4 gode bud: Sådan skaber du motivation på arbejdspladsen

Vil du gerne øge din egen motivation og dine medarbejderes, men synes du samtidig, at valget af uddannelse er uoverskueligt? Denne guide kommer med 4 bud på gode motivations-uddannelser, der afdækker forskellige motivationsbehov.

4 gode bud: Sådan skaber du motivation på arbejdspladsen

Vil du gerne øge din egen motivation og dine medarbejderes, men synes du samtidig, at valget af uddannelse er uoverskueligt? Denne guide kommer med 4 bud på gode motivations-uddannelser, der afdækker forskellige motivationsbehov. 


Motivation er et ord, der bliver benyttet mere og mere i vores daglige tale om både personlig såvel som medarbejder udvikling. Samspillet mellem medarbejderes motivation og organisationen succes spiller en essentiel rolle. Motivation er derfor et vigtigt emne at tage fat i.

Hvad er motivation?

Motivation er den drivkraft, der får den enkelte til at handle, som de gør. Motivationen kan fremmes når den enkelte ser en mening med det, der laves. Motivationen kan også tilsvarende være lav, hvis den enkelte ikke ser en mening med forandringsprocessen. Motivation kan derfor spores i vores adfærdsmønstre og derigennem også forbedres, hvis vi eksempelvis anser vores arbejde som meningsfyldt, eller hvis vi bliver anerkendt af vores nærmeste leder.

Der er mange forskellige måder, hvorpå vi både kan finde vores egen motivation, men også frembringe andres motivation. Udbuddet af motivationsuddannelser er stort og kan virke uoverskueligt. Vi har derfor samlet 4 bud på gode uddannelser inden for motivation til dig, der enten vil have en karriere inden for ledelse eller dig, der blot ønsker at styrke dine kompetencer inden for feltet.

Se alle uddannelser inden for motivation her

1. Til dig, der vil opnå succes i dit arbejde

Ønsker du at motivere dine medarbejdere og øge arbejdsglæden? Ønsker du i denne forbindelse at få grundig viden samt brugbare værktøjer, som kan anvendes i arbejdslivet såvel som privatlivet?

Så vil denne konference være noget for dig. Motivation og arbejdsglæde giver overskud hos den enkelte medarbejder og sætter vedkommende i stand til endnu bedre at kunne håndtere hverdagens stress og jag. Tilmed giver større arbejdsglæde et lavere sygefravær. Derfor er det på alle måder en god idé at arbejde på at skabe mere motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Du vil gå fra konferencen med en bedre forståelse af:

 • Arbejdsglæde, energi og teamdynamik
 • Flow og motivation
 • Motivationen og indre ro i hverdagen

Konferencen vil udfordre dig i både oplæg og øvelser. Oplev større motivation, arbejdsglæde og succes i dit arbejde gennem konkrete og effektive værktøjer.

Læs mere om konferencen her

2. Til dig, der vil skabe høj trivsel og performance

På denne ét-dags workshop lærer du, hvordan du afdækker dine medarbejderes motivationsprofil, og hvordan du skaber de optimale rammer for alle medarbejdere, så du bevarer talentmassen, opnår bedre resultater på bundlinjen og skaber en højere innovationsgrad. Gennem øvelser bliver du også klogere på, hvad du selv er drevet af som leder, og hvad der motiverer dig allermest.

Med fra kurset får du viden om:

 • Hvordan du afdækker dine medarbejderes motivationsprofil
 • Hvordan du skaber plads til din egen motivation og bruger den i dit lederskab
 • Hvad der skal til for at motivere forskellige medarbejdertyper
 • Hvordan du sikrer og fastholder høj trivsel og performance - både hos dine medarbejdere og dig selv.

Læs mere om motivation og performance

3. Til dig, der ønsker mere viden om adfærdspsykologi

Har du et ledelsesansvar i dit daglige arbejde, og ønsker du at udvikle dine nuværende lederevner på et psykologisk plan og derigennem opnå en større selvindsigt? Så vil dette kursus være noget for dig, da det baserer sig ud fra en adfærdspsykologisk model, som giver dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse.

På kurset lærer du:

 • at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov
 • være mere opmærksom på dig selv
 • hvordan du kommunikerer, motiverer og delegerer optimalt afhængig af, hvilken medarbejdertype du arbejder med.

På kurset vil du også opnå en større indsigt i din egen stil som leder, dine styrker og dine begrænsninger. Derudover integreres der også et 360-graders feedback element, hvilket betyder, at du vil blive klogere på, hvordan andre opfatter dig.

Læs mere om motivation og adfærdspsykologi

4. Grundlæggende lederuddannelse – motivere medarbejdere dagligt

Med denne grundlæggende lederuddannelse bliver du bedre til at kommunikere med forskellige mennesker, lede situationsbestemt og byde ind i ledelsessammenhænge. Du får konkrete værktøjer, der gør, at du lærer din ledelsesstil at kende.

Med den grundlæggende lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor du lærer at håndtere og facilitere dagligdagens ledelsesopgaver. Du arbejder med situationsbestemt ledelse, god kommunikation som ledelsesværktøj og synlig ledelse i organisationen.

På uddannelsen lærer du om:

 • Lederstile og ledelsesmetoder
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Konflikthåndtering i praksis
 • Planlægning og uddelegering
 • Grundlæggende ledelsesredskaber
 • Synlig ledelse og motivation

Læs mere om den grundlæggende lederuddannelse

Se alle uddannelser inden for motivation her


Annoncer