Lovpligtige uddannelser og certifikater

Ved du hvilke lovpligtige uddannelser og certificeringer, der findes i Danmark? Vi giver dig et overblik i guiden her.

Lovpligtige uddannelser og certifikater

Udførelsen af arbejdsopgaver inden for en række brancher er ofte omfattet af krav om, at medarbejderne har relevante certifikater, eller har gennemført lovpligtige kurser eller uddannelser.

Det er især noget, der gør sig gældende, når det kommer til sikkerhed og håndtering af stort eller tungt materiel samt personer. Men hvilke lovpligtige uddannelser og certificeringer findes der så i Danmark? Vi giver dig overblikket her.


Ligesom du skal have et kørekort for at køre bil i Danmark, er der en lang række arbejdsopgaver, der kræver at du har en lovpligtig certificering. I Danmark findes der således et væld af forskellige lovpligtige certificeringer i de forskellige brancher.

Faglig ekspertise og sikkerhed med en lovpligtig certificering

Lovpligtige uddannelser og certificeringer spiller en central rolle i at sikre, at de personer, der arbejder inden for visse erhverv og industrier, besidder den nødvendige ekspertise og viden til at udføre deres arbejde sikkert og effektivt. Herunder får du et overblik over nogle af de lovpligtige certifikater, der findes i Danmark. Listen er udarbejdet i alfabetisk rækkefølge.


Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Ved arbejde med svejsning og termisk skæring er det en forudsætning at du har et kursus inden for området. Dette er lovpligtigt, da der er en række risici ved dette arbejde. Derfor får du med et kursus kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring. 

På kurset får du desuden teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, inden for områder såsom luftforurening, herunder også sundhedsrisici ved luftforurening samt foranstaltninger til forureningsbekæmpelse og personlige værnemidler.

Find dit kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring her

Epoxy og isocyanater

Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter er udbredt i en række forskellige brancher, herunder eksempelvis bygge-/anlægsbranchen, autobranchen og ved reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Arbejde med epoxy og isocyanater kræver en dybdegående forståelse af de potentielle risici og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Derfor skal alle, der beskæftiger sig med epoxy og/eller isocyanater, være i besiddelse af en lovpligtig uddannelse. Dette er uden undtagelser og gælder således uanset om du er arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændig. Arbejdet med produkter, der indeholder epoxy og/eller isocyanater, indebærer nemlig sundhedsmæssige risici, og det er derfor vigtigt, at du har styr på forholdsreglerne. Du kan med fordel også læse vores guide til epoxy og isocyanater.

Find dit kursus i epoxy og isocyanater her

(Gaffel)trucks og gaffelstablere

Arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere forekommer ofte i blandt andet lager- og logistikbranchen samt i produktion. Disse maskiner gør det muligt effektivt at håndtere og flytte store mængder materialer og varer. Du kan læse mere i vores guide Vejen til et truckcertifikat - Din ultimative guide.

  For at føre gaffeltrucks eller gaffelstablere, skal man have et gyldigt gaffeltruckførercertifikat, som typisk enten vil være Certifikat A eller Certifikat B. Dette certifikat skal være med til at sikre, at man formår at håndtere og betjene maskinerne forsvarligt og at man har styr på sikkerhed og sundhed i forbindelse med betjeningen. Der findes forskellige typer af kurser, og valget afhænger af dine og din arbejdsgivers behov. Hvis du er i tvivl om, hvilket certifikat du skal vælge, kan du altid rette henvendelse mod den enkelte udbyder af kurserne, der kan være behjælpelige med dit valg. 

  Se overblikket over kurser her

  Hygiejnebevis

  Arbejder du med fødevarer - eksempelvis i køkken, restaurant, tankstation, café eller lignende - så skal du kigge i retning af et kursus i hygiejne. At tage et hygiejnekursus er nemlig et krav, hvis du ønsker at arbejde med fødevarer. Hygiejnebeviset er dit bevis på, at du har styr på regler for hygiejne og fødevaresikkerhed iht. gældende dansk lovgivning. Du kan læse mere om dette i vores guide til hygiejnebevis her.

  Dog er der ikke kun krav om hygiejnebevis hvis du arbejder med fødevarer. Krav om et relevant hygiejnekursus gør sig ligeledes gældende hvis du for eksempel beskæftiger dig som tatovør - herunder også kosmetisk tatovør. Sammenfattende er et hygiejnebevis en vigtig faktor for at sikre sikkerhed og sundhed inden for visse brancher. Det er altid en god idé at undersøge de specifikke krav i dit område for at sikre overholdelse af hygiejnestandarder og lovgivning.

  Find dit hygiejne kursus her

  Kraner

  Arbejdet med kraner er ikke kun en teknisk udfordring, men det indebærer også et betydeligt ansvar for sikkerheden på arbejdspladsen og omgivelserne. Der er nemlig risiko for alvorlige arbejdsulykker og materiel skade, hvis kranen ikke betjenes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Af den årsag er det vigtigt, at kranføreren er uddannet og er i besiddelse af et kranførercertifikat.

  Det er arbejdsgiveren der skal sikre, at det kun er personer, der har bestået en relevant kranføreruddannelse, som fører kraner, som kan løfte en byrde frithængende. Kravet om kranførercertifikat gælder generelt kun kraner med en maksimal tilladelig belastning over 8 tons/tonsmeter. Der er dog også krav om kranførercertifikat til kraner på op til 8 tons/tonsmeter ved samløft af byrder med to eller flere kraner eller ved løft af personer med kraner, hvor det undtagelsesvist er tilladt. 

  Der er fire forskellige kranføreruddannelser og dermed fire forskellige typer af kranførercertifikater til henholdsvis:

  • Kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – ”kranbasisuddannelse”
  • Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter
  • Mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter
  • Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter

  Det er kranens tilladte belastning, som afgør, om man skal have certifikat, og ikke vægten af den byrde, som løftes, eller kapaciteten af løftetilbehøret. Ved kraner med varierende udlæg (rækkeafstand), hvor den tilladte belastning afhænger af udlægget, er det kranens tilladte belastning som afgør, om man skal have certifikat. 

  Find dit kran kursus her

  Lovpligtig EU-efteruddannelse

  Er du godschauffør/lastbilchauffør eller buschauffør? Så har du måske allerede hørt om efteruddannelse. Det er nemlig bestemt i EU-regi, at du hvert femte år gennemfører en efteruddannelse, uanset om du er lastbilchauffør eller buschauffør. 

  Alle chauffører med et EU bevis skal nemlig deltage på den lovpligtige EU-efteruddannelse hvert 5. år. Denne lovpligtige EU-efteruddannelse har en varighed af fem dage, og du får her den nyeste viden inden for bl.a. færdselsregler, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed og førstehjælp m.m. Når du har bestået kurset, får du chaufføruddannelsesbeviset, som også kaldes blåt bevis eller EU bevis. Efteruddannelsen er en nødvendighed for, at du kan blive ved med at køre. Du kan blandt andet læse mere i vores Guide til Lovpligtig EU-efteruddannelse for lastbilchauffører.

  Find din EU-efteruddannelse her

   Sikkerhed ved arbejde med asbest

   Asbest blev tidligere benyttet i en række byggematerialer. Ved arbejdet med asbest skal man tage diverse sikkerhedsforanstaltninger alvorligt, da der er sundhedsrisici forbundet med asbesteksponering. Derfor er det nødvendigt, at man har den nødvendige viden og uddannelse, hvis man arbejder inden for området.

   For at arbejde med asbest er det derfor et krav, at man har gennemgået en uddannelse i arbejde med asbestholdige materialer og være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Arbejdstilsynet beskriver det således: "Arbejdsgivere skal sikre sig, at de personer, der beskæftiger sig med indvendig nedrivning af asbestholdigt materiale i bygninger, skibe mv., har gennemgået en særlig asbestuddannelse og har et uddannelsesbevis. Kravet om en asbestuddannelse gælder også arbejdsgiveren selv og selvstændige, der ikke beskæftiger ansatte.

   Find dit asbest kursus her

   Stilladser

   Stilladser omfatter en bred vifte af midlertidige konstruktioner, der anvendes til at opnå adgang til arbejdsområder, der normalt er utilgængelige eller farlige at nå uden en sikker platform. Stilladser er uundværlige i byggeri, vedligeholdelse og renoveringsarbejde, og de spænder fra enkle, små stilladser til komplekse konstruktioner, der strækker sig over flere etager.

   Ved stilladsarbejde er der krav om lovpligtig uddannelse. Kravet om lovpligtig uddannelse gælder for alle ansatte i virksomheden, der arbejder med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser, der er højere end tre meter. Uddannelses-kravet udløses dermed ved alle stilladser over tre meter, men det er typen af stillads, der er afgørende for uddannelsens omfang, indhold og varighed. Der findes både kurser for dig, der ikke har erfaring med stilladsarbejde, og så er der også kurser for dig, der for eksempel skal have styr på sikkerheden ved arbejde på stillads.

   Find dit stillads kursus her

   Teleskoplæssere

   En teleskoplæsser, og lignende multifunktionsmaskiner, er alsidige maskiner, og arbejdet med disse indebærer risiko for alvorlige arbejdsulykker og materiel skade, hvis teleskoplæsseren ikke føres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor skal arbejdsgiveren også sikre, at det kun er personer, der har gennemgået og bestået teleskoplæsseruddannelsen, der fører teleskoplæssere, når de bruges til løft af byrder på gafler, med mandskabskurv, til kranarbejde eller til løft af containere i terminalområder. Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af teleskoplæssere er begrænset. Reglerne om et teleskoplæssercertifikat gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige. 

   Du kan læse mere om, hvordan du får et teleskoplæssercertifikat i artiklen her. I artiklen kan du læse mere om krav til alder og helbred, ligesom du kan blive klogere på, hvor lang tid det tager at gennemføre en teleskoplæsser uddannelse.

   Find dit teleskoplæsser kursus nu

   Varmt arbejde

   Varmt arbejde er en fælles betegnelse for en række arbejdsopgaver, hvor der arbejdes med - eller frembringes - flammer/åben ild, gnister eller brandfarlig opvarmning. Dette omfatter arbejde som tagdækning, svejsning, brug af vinkelsliber eller skærebrænder og lodning. Hertil kommer ukrudtbrænding.

   For at minimere risikoen for brand og skabe sikre arbejdsforhold er det nødvendigt at have kendskab til varmt arbejde og følge bestemte sikkerhedsprocedurer. Der foreligger et forsikrings- og lovkrav om certifikat i Varmt arbejde. Dette krav er indført for at sikre, at personer, der arbejder med varmt arbejde, har de nødvendige færdigheder og viden til at minimere risikoen for ulykker. Kurset dækker typisk emner som sikkerhed, risikovurdering, korrekt brug af værktøjer og udstyr, samt hvordan man håndterer nødsituationer som brand. Målet er at beskytte både arbejderne og omgivelserne mod skader og ulykker.

   Find dit varmt arbejde kursus her

   Kilder: Arbejdstilsynet, BFA Industri og UddannelsesGuiden.

   Michelle Hjorth

   Michelle Hjorth

   Digital Content Specialist (Vis mere)
   Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

   Omkring

   Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

   Annoncer