Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ejendomsmægleruddannelse

Erhvervsakademi MidtVest
Startdatoer
Herning
Februar/Marts 
August/september 

Ejendomsmægleruddannelse

Vil du være ejendomsmægler? Tag en AU i finansiel rådgivning

Dit udbytte med ejendomsmægleruddannelsen

Vælger du studieretningen Ejendomsmægler, får du teoretisk og praktisk viden om ejendomshandel og omsætning af fast ejendom. Du bliver bekendt med de forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Desuden bliver du i stand til at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis.

Kort om indholdet på uddannelsen

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning består af to obligatoriske moduler samt en række valgfrie og retningsspecifikke moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. På Finansiel rådgivning kan du specialisere dig inden for studieretningerne Bank og realkredit, Ejendomsmægler eller Revision. Du kan tage hele akademiuddannelsen eller læse enkelte moduler.

Fagmodulet ejendomsmægler

Du skal for eksempel igennem fagmodulet ejendomsmægler. Her får du både en teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Du lærer at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger. Desuden får du en forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Under faget arbejder du med følgende:

  • Lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
  • Skatteregler i ejertid og ved salg, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning ved forældrekøb og privat udlejning
  • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
  • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
  • Professionsansvar – herunder god skik regler.

Adgangskrav

Adgang til optagelse på ejendomsmægler forløbet er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med:

  • en relevant erhvervsuddannelse
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Vi kan optage dig, som ikke kan opfylde disse uddannelsesmæssige krav, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have de rette uddannelsesmæssige forudsætninger. Herudover kan vi optage dig, som har realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.

Pris

Kontakt os for mere information, så kan vi sammen planlægge din uddannelse.

Erhvervsakademi MidtVest

Styrk dine faglige kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi MidtVest Efteruddannelse er din mulighed for at styrke dine faglige kompetencer indenfor dit fagområde, eller tilegne dig helt nye færdigheder, som kan få dig videre i karrieren. Hos Erhvervsakademi MidtVest tilbyder...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få svar på dine spørgsmål om Ejendomsmægleruddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinformation til Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVest

Gl. Landevej 2
7400 Herning

Telefon: +45 96 27 57 00
www.eamv.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Ejendomsmægleruddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.