Få styr på personalejuraen med et overenskomst kursus

Lær om løn- og ansættelsesforhold

Administration i både industrien og i servicevirksomheder kræver viden om personalejura og frem for alt up-to-date kendskab til de gældende overenskomster.
Viser 1-20 af 54
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 54
1
2
3

Bliv opdateret med det rette overenskomst kursus

Der findes mange forskellige overenskomster i det danske erhvervsliv på tværs af faggrupper og brancher. Fælles for alle er, at de omfatter en kollektiv aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation.

Målet med en overenskomst er at sikre, at organisationer og arbejdstagere har rettigheder i forhold til f.eks. løn, arbejdsmiljø, sygdom og barsel. Disse forhold er løbende til forhandling. Arbejder du til dagligt med løn- og ansættelsesforhold, er det derfor vigtigt, at du er opdateret på området med det rette overenskomst kursus.

Få opdateret viden med det rette overenskomst kursus

Organisationer landet over tegner overenskomster med enten arbejdsgiverforeninger eller fagforeninger. Denne suppleres med en lang række lovgivninger, der er fastlagt inden for bl.a. dagpenge, ferie og sygdom. I overenskomster nedfældes de ansattes rettigheder og krav i forbindelse med ferie, løn, barsel, sygedagpenge og meget andet. Overenskomsterne er forskellige fra faggruppe til faggruppe. 

F.eks. findes der følgende overenskomster:

 • Industriens Overenskomst
 • Transport- og Logistikoverenskomst
 • Bygge- og anlægsoverenskomsten
 • BL overenskomsten
 • Bank- og pengeinstitutsoverenskomsten
 • IT-overenskomsten

Disse er kun få af de mange forskellige overenskomster i Danmark. Omkring 70% af Danmarks lønmodtagere er beskæftiget under en overenskomst.

Derfor skal du tage et overenskomst kursus

Er personalejura et af dine ansvarsområder til dagligt, er det særdeles vigtigt, at du er up-to-date med de overenskomstmæssige forhold i din organisation. Hvordan skal arbejdstiden tilrettelægges? Hvor meget overarbejde er tilladt? Hvordan skal skiftehold koordineres? Hvilke muligheder har man for fleksibilitet? Disse og mange andre spørgsmål forventes det typisk, at du kan besvare.

Emner på et overenskomst kursus omhandler løn- og ansættelsesforhold og omhandler f.eks:

 • Gældende lovgivninger, f.eks. Ferieloven, Barselsloven eller Funktionærloven
 • Mindsteløn, timeløn og lønstigninger
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Efter- og videreuddannelse
 • Feriefridage
 • Opsigelse

Generelt får du styr på de love og regler, der skal til for, at du kompetent og professionelt kan administrere produktion, løn, arbejdsplaner ell. lign.

Hvem bør tage et overenskomst kursus?

Typiske deltagere på et overenskomst kursus er de medarbejdere, der til dagligt varetager de personalejuridiske forhold i organisationen.

Relevante ansatte er f.eks:

 • Ledere
 • HR-medarbejdere
 • Administrative medarbejdere
 • Lønningsbogholdere og -assistenter
 • Produktionschefer

Du kan i listen ovenfor klikke dig rundt mellem de mange kurser i personalejura og overenskomster, der findes på markedet. Finder du et overenskomst kursus, du vil vide mere om, kan du hurtigt og nemt tage kontakt til udbyderen af kurset via kontaktformularen. Du kan også sammenligne flere kurser via vores sammenligningsfunktion ude i højre side.

Er du på jagt efter andre personalejura kurser?

Tag et kig i følgende kategorier, hvis du søger andre kurser, relateret til overenskomst kurser:

Med det rette kursus inden for løn- og ansættelsesforhold, er du godt klædt på til dit arbejde med personalejura og overenskomster!

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen