Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Sexologi

Aalborg Universitet
2 år
Dansk
Masteruddannelser
Aalborg
Startdato: September 2019 - Aalborg
120.000 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

Masteruddannelse i Sexologi ved Aalborg Universitet

Seksualitet er en væsentlig del af tilværelsen, og seksualiteten indtager på godt og ondt en fremtrædende rolle i samfundet. Aalborg Universitet udbyder derfor en uddannelse inden for sexologi - Master i Sexologi.

I et nyere befolkningsstudie fandt ni ud af ti voksne danskere det vigtigt at have et godt sexliv, og det er i flere sammenhænge vist, at aktiv inddragelse af seksuelle aspekter i det sundhedsfaglige arbejde kan medvirke til at styrke livsmod og mestring hos funktionshæmmede og kronisk syge.

Masteruddannelsen i Sexologi på Aalborg Universitet er den første akkrediterede og universitetsforankrede sexologiske videreuddannelse i Danmark. Undervisningen varetages af områdets førende fagfolk, håndplukket på og uden for Aalborg Universitet. Sexologiuddannelsen er tæt knyttet til det faglige miljø ved Sexologisk Forskningscenter, som er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Det kan du med uddannelsen

På uddannelsen opnår du viden og færdigheder inden for det sexologiske felt. Du lærer at optage en sexologisk anamnese og igangsætte eller gennemføre relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling. Du opnår desuden kompetencer til at kommunikere og samarbejde om videnskabelige og kliniske problemstillinger.

Masteruddannelsens opbygning

Master i Sexologi er modulopbygget, og hvert modul afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte emneområder og eksamensterminer. Uddannelsen benytter en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling. Efter godkendt uddannelsesforløb opnår du titlen Master i sexologi.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til et års heltidsstudier.

Moduler på Master i Sexologi

Masteruddannelsen strækker sig over otte moduler fordelt på i alt fire semestre (svarende til to kalenderår).

1. semester:

Modul 1: Almen sexologi (5 ECTS)
Modul 2: Seksualiteter, kultur og samfund (5 ECTS)
Modul 3: Videnskabsteori og forskningsmetodologi (5 ECTS)

2. semester:

Modul 4: Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier (5 ECTS)
Modul 5: Projektarbejde (10 ECTS)

3. semester:

Modul 6: Seksualitetens grænser, risici og juridiske
rammer (5 ECTS)
Modul 7: Sexologisk kommunikation, rådgivning
og samtalebehandling (10 ECTS)

4. semester:

Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS).

Målgruppe

Master i Sexologi retter sig primært mod sundhedsprofessionelle. Uddannelsen fordrer ikke sexologisk forhåndskendskab, men optagelse forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

  • En bacheloruddannelse i medicin eller psykologi, eller
  • En professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut, jordemoder, eller
  • En mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, jordemoder, fysio- eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med klientkontakt efter gennemførelse af den adgangsgivende eksamen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder de uddannelsesmæssige krav, kan du søge om at blive optaget på dispensation. Optagelse vil i disse tilfælde foregå efter individuel vurdering, hvis du skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Der optages maksimalt 30 studerende på uddannelsen. I tilfælde af flere end 30 ansøgninger sker udvælgelsen på baggrund af en individuel faglig vurdering.

Der optages kun studerende en gang om året.

Adgangskrav

Master i Sexologi retter sig primært mod sundhedsprofessionelle. Uddannelsen fordrer ikke sexologisk forhåndskendskab, men optagelse forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

  • En bacheloruddannelse i medicin eller psykologi, eller 
  • en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut, jordemoder, eller
  • en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, jordemoder, fysio- eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med klientkontakt efter gennemførelse af den adgangsgivende eksamen. Der kan ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Sexologi

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: