handler om at have det rigtige udstyr på, når du beskæftiger dig med asbest.

Dit udbytte af asbestkurser

Asbestkurser vil give dig svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er asbest?
 • Hvor, og hvordan blev det blev det brugt?
 • Hvornår er det farligt?
 • Hvad er den gældende asbest lovgivning, og hvilke offentlige vejledninger eksisterer der?
 • Hvilke regler skal man være opmærksom på som arbejdsgiver og bygherre?
 • Hvem er certificeret til at fjerne asbest, og hvordan skal processen foregå for at opfylde de gældende krav?

Alt afhængig af, hvilken type asbest kursus, du vælger, bliver du bl.a. rustet til at:

 • Arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med asbestholdige materialer
 • Arbejde ud fra grundigt kendskab til lovgivningen
 • Udføre asbestsanering i forskellige miljøer, f.eks. skibe, tog eller bygninger
 • Arbejde ud fra grundigt kendskab til, hvilke materialer, der kan indeholde asbest
 • Vurdere om arbejdet er udført fuldt forsvarligt i forhold til sundhed og sikkerhed

Efter endt kursus vil du modtage et kursusbevis, der fungerer som dokumentation for, at du har de nødvendige kompetencer, der skal til for at håndtere asbest sikkert og korrekt.

Vi tilbyder desuden kurser i håndtering af PCB, som er en miljøgift, der som asbest, tidligere blev brugt i forbindelse med isolering. PCB er sundhedskadeligt som asbest, og det er derfor vigtigt, at du håndterer det helt korrekt. Læs mere om PCB og vores kurser her. 

Hvor kan du tage et kursus?

Der tilbydes flere asbestkurser i hele landet, mens  der dog er nogle enkelte kurser, der kun udbydes i enkelte byer. På listen her her kan du finde det asbestkursus, der passer dig bedst både fagligt og geografisk.

Hvor længe varer et kursus?

Asbestkurser varer typisk mellem 2-8 timer, men længden varierer i forhold til det enkelte kursus. Se kursuslisten for at finde det kursus, der passer bedst til dig, og det du søger.  

Hvad koster et asbestkursus?

Prisen varierer fra kursus til kursus. Du finder information om kursets pris under kursusbeskrivelsen eller på kursusudbyders hjemmeside. 

Asbestkurser vil som regel være firmakurser, hvorfor kurset skal finansieres af dig selv eller din arbejdsplads. 

Arbejder du i byggebranchen, vil du måske også være relevant for dig med et kursus i, hvordan du håndterer fugt og undgår fugtskader i dit arbejde. Læs mere her. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen