Løsningsfokuseret Terapi & Coaching

Længde
9 måneder
Pris
25.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
9 måneder
Pris
25.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge Dansk Løsningsfokuseret Institut?

International akkrediteret undervisningsinstitut med høj faglig standard

Fokus på forandringsprocesser i og mellem mennesker

Praksisnær læring, der sikrer at teori forankres i praksis.

Kursusbeskrivelse

Løsningsfokuseret Terapeut - en efteruddannelse med international akkreditering 

En efteruddannelse for dig med interesse i den løsningsfokuseret tilgang samt en praksis at øve og eksperimentere i. Basisåret giver nye forståelser og handlemuligheder i udviklingsarbejdet med mennesker uanset, hvilken kontekst du arbejder i. Alle, der har professionelle samtaler med andre, vil drage nytte af denne efteruddannelse. Undervisningen er praksisnær, dynamisk og struktureret, og vi har en enkel og digitaliseret adgang til materiale, litteratur, opgaver mm.


Dit udbytte af uddannelsen

Efter uddannelsen vil du være i stand til at tilbyde løsningsfokuseret terapi og coaching med en bred palet af konkrete og nyttige redskaber og teknikker, der vil understøtte dig i at engagere andre i samtalerne. Du vil opdage, at arbejdet med at samtale med andre bliver nemmere, da ansvaret for forandringen flyttes fra dig til den enkelte, og derfor tør vi godt love dig stunder, hvor det bliver sjovere at gå på arbejde, lettere at have løsningsfokuseret terapeutiske samtaler.


Indhold på uddannelsen

Vores didaktisk design sikrer at alle uanset læringsstil, får udbytte af forløbet. Derfor er vores undervisning altid en vekselvirkning mellem oplæg, film og træning. Vi analyser praksis enten via transskribering eller filmvisning, så vi skaber fælles læring, og får fokus på det den enkelte lykkedes med.

I undervisningen præsenteres du for de grundlæggende antagelser i den løsningsfokuserede tilgang, ligesom de mange teknikker til at engagere andre i samtaler gennemgås. Du vil stifte bekendtskab med løsningsfokuseret problemforståelse, menneskesyn og øvrige grundantagelser, der adskiller LØFT fra andre tilgange i feltet.

Sideløbende hermed, og for at understøtte det teoretiske element, vil du arbejde med borgerens forandringsønsker, de forskellige spørgsmålstyper, skalaer og andre løsningsfokuserede principper og teknikker.

Det didaktisk design sikrer, at alle uanset læringsstil, får udbytte af forløbet. Undervisning er en vekselvirkning mellem oplæg, film og træning, hvor vi analyserer praksis via transskribering eller filmvisning. Vi skaber fælles læring, får fokus på det, du lykkedes med, og sætter fremadrettet læringsmål. For at styrke dette vil der som noget nyt fra 2023 være et online møde den førstkommende weekend efter hvert modul. Vi mødes i 2-3 timer via zoom, hvor eventuelle spørgsmål kan besvares, refleksioner deles, og læringen forankres.

MODUL 1 - ET HISTORISK RIDS OG ANTAGELSER

To dage, der tager dig gennem en historisk rejse fra den tidlige familieterapi, over Bateson og Maturana til de postmoderne tanker, og de antagelser og forforståelser den løsningsfokuseret tilgang i dag må siges at være forankret i. Vi vil fordybe os i dette paradigme skift for bedre at forstå distinktionen, og undersøge, hvordan de både systemiske og løsningsfokuserede antagelserne får indflydelse på vores praksis.

MODUL 2 - KUNSTEN AT LYTTE

I direkte forlængelse af Modul 1 fordyber vi os i processen med at lytte til en anden, og opdage, hvordan vi lytter og hvad vi lytter efter. De fleste kender til Aktiv Lytning, her taler vi om de (mindst) seks forskellige måder at lytte, og hvordan vi anvender dem i praksis. På dagene arbejder vi med det konstruktive øre, processen med at bevæge sig fra Listen - Select - Build samt den nysgerrige ikke-vidende detektiv. Dagene er fyldt af konkrete redskaber, og du vil opdage lytte-kunstens betydning på en måde, så du for altid vil lytte en smule anderledes.

MODUL 3 - SAMTALENS KONSTRUKTION GENNEM SPØRGSMÅL

Dialoger er en ko-konstruktion af to, der snakker! Og vi har klare ideer om, hvordan det foregår med eks. turtagning. På en måde ganske simpelt, og så samtidig noget af det sværeste i verden. Vi fordyber os i den terapeutiske samtales struktur og opbygning, og dagene er praksisnære med gennemgang af film fra praksis, gennemgang af de løsningsfokuseret spørgsmålstyper, hvor de finder anvendelse i samtalen, og hvordan de konstrueres.

MODUL 4 - TERAPEUTENS OPMÆRKSOMHEDER OG ROLLE

Ikke blot er dialoger ko-konstrueret, men vi bringer os selv, vores erfaringer og viden med ind i samtalerummet. Derfor bliver det relevant at se på terapeutens rolle i løsningsfokuseret terapi og coaching, og hvilke opmærksomheder vi bringer med os, og har brug for at have i samtalen. Hvor retter vi opmærksomheden, og hvor lader vi tankerne passere, - hvordan bringer vi os selv i spil, og bliver personlige uden private?

MODUL 5 - INTERAKTIONER MELLEM MENNESKER

Men intet menneske er alene på en øde ø, alle er vi blandt andre. Det sidste modul centrerer sig om det interkationelle perspektiv, hvordan det folder sig ud i samtalerne, og hvordan andres perspektiver inddrages og gøres betydningsfulde. VI taler om, skiftet fra “mellem ørerne” til “mellem næserne”, - det, der sker mellem mennesker, og vi taler om hvordan den terapeutiske samtale adskiller sig fra den coachende samtale. Hvad er anderledes, og hvor og hvornår kan hvad bruges?

Samtlige moduler afrundes og bygger bro til næste modul gennem 2-3 timers zoom-møde lørdagen efter undervisningen, - således er første zoommøde lørdag d. 25. Februar. Her samler vi op på eventuelle løse ender, gennemgår hjemmearbejdet til næste gang, sikre studiegruppe arbejdet o.m.a. På den sidste zoom-møde lørdag d. 7. Oktober binder vi uddannelsen og kigger ind på den forestående eksamen.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til professionelle indenfor det pædagogiske, psykologiske, sundheds- og socialfaglige felt, det vil sige lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, familiebehandlere vil kunne få glæde og nytte af at deltage.

Eksamen og diplom

EKSAMINATION & CERTIFICERING

For at gå til eksamen skal du have deltaget i 80 % af undervisningen, svarende til deltagelse på fire ud af fem moduler. Eksamen består af to dele, dels en skriftlig del med Multiple Choice omkring gennemgået pensum samt litteratur, og en praktisk, hvor du medbringer en optagelse af et stykke løsningsfokuseret praksis fra din arbejdshverdag, som du mener repræsenterer det, du har lært.

MULTIPLE CHOICE

For at bestå eksamen skal du have 75% rigtige svar i din Multiple Choice, der altså tager afsæt i uddannelsens pensum, bøger og artikler og foregår online. Du modtager et link til opgaven, der består af 20-25 spørgsmål, der skal besvares indenfor 12 timer.

PRAKTISKE FÆRDIGHEDER

For at bestå den praktiske del af eksamen skal du via dit medbragte filmklip demonstrere at have tilegnet dig evnen til gennem løsningsfokuseret metode at engagere andre i samtale om, hvordan livet ser ud, når først problemet er blevet mindre eller er helt væk. Dernæst har du med underviser og censor en dialog omkring de ideer og refleksioner, der følger af første del af eksaminationen. Således evaluerer den praktiske del af eksamen ikke bare dit kendskab til og brug af basale løsningsfokuserede principper og teknikker, men også din evne til at reflektere over egen praksis i en løsningsfokuseret ramme.  

CERTIFICERING

Certificering gives ved bestået eksamen, både den skriftlige og praktiske samt dokumenteret 100 timers løsningsfokuseret praksis indenfor ét år. Med certificeringen modtager du udover eksamensbevis et ‘stamp’ til at benytte på officielle papirer mm.

For at sikre, at alle har mulighed for at nå dette, kan man gå til eksamen på to forskellige tidspunkter indenfor en tre måneders periode. Således kan hvert niveau strække sig fra ni til tolv måneder.

Pris

Pris for hvert niveau er 25.000 kr. ex. moms - pt. undersøger vi, hvorvidt vi kan momsfritages. I prisen indgår forplejning og materialer.

Betaler din arbejdsgiver din deltagelse, kan dette gøres i to rater, hvor første rate skal være betalt inden opstart. For private betalere etablerer vi individuelle aftaler, dvs. opdeling i rater - kontakt os for nærmere.

DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND

Medlemmer af faglige organisationer kan søge tilskud via Den kommunale kompetencefond, der financierer med op til 80% af uddannelsen. Det afhænger meget af, hvilken faglige organisation du er medlem af, og mange organisationer har en positivliste, hvor private uddannelser ikke dækkes. Men forsøg alligevel, - vi hjælper gerne.

BRUTTOLØNS ORDNING

Du har måske også mulighed for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om selv kan finansiere uddannelsen via Bruttolønsordningen, hvilket vil sige, at din arbejdsgiver betaler uddannelsen, som du så “afdrager” til arbejdsgiveren af din bruttoløn. Du får således en skattemæssig fordel, svarende til din trækprocent. Spørg din arbejdsgiver, hvad der er muligt hos jer.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Løsningsfokuseret Terapi & Coaching
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Dansk Løsningsfokuseret Institut
vangedevej 225
2870

Vi ønsker at være dét uddannelses- og træningsinstitut i Danmark, du først tænker på, når du overvejer at styrke dine kompetencer indenfor den løsningsfokuseret tilgang.  Vi ønsker at være kendt for HØJ kvalitet, STÆRK faglighed og SOLID undervisning. Vores uddannelser...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Udtalelser

Kari Terndrup Hvilsom, deltager, 2017

"Anne-Marie og andre undervisere på DLI har etableret et udfordrende undervisningsforløb som stiller krav til den enkelte og gruppen samtidig med at der har været plads til individuelle behov. Anne-Marie og DLI får mine bedste anbefalinger”

Christina Friang Vangsgaard, deltager, 2018

"Jeg oplever, at jeg har fået langt flere håndtag at trække i, og jeg har fået meget mere struktur og kontinuitet i samtalerne."

Tine Legaard Holst, kursusdeltager, 2019

"For mig er det altafgørende for mit engagement i en uddannelse, at den giver mening, når det omhandler at føre den ud i praksis. Dette har uddannelsen som Solutionfocused Practitioner til fulde opfyldt."

Sponsoreret