Ledelse i praksis

Længde
4 måneder
Pris
5.900 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
4 måneder
Pris
5.900 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

ledelse i praksis

Ledelse i praksis

Tag 'ledelse i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse. 

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Dit udbytte

Når du er færdig med 'ledelse i praksis' kan du;

 • varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 • definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen udvikling
 • anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
 • håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning
 • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

Indhold på Ledelse i praksis

Du lærer om:

 • Hvad vil det sige at være leder?
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Ledelsesværktøjer
 • Ledelseskommunikation og konflikthåndtering
 • Lærings- og udviklingsprocesser

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'ledelse i praksis' kan du;

 • varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 • definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen udvikling
 • anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
 • håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning
 • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

Undersvisningsform

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et mix, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Grundlaget for undervisningen tager udgangspunkt i ny viden gennem oplæg koblet med dine erfaringer. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager. Din læring sker ved at foretage analyser og vurdere praksisnære problemstillinger inden for ledelse. Dette sker både individuelt og i etablerede netværksgrupper i undervisningen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse i praksis' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en helakademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer.

Eksamen og ECTS

'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS point. Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Pris

Prisen for dette kursus 5.900 kr.- ekskl. moms. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Ledelse i praksis
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for blandt andet finans, fødevarer, innovation, it, jordbrug, laboratorieteknik, salg og markedsføring, bæredygtighed og miljø, service og turisme samt web. Med en videregående uddannelse fra Erhvervsakademi Aarhus får du en...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret