Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
02-09-2019 09:00 
4.995 DKK
Vejle
03-09-2019 09:00 
4.995 DKK

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:
På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen, herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv.
Sygefravær på arbejdspladsen – hvad siger juraen

Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger juraen

 • Ny dom om lægebesøg i arbejdstiden udvider sygdomsbegrebet  
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap
 • Sygdom som følge af stress
 • Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre nærtståendes sygdom – misligholdelse
 • Graviditetsbetinget sygdom
 • Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold 


Sygdom i forbindelse med ansættelse

 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse – helbredsoplysningslovens krav til oplysning om sygdom
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 


Delvise syge- og raskmeldinger

 • Hvad siger loven
 • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 


Sygdom og ferie

 • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie, Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   


Sygefravær og sygefraværsstatistik

 • Om persondatalovgivningen og personfølsomme oplysninger   


Særlige arbejdsgiverpligter mv.

 • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.
 • 120-dages-reglen  


Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær

 • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligt
 • Lægeerklæringer
 • Om den ansattes pligter under sygdom 


Sygdom og handicap

 • Hvornår foreligger der et handicap?
 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
 • Handicap og 120-dages-reglen

Sygdom og persondatalovgivningen

 • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger

Målgruppe

Ledere, mellemledere og andre ansatte, som er beskæftiget inden for ansættelsesspørgsmål. Kurset er for ansatte i både den private- og offentlige sektor.

Instruktører:

Advokat (H) Rami Chr. Sørensen, DJØF og advokat(H) Jon Lauritzen, Brandt & Lauritzen.

Pris

Pris fra kr. 2995,00 + moms ved brug af rabatkort

Om udbyderen

Økonomi & Personale Academy

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 50.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Evalueringer

Torben E.
(5)
Godt kursus! Fin formiddag! Lige fra modtagelsen til indholdet / undervisningen, forløbet og omstændighederne i det hele taget!
Mattias R.
(4)
Meget inspirerende og velunderstøttet med gode eksempler.
Merete A.
(5)
Et super godt kursus, det er virkelig lang tid siden jeg har fået så meget ud af et kursus.
Få information

Udfyld formularen for mere information om Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,7)
Baseret på 4 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer