Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-6 af 6
 

GDP sikrer sikker håndtering af lægemidler

Alle virksomheder, der har med håndtering og salg af lægemidler at gøre, skal have et kvalitetssystem, der sikrer kvalitet og sikker håndtering heraf. Et sådan system skal derfor bestå af en oversigt over ansvarsområder, arbejdsgange og risikostyring. Det foreskriver opdateringen af GDP vejledningen fra 2013. 

Ydermere bør et kvalitetssystem omfatte strukturen i organisationen, procedurer, arbejdsgange, ressourcer og aktiviteter. Grunden til dette er sikring af kvaliteten og integriteten af lægemidlet. 

Det er vigtigt, at alle dele af virksomheden er bekendt med deres ansvar i forbindelse med håndteringen af lægemidler. Som henholdsvis leder og medarbejder har du derfor forskellig forpligtigelse over for GDP-reglerne. Læs mere herom nedenfor. 

Ledelsens ansvar og den kvalitetsansvarlige

Som ledelse har I et stort ansvar for organisationens kvalitetssystem. Det er jer, der skal sørge for, at de rigtige ressourcer tildeles og at de udliciterede opgaver varetage på forsvarlig vis. 

For at sikre ovenstående kvalitetssikring er det vigtigt, at ledelsen udvælger én medarbejder, der er kvalitetsansvarlig. 

Ansvar for virksomhedens kvalitetssystem ligger hos ledelsen, ligesom tildeling af ressourcer og vurdering af udliciterede aktiviteter er en væsentlig opgave for ledelsen. Du får gennemgået de ”obligatoriske” ledelsesaktiviteter og får mulighed for at diskutere betydningen af dem.

Se også: Pharma kurser

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Kundecase

Interessant at der var deltagere fra så mange forskellige områder. Det gav en god dialog. God blanding af opgaver og undervisning.

Læs mere
Kundecase

Gode dialoger undervejs i indlæggene.

Læs mere
Kundecase

Det har givet mig en større viden indenfor de forskellige parametre der skal testet ifm. af validering.

Læs mere
Kundecase

Kurset har styrket mig markant, da jeg i forvejen kun har 1 års erfaring med tabletproduktion. Godt engagement fra underviser.

Læs mere