Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Guide til Lovpligtig EU-efteruddannelse for lastbilchauffører

Er du nuværende eller kommende lastbilchauffør, buschauffør eller erhvervschauffør, så er det i EU-regi bestemt, at du hvert femte år gennemfører en efteruddannelse. Efteruddannelsen har til formål at vedligeholde, uddybe og repetere nogle af de emner, der er dækket af din grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Lasbilchauffør

Som chauffør, der udfører erhvervsmæssig godstransport eller buskørsel, skal du hvert femte år gennem efteruddannelse, der sørger for, at du vedligeholder de kundskaber, som er væsentlige for dig. Kurserne har særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.

Kravet gælder både for dig, der har været chauffør i mange år og dig, der er ny. Og har du ikke dit EU kvalifikationsbevis i rette tid, får du kørselsforbud og en bøde for at køre uden chauffør-bevis. Det er derfor vigtigt, at du får det lovpligtige CUB bevis, så du er fuldt opdateret, som loven kræver det.

Efteruddannelse for dig, hvad end du er buschauffør eller godschauffør

Hvad end du køre med gods eller mennesker, kræver det EU kvalifikationsbeviset. Du skal gennemføre efteruddannelsen inden for en periode på 12 måneder, og du må altså ikke være mere end 12 måneder om at gennemføre de fem dage, hvis du fx vælger at dele dagene op.

Det er et krav, lige meget hvilket kursus du vælger, at du har et gyldigt kørekort, eller et gyldigt EU kvalifikationsbevis som skal opdateres.

Efteruddannelse for gods- og lastbilchauffører

Chauffører bliver ikke indkaldt automatisk, og derfor skal du eller din arbejdsgiver, sørge for at tilmelde dig efteruddannelsen.

Formålet med efteruddannelsen for gods- og lastbilchauffører er:

 • At chaufføren kan føre sit køretøj hensynsfuldt og økonomisk

 • At chaufføren kan køre sikkert i trafikken

 • At chaufføren kender reglerne for chaufførfaget

 • At chaufføren kan optræde hensigtsmæssigt ved uheld og ulykker

Kravet for efteruddannelsen er fem uddannelsesdage, hvor det er muligt at tage uddannelsen om aftenen eller i weekenden. På efteruddannelsen er der både en obligatorisk del, og valgfri del.

Den obligatoriske del af uddannelsen indeholder:

 • Nye færdselsregler

 • Regler for køre- og hviletid

 • Arbejdstidsregler

 • Transportlovgivning

 • Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel

 • Hjerte-lunge-redning

 • Arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og sundhed

 • Forskellige godstyper / lastsikring

Typisk vil du møde undervisning, hvor de første tre dage indeholder de obligatoriske fag, derudover har kurserne forskelligt indhold.  De to dages udvalgt undervisning kan variere fra skole til skole, men undervisningen kan bl.a. indeholde: køreteknik, fokus på forebyggelse af højresvingsulykker og sikker adfærd.

Efteruddannelse for buschauffører

Hvis du arbejder som erhvervs- og buschauffør, så gælder nogle af de samme regler, som for gods- og lastbilchaufførerne. Du skal tage den EU-lovbestemte efteruddannelse hvert femte år, for at få uddybet og repeteret nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

På efteruddannelsen får du ajourført de kundskaber, som er væsentlige for dit arbejde som buschauffør med særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug. De fem dage, er delt op i tre dage med obligatoriske fag, og på de sidste to dage er det muligt at vælge mellem en række kurser som fx:

 • Avanceret køreteknik
 • Kontrolapparater og køre/hviletid,
 • Temperaturfølsom gods
 • Kørsel med specielle busser.

Hvis du arbejder med rutekørsel eller international turistkørsel, har du mulighed for at tage et kursus, der er rettet mod netop det. Det er muligt at tage efteruddannelsen, både i sammenhængende dage, dagskurser, aftenkurser, weekendkurser og splittet op på enkelte dage.

Få den lovpligtige EU efteruddannelse til lastbil og bus

Efteruddannelsen har du mulighed for at finde lige her.

Undervisningen har generelt fokus på, at det ikke skal føles som gentagelse af tidligere, men præsentere dig for den nyeste udvikling i din branche, og give dig redskaber til de næste fem år som chauffør.

Senest opdateret: 08 aug 2018