Vis finduddannelse.dk som: Mobile

4 gode bud: Sådan skaber du motivation på arbejdspladsen

Vil du gerne øge din egen motivation og dine medarbejderes, men synes du samtidig, at valget af uddannelse er uoverskueligt? Denne guide kommer med 4 bud på gode motivations-uddannelser, der afdækker forskellige motivationsbehov. 


Motivation er et ord, der bliver benyttet mere og mere i vores daglige tale om både personlig såvel som medarbejder udvikling. Samspillet mellem medarbejderes motivation og organisationen succes spiller en essentiel rolle. Motivation er derfor et vigtigt emne at tage fat i.

Hvad er motivation?

Motivation er den drivkraft, der får den enkelte til at handle, som de gør. Motivationen kan fremmes når den enkelte ser en mening med det, der laves. Motivationen kan også tilsvarende være lav, hvis den enkelte ikke ser en mening med forandringsprocessen. Motivation kan derfor spores i vores adfærdsmønstre og derigennem også forbedres, hvis vi eksempelvis anser vores arbejde som meningsfyldt, eller hvis vi bliver anerkendt af vores nærmeste leder.

Der er mange forskellige måder, hvorpå vi både kan finde vores egen motivation, men også frembringe andres motivation. Udbuddet af motivationsuddannelser er stort og kan virke uoverskueligt. Vi har derfor samlet 4 bud på gode uddannelser inden for motivation til dig, der enten vil have en karriere inden for ledelse eller dig, der blot ønsker at styrke dine kompetencer inden for feltet.

Se alle uddannelser inden for motivation her

1. Til dig, der ønsker motivation i din karriere

Ønsker du også at blive den bedste udgave af dig i dit arbejde og dine relationer? Har du massere af erfaring, men trænger til ny inspiration og udvikling for at få det optimale ud af dit arbejdsliv?

Så vil dette personlige udviklingsforløb være noget for dig – her genfinder du nemlig din passion. Måske er du i en transitionsfase, hvor du ved, du ikke kan fortsætte dit rutinepræget job, men du ved heller ikke helt, hvad der skal ske i stedt. Måske du trænger til et udfordrende kursus, der kan åbne dine og andres øjne for, hvad du rummer af uforløste styrker og potentialer.

Start en udviklingsrejse med ligesindede, hvor du bliver trænet i at:

 • Vende logikker og tankemønstre
 • Få øje på dit uforløste potentiale 
 • Genoplive og virkeliggøre dine drømme
 • Identificere energidrænere og energigivere
 • Bryde gamle vaner, der fastholder og vedligeholder
 • Forny og transformere din hverdag.

Udviklingsforløbet udfordrer dig, understøtter din faglighed og styrker din personlige udvikling. Du tager skridtet videre i dit arbejdsliv mod at blive den bedste og mest autentiske udgave af dig selv – med fokus, nærvær, balance og ro.  

Læs mere om det personlige udviklingsforløb

2. Til dig, der vil videreudvikle et etableret projektteam

Er du projektleder og vil gerne udvikle din viden om, hvordan man opbygger, leder og arbejder i en effektiv projektorganisation? Så vil dette kursus give dig stort udbytte med dets viden om de centrale metoder og forudsætninger, der skal til for at etablere og videreudvikle et etableret og måske også allerede motiveret team.

Din succes som projektleder er afhængig af projektteamets udvikling og resultater. Projekter er ikke kun præget af faglige udfordringer, men også udfordringer knyttet til de organisatoriske forhold i projektet. Den rigtige organisering og et motiveret team er nøglen til det succesfulde projekt – det lærer du om på dette kursus.

Med fra kurset får du:

 • Træning i effektiv kommunikation, tilpasset til lejligheden
 • Forståelse for hvad der motiverer os
 • En række værktøjer, der skaber effektivitet
 • Forståelse for og håndtering af de forskelligheder, der præger en gruppe mennesker
 • Styrket evne til at bidrage til øget motivation og ønsket adfærd i projektteamet.

Læs mere om nøglen til det succesfulde projekt

3. Til dig, der ønsker mere viden om adfærdspsykologi

Har du et ledelsesansvar i dit daglige arbejde, og ønsker du at udvikle dine nuværende lederevner på et psykologisk plan og derigennem opnå en større selvindsigt? Så vil dette kursus være noget for dig, da det baserer sig ud fra en adfærdspsykologisk model, som giver dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse.

På kurset lærer du:

 • at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov
 • være mere opmærksom på dig selv
 • hvordan du kommunikerer, motiverer og delegerer optimalt afhængig af, hvilken medarbejdertype du arbejder med.

På kurset vil du også opnå en større indsigt i din egen stil som leder, dine styrker og dine begrænsninger. Derudover integreres der også et 360-graders feedback element, hvilket betyder, at du vil blive klogere på, hvordan andre opfatter dig.

Læs mere om motivation og adfærdspsykologi

4. Grundlæggende lederuddannelse – motivere medarbejdere dagligt

Med denne grundlæggende lederuddannelse bliver du bedre til at kommunikere med forskellige mennesker, lede situationsbestemt og byde ind i ledelsessammenhænge. Du får konkrete værktøjer, der gør, at du lærer din ledelsesstil at kende.

Med den grundlæggende lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor du lærer at håndtere og facilitere dagligdagens ledelsesopgaver. Du arbejder med situationsbestemt ledelse, god kommunikation som ledelsesværktøj og synlig ledelse i organisationen.

På uddannelsen lærer du om:

 • Lederstile og ledelsesmetoder
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Konflikthåndtering i praksis
 • Planlægning og uddelegering
 • Grundlæggende ledelsesredskaber
 • Synlig ledelse og motivation

Læs mere om den grundlæggende lederuddannelse

Se alle uddannelser inden for motivation her

Senest opdateret: 12 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-08-2020

Hvad kendetegner et godt kursus?

Kurser og efteruddannelse kan være en personlig og faglig berigelse, eller et spild af tid. Meget afhænger selvfølgelig af ens egen indsats, og som regel vil udbyttet være meget afhængig af den energi man selv ligger i det.  Men der er også en række andre faktorer der spiler en rolle i oplevelsen af kurset.

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2020

Top 30 kompetencer for dig der vil arbejde i en start up

Hvilke kompetencer er det rent faktisk, at det kræver for at arbejde i start-up? Se vores liste her. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-08-2020

Tre udfordringer ved kompetenceudvikling

Hvilke udfordringer ser I inden for kompetenceudvikling i din organisation lige nu? Sådan lød et af de spørgsmål, vi for nyligt stillede uddannelsesansvarlige i 106 organisationer landet over. Spørgsmålet var en del af en større undersøgelse af danske organisationers behov for kompetenceudvikling. Du kan her læse om de tre udfordringer, danske organisationer ifølge...

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2020

Top 5 grunde til at danskerne skifter job

LinkedIn har spurgt ind til jobsøgning, arbejdsglæde og karriereambitioner blandt 18.000 fuldtidsansatte fra 26 lande. Målet med undersøgelsen var at give virksomhederne et unikt indblik i medarbejdernes tanker på området. Du kan her læse mere om danskernes holdning til jobskifte og blive klogere på de 5 vigtigste grunde til, at vi i Danmark vælger at skifte job.

Læs mere