Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering

Erhvervsakademi Aarhus
2 år
Deltid
Diplomuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering

Tag en diplomuddannelse i vurdering

Er du interesseret i økonomi og vurdering af erhvervsejendomme? Diplom i vurdering er en unik deltidsuddannelse målrettet dig, der vil arbejde med vurdering af erhvervsejendomme i en ramme, hvor vi kombiner praksisnærhed og teori.

Uddannelsen er oplagt for dig, hvis:

 • Du vil have en vej ind i erhvervsmæglerbranchen
 • Du er ejendomsmægler og har brug for generel videreuddannelse
 • Du arbejder i en vurderingsafdeling i et pengeinstitut eller en realkreditforening
 • Du er advokat med interesse for vurdering
 • Du er investor med interesse for vurdering

Godkendt efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening

Uddannelsen er godkendt som efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening. Uddannelsen kan som udgangspunkt også give efteruddannelseslektioner i henhold til bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Adgang til vurdering af andelsboligforeningers ejendomme

For at kunne vurdere andelsboligforeningers ejendomme stiller Erhvervsstyrelsen krav om, at du er uddannet ejendomsmægler og valuar. Hvis du er uddannet ejendomsmægler og gennemfører diplomuddannelsen i vurdering, opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligejendomme.

Netværk og faglig sparring

Dine medstuderende og undervisere kommer fra branchen, så du får rig mulighed for at danne nye netværk og få faglig sparring på et højt niveau. En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse.

Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og har en periode på 6 år til at gennemføre uddannelsen for at opnå uddannelsestitlen 'Diplomuddannet i vurdering' / 'Diploma of Valuation'.

Uddannelsens indhold og opbygning

Diplomuddannelsen i vurdering udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af seks obligatoriske fag, et valgfag og et afsluttende diplomprojekt. 

Du kan tage en hel diplomuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

1. semester

 • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret  (10 ECTS)
 • Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

2. semester

 • Investeringsteori (5 ECTS)
 • Vurdering af erhvervsejendomme (10 ECTS)

3. semester

 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger (5 ECTS)
 • Internationale vurderingsprincipper (5 ECTS)
 • Valgfag: Vurdering af igangværende virksomheder (5 ECTS) 

4. semester

Afgangsprojekt, vurdering (15 ECTS)

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført en erhvervsakademiuddannelse som finansøkonom eller markedsføringsøkonom eller en professionsbacheloruddannelse i finans eller international handel og markedsføring.

Andre adgangsgivende uddannelser er HA, HD el. lign. eller en relevant videregående voksenuddannelse som Akademiuddannelse (AU) i Finansiel Rådgivning samt relevant kandidatuddannelser.

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse.

Anerkendelse kan gives i form af:

 • Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf
 • Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Pris

Der tilmeldes og betales pr. fag à 12.200 kr inkl. forplejning for alle 10 ECTS fag og 6.600 kr inkl. forplejning for alle 5 ECTS fag.

Erhvervsakademi Aarhus

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.