Tag en uddannelse i demens

Gør en forskel for demensramte borgere

Hvis du er uddannet og arbejder inden for sundhedssektoren, men ønsker at specialisere dig inden for demensområdet, så er en uddannelse i netop dét, det helt rigtige for dig.
Viser 1-4 af 4
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4

Hvorfor tage en uddannelse i demens?

Ved at efteruddanne dig i demens opnår du specialiseret viden, der kan bruges til problemforståelse, udredning og brugen af de nyeste metoder. Du vil komme til at gøre en stor forskel for den demensramte, idet du bliver i stand til at koordinere og udvikle både indsats, pleje og omsorg for denne. Samtidig vil du også kunne gøre en forskel i forhold til din organisation, da du vil opnå redskaber, som gør dig i stand til at skabe forandring og implementere ny viden i det tværfaglige arbejde. 

En uddannelse inden for demensområdet er altså for dig, der ønsker specialiseret viden og at gøre en forskel for den enkelte. At forankre den nyeste viden omkring demens vil være af stor betydning for den demensramte og pårørendes livskvalitet. 

Demens

Hvem kan tage en uddannelse i demens?

Uddannelser inden for demens er typisk målrettet mod personer, der arbejder i sundhedssektoren. Der er altså tale om alle lige fra SOSU-assistenter og sygeplejersker til ergoterapeuter, pædagoger og socialrådgivere. Der kan udover bestemt uddannelsesbaggrund også være krav om et vist antal års erhvervserfaring på de enkelte uddannelser. 

Hvordan er uddannelsen typisk bygget op?

Opbygningen af uddannelsen i demens afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du vælger at læse den på. Det kan samtidig være, at uddannelsesstederne tilbyder at sammensætte et uddannelsesforløb lige til dig som enkeltperson eller til din organisation som helhed. På den led tilrettelægges og tones forløbene, så de er helt optimale for dit eller jeres behov. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen