Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Personalejuraen A-Z

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
Aalborg
08-09-2021  
4.995 DKK
Vejle
22-09-2021  
4.995 DKK
Hvidovre
06-10-2021  
4.995 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:

Kurset har som formål at give et overblik over den samlede ansættelsesretlige lovgivning som styrer forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. Endvidere gennemgås ledelsesretten - dens udstrækning og begrænsninger. Retten til fravær, forbud mod forskelsbehandling, krænkelser på arbejdspladsen, loyalitetspligten, regler om fortrolighed og andre udvalgte spørgsmål er også indeholdt i dette "overblikskursus".

Indhold:
Lovgivning mv., som regulerer det ansættelsesretlige område:
En summarisk gennemgang af regler mv. som styrer forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte, herunder:

 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU - lovgivning iform af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)


Ledelsesretten:

 • Om arbejdsgivers ret til at bestemme
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Når den ansatte siger "fra" overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet


Funktionæransættelser - rettigheder og pligter - summarisk:

 • Funktionærstatus - vigtigste rettigheder og pligter
 • Funktionærens ret til at organisere sig
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Ferieretten, retten til barsel etc.
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse


Forskelsbehandling og krænkelser i ansættelsesforhold:

 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. 
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Seksuelle krænkelser - stramning af regler i 2019 
 • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.Målgruppe

Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Pris

Pris fra kr. 2.000,00 + moms ved brug af rabatkort.

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Få information

Udfyld formularen for mere information om Personalejuraen A-Z

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer