Kognitiv Terapi

Hjælp med angst, stress, e.lign.

Kognitiv terapi er en terapiform, der er meget udbredt og anerkendt i hele verden. Her på siden kan du læse mere om kognitiv terapi og udforske uddannelser.
Viser 1-20 af 44
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 44
1
2
3

Kognitiv Terapi er baseret på den ”kognitive model”, som argumenterer at tanker, adfærd og følelser hænger sammen, og at personer kan arbejde med deres psykiske problemer og lidelser ved at finde ud af hvilke dele af deres tanker, adfærd eller følelser, som forårsager problemerne.

Denne terapiform går overordnet set ud på at kortlægge klientens ”skadelige” mønstre for at gøre opmærksom på lige det, som volder dem problemer. Derefter udarbejder den kognitive terapeut og klienten i fællesskab ofte en strategi, som kan afhjælpe klienten.

Der er flere retninger inden for og måder hvorpå, man kan uddanne sig på inden for denne terapiform, som antager, at man ved hjælp af lokalisering og anerkendelse af destruktive tanker, kan afhjælpe negative følelser og ændre adfærd.

kognitiv terapi uddannelse

Historie

Kognitiv Terapi har eksisteret siden en amerikansk psykolog og en psykiater i midten af 1900-tallet begyndte at udgive forskellige skrifter og bøger om deres research på området. Kognitiv Terapi opstod som en reaktion på mangler ved den klassiske psykoanalyse, som blev udviklet af Freud.

Uddannelser i kognitiv terapi

Du kan uddanne dig i kognitiv terapi fra adskillige private udbydere. De tilbyder ofte forskellige uddannelser inden for området, der varer fra 1-4 år, alt afhængig af, hvad du ønsker at få ud af det. Her kan du læse om de forskellige uddannelser:

  • 1-årig: Denne 1-årige uddannelse er for dig, som i forvejen har en smule kendskab til kognition og som arbejder med social, sundhed eller pædagogik. Du lærer om diagnosticering af klienter samt får grundlæggende kendskab til de lidelser, du som kognitiv terapeut kan hjælpe med: angst, depression, stress, osv. Derudover bliver du grundigt undervist i den kognitive model og får de nødvendige redskabet, som gør dig i stand til at implementere en bedring klienternes dagligdag. Denne 1-årige uddannelse er også adgangsgivende til den 4-årige uddannelse til psykoterapeut, og vælger man at gennemføre nogle eksaminer indenfor dette ene år, gælder uddannelsen som det første af de fire år på psykoterapeut uddannelsen.
  • 2-årige: På den toårige uddannelse gennemgår du endnu flere aspekter af den kognitive terapiform end på den 1-årige, og her er terapeutens udvikling i fokus. Derfor vil undervisningen bestå af oplæg og samarbejde med både danske og internationale eksperter på området.  Ofte kommer du selv fra en baggrund som f.eks. sygeplejerske eller læge, og kan se at du kan bruge terapien i din hverdag.
  • 4-årig: Gennem den 4-årige uddannelse i kognitiv terapi bliver du uddannet kognitive terapeut. Du bliver uddannet i at give ansvarlig og effektiv kognitive terapi i både grupper og individuelt.
    I løbet af uddannelsen får en grundig indføring i teori og får mulighed for at afprøve de forskellige metoder. Du starter med at studere de mest fundamentale aspekter af den kognitive terapi som videnskab, og derefter bliver du undervist i specifikke lidelser som fx PTSD, stress og depression. På tredje år vil du blive undervist og få en grundigt indblik i nyere temaer indenfor kognitive terapi som f.eks. mindfulness, meditation og positiv psykologi. Det sidste år på uddannelsen er fokuseret på den praktiske anvendelse af terapiformen, hvorfor du bliver rigtig godt rustet til at praktisere denne slags teori, når du er færdiguddannet.
    For at starte på denne uddannelse skal du have en relevant teoretisk baggrund inden for kognitiv psykologi, som du f.eks. kan få fra den 1-årige uddannelse (beskrevet ovenfor), eller en anden relevant grunduddannelse. Skal du til, eller arbejder du i forvejen med mennesker i din professionelle hverdag som f.eks. i sygeplejen eller i et pædagogisk virke, er denne deltids uddannelse meget relevant.

Andre kognitive uddannelser

Udover de klassiske kognitive terapi udddannelser, eksisterer der også andre typer, som afviger lidt fra normen og ofte er mere specialiseret. Disse uddannelser er gavnlige for dig, som allerede har et indgående kendskab til kognitive terapi og har lyst at udforske feltet endnu mere samt udvikle dig selv inden for feltet.

  • 1-årig neokognitiv uddannelse: På denne 1-årige uddannelse stifter du bekendtskab med nyere kognitive koncepter, der alle udspringer fra den klassiske kognitive terapi. Du bliver derfor introduceret til metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-baseret psykoterapi samt positiv psykologi og neuropsykologi. Denne uddannelse er for dig, som i forvejen har en psykoterapeut uddannelse eller for dig der arbejder med mennesker og ønsker at vide mere om psykiske tilstande.
  • 5-dages kursus i kognitiv smerte-håndtering: Denne uddannelse kan være ekstrem brugbar for dig, som arbejder i social eller sundhedssektoren med mennesker, der ofte er udsat for fysisk smerte – du kan f.eks. være tandlæge eller -plejer, sygeplejerske, kiropraktor e.lign. På kurset lærer du metoder gennem hvilke, du kan hjælpe dine klienter med at håndtere smerten, de oplever i øjeblikket. Terapiformen koncentrerer sig om de ubehagelige situationer, klienten er i lige nu og her samt kroniske smertetilstande, og fokuserer også på hvilkle strategier, de kan bruge for at håndtere smerten på bedst mulige vis.
Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen