Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
12-08-2019 09:00 
4.995 DKK
Vejle
13-08-2019 09:00 
4.995 DKK

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:
Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye regler begrænser arbejdsgiver ret til indsigt i helbredsoplysninger, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om retten til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus. 

Indhold:

Lovprogram 2018/2019:
Den ny ferielov

 • Den ny databeskyttelseslovgivning
 • Ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019
 • Nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019 – herunder krav om kryptering af visse mails
 • Datatilsynets aktuelle kontroller
 • Ændringer til sygedagpengeloven
 • Ændringer til ligebehandlingsloven
 • Ny regler om aktieaflønning - betydning ved ansættelse og opsigelse
 • Nye regler omkring kryptering af email
 • Stramning af reglerne omkring seksuel chikane pr. 1. januar 2019


Den ny ferielov   

 • Helt nye regler for optjening og afholdelse af ferie
 • Hvad betyder nye regler om samtidighedsferie
 • Vigtige overgangsregler fra 2019
 • Hvilke tiltag bør arbejdsgiver allerede nu tage action på
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændring af de nye regler
 • Lovopfølgning på den ny ferielov 

Den ny databeskyttelseslov (den ny persondatalov)

 • Særlig om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold - hvad siger den ny lov


Ny persondataforordning fra EU og stramninger fra Datatilsynet              

 • Skærpede krav til datasikkerhed - herunder nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2018
 • Ansættelsesretlige vinkel omkring persondata
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændringer af de nye regler
 • Status på de nye regler - herunder DATAtilsynets opfølgning og kontrolindsat


Seksuel krænkelse på arbejdspladsen

 • Styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane go forhøjelse af niveauet for godtgørelse i sager om seksuel chikane
 • Hvor går grænsen med seksuel krænkelse og frisk tone på arbejdspladsen?
 • Kan det betale sig som medarbejder at føre sag - hvad er domstolspraksis?


Nye Barselsregler i 2017/18

 • Ny fleksibel fædreorlov fra 2018
 • Nyt beskæftigelseskrav for barselsdagpenge
 • Nye regler om farens placering af fædreorlov
 • Nye regler om for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær


Nye regler om ret til fravær i forbindelse med dødfødte børn ("sorgorlov")
Målrettet annoncering på sociale medier - og ligebehandlingsloven
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet         

 • Handicapbegrebet "udvides" med ny højesteretsdom
 • Ny retspraksis vedrørende diskrimination pga. handicap 
 • Når der ved afskedigelsesrunde er en overvægt af ældre medarbejdere         
 • Ny afgørelse om omplaceringspligt af gravide (i opsigelsesperioden)


Tidsbegrænset ansættelse - ny retspraksis 

 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for tidsbegrænset ansættelser
 • Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelser og om betingelser herfor
 • Ny dom fra højesteret dømmer virksomhed til betaling af godtgørelser for genansættelser
 • Forlængelse af tidbegrænset kontrakt - nye afgørelser fastsætter betingelser                                                                    

Deltidsansættelser

 • Om forbud mod forskelsbehandling
 • Om afskedigelsesbeskyttelse


Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor - 48 timers reglen
 • Ny dom udvidere sygdomsbegrebet til visse lægebesøg         
 • Ny praksis vedrørende 120-dages reglen    
 • Ny lov om forretningshemmeligheder 
 • Nye sygedagpengeregler
 • Sygedagpengesager - ændring i regler for standsning af udbetaling

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.   

Målgruppe

Ledere på alle niveauer der arbejder med personalejuraen. Ansatte i HR funktioner, konsulenter og andre rådgivere inden for området. Det er tilstrækkeligt med en grundlæggende forståelse for ansættelsesretten for at få udbytte af kurset. 

Pris

Pris fra 2.500 + moms ved brug af rabatkort

Om udbyderen

Økonomi & Personale Academy

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 50.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Evalueringer

Gunver Kure, De Blå Mænd
(5)
Det var et super godt kursus Rami er god til at komme m eks. fra den virkelige verden, og er god til at underholde.
Få information

Udfyld formularen for mere information om Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer