Viser 1-9 af 9
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-9 af 9

Bliv klædt på til arbejdet med lejeret, fast ejendom og byggeri

Ønsker du at styrke dine kompetencer med et kursus i lejeret, fast ejendom og byggeri? Vi har på denne side samlet en bred vifte af jura kurser i Danmark inden for bl.a. entrepriseret, skatteret og lejeret. Med et af ovenstående kurser bliver du klædt på til at arbejde inden for de mange forskellige områder som lejeret, fast ejendom og byggeri dækker over. Klik på det kursus, du finder interessant og læs mere eller bestil mere information direkte fra den enkelte kursusudbyder.

Sådan finder du det rette lejeret kursus - kurser i byggejura og fast ejendomHvad er lejeret?

Når man taler om dansk lejeret skelner man som oftest mellem følgende:

  • erhverv
  • privat beboelse

Mange af reglerne er fælles for grupperne, men der findes dog også en lang række forskelle.

Lejeret - erhverv: Gælder for leje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Her tages der udgangspunkt i Erhvervslejeloven, som bygger på en høj grad af aftalefrihed. Aftalefriheden betyder, at udlejer og lejer sammen skal tage stilling til en række spørgsmål, f.eks. om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten eller erstatning.

Lejeret - privat beboelse: Gælder for leje af beboelseslejemål i private udlejningsejendomme samt parcelhuse og ejerlejligheder. Loven regulerer derfor ikke almene boliger. Formålet med denne lov er at beskytte lejeren, f.eks. ved at sætte en grænse for, hvor meget en udlejer må tage i husleje. Derudover må man ifølge loven højst opkræve tre måneders husleje som depositum, og der skal føres et særligt varmeregnskab. Til sidst præciserer loven hvilke regler, der gælder med hensyn til vedligeholdelse og afholdelsen af udgifter i forbindelse med forbedringer af lejemålet.

Fast ejendom og byggeri

Begrebet fast ejendom omfatter juridisk et afgrænset areal, et grundstykke, med eventuelle derpå værende bygninger. Lovgivningen anvender ikke ejendomsbegrebet entydigt, da Tinglysningslovens ejendomsbegreb f.eks. er bredere end Udstykningslovens, da det bl.a. også omfatter bygninger på lejet grund og ejerlejligheder.

Når du skal bygge i Danmark skal det gøres i overensstemmelse med Byggeloven. Byggeloven sikrer blandt andet, at byggeriet er i orden i forhold til brand, sikkerhed og sundhed.

Loven skal desuden sikre, at bebyggelsen og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet i forhold til brugen, og at de vedligeholdes forsvarligt. Desuden skal Byggeloven være med til at øge byggeriets produktivitet, modvirke unødvendigt energiforbrug og råstofforbrug i byggerier.

Leder du efter andet end et kursus i lejeret, fast ejendom og byggeri?

Er du på jagt efter mere end et byggejura-, fast ejendom eller lejeret kursus? Så klik dig ind på vores samlede oversigt over jurakurser. Her kan du blandt andet finde kurser inden for EU ret, markedsføringsret eller generelle uddannelser på juraområdet.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier