Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Kurser i formueret, finansiering og sikkerhed

Vi har på denne side samlet et udvalg af jura kurser i Danmark inden for formueret, finansiering og sikkerhed. Med et jura kursus fra listen ovenfor bliver du klædt på til at arbejde inden for de mange forskellige områder, som formueret, finansiering og sikkerhed dækker over. Klik på det kursus, du finder interessant og læs mere eller bestil mere information direkte fra den enkelte kursusudbyder.

Find det rette kursus i oversigten over kurser i formueret, finansiering og sikkerhed

Hvad er formueret?

Formueret dækker over reglerne for de pligter og rettigheder, som retten udstikker til disponering over sin formue. Man skelner typisk mellem følgende to former for rettigheder:

  • Ejendomsrettigheder - retten angår en genstand, uanset hvem der ejer den
  • Obligationsrettigheder - retten kan gøres gældende mod personen, uanset hvilke genstande vedkommende har

Formueretten hører under privatretten, da den vedrører retsforholdene for fysiske aktiver såvel som for krav, der opstår i eller uden for kontraktsforhold. Med et kursus i formueret bliver du rustet til at arbejde professionelt med reglerne og rettighederne på området.

Kort om finansiering

Når man taler om finans, berører man den del af økonomien, der omhandler virksomheders, institutioners og privatpersoners anskaffelse, allokering og forvaltning af kapital. Et vigtigt emne inden for finans er de risici, som finansiering medfører.

Finans kan omhandle studiet af penge og andre likvider, forvaltningen og investeringen af disse eller vurdering og håndtering af risikoen ved finansielle aktiviteter (risk management).

Man snakker om finansiering, hvis man for eksempel skal foretage en bygningsrenovering, udvikle et produkt eller købe bolig og i den forbindelse vil have sit projekt finansieret.

Med et jurakursus inden for finansiering bliver du klogere på ovenstående, så du bliver i stand til at arbejde professionelt med finansiering ud fra et juridisk perspektiv.

De finansielle markeder

De markeder, der dækker over omsætning af finansielle kontrakter og værdipapirer og for gennemførelse af finansielle transaktioner, kaldes finansielle markeder.

De finansielle markeder er traditionelt opdelt i en række delmarkeder såsom:

  • Pengemarkedet
  • Obligationsmarkedet
  • Pantebrevsmarkedet
  • Aktiemarkedet
  • Valutamarkedet
  • Markedet for handel med afledte fordringer

Du vil på et kursus i finansiering få indblik i en række af disse finansielle markeder, alt efter dine behov og forudsætninger.

Finansiel sikkerhed

Finansiering og sikkerhed går hånd i hånd, da man i forbindelse med en finansiering oftest skal stille en vis form for sikkerhed. Finansiel sikkerhed kan komme til udtryk i flere former, men fælles er, at sikkerheden skal besidde en anerkendt finansiel værd som for eksempel værdipapirer gør det.

Med et kursus, der gør dig klogere på finansiel sikkerhed, kan du bedre varetage arbejdsopgaver på området.

På jagt efter andet end kurser i formueret, finansiering og sikkerhed?

Søger du andet end formueret, finansiering og sikkerhed kurser? Så tag et kig i vores oversigt over jura kurser. Du kan her finde korte, intensive kurser i f.eks. konkurrenceret, offentlig ret eller EU ret, og du kan også finde længere uddannelsesforløb inden for jura generelt. 

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste