5 bud på uddannelser i effektiv rekruttering

Vil du gerne arbejde inden for rekruttering og ansættelse af din organisations medarbejdere, men synes du, at valget af uddannelse er uoverskueligt? Denne guide kommer med 5 bud på gode kurser og uddannelser inden for rekruttering.  

5 bud på uddannelser i effektiv rekruttering

Vil du gerne arbejde inden for rekruttering og ansættelse af din organisations medarbejdere, men synes du, at valget af uddannelse er uoverskueligt? Denne guide kommer med 5 bud på kurser og uddannelser inden for rekruttering. 

Hvorfor er rekruttering vigtigt?

Medarbejdere er enhver organisations vigtigste ressource, hvorfor en det er altafgørende, at der bliver ansat de rigtige mennesker, som både passer ind i - og tilfører organisationen værdi.

Rekrutteringsprocessen kan både være lang, besværlig og dyr specielt, hvis det er den forkerte personen, der bliver ansat. Mange rekruttere har et øvet øje, hvor de hurtigt kan se et match mellem de nuværende medarbejdere og den nytilkomne.

Har du brug for flere værktøjer til at gøre din rekruttering mere effektiv, så kan du nedenfor finde 5 bud på forskellige uddannelser, der både henvender sig til erfarne og nystartet rekrutterer.

Se eller uddannelser inden for rekruttering her


1. Til dig, som vil skabe gode retrutteringsløsninger

Som leder, HR-medarbejder eller rekrutteringsansvarlig i din organisation er du garant for at skabe værdi for forretningen gennem professionel rekruttering, og det er din opgave at skabe det rette match. Det er en omfattende og gennemgribende proces, som kan koste dyrt. På kurset rekruttering i praksis lærer du at gå fra analyse af organisationens rekrutteringsbehov og udfordringer til en konkret handlingsplan samt tilhørende processer, og du lærer at tiltrække de rette medarbejdere og dermed opnå gode langsigtede løsninger og undgå dyre fejlansættelser.

Med dette kursus får du en:

 • Forståelse for, hvordan en rekrutteringsstrategi sammensættes
 • Viden om at oversætte en rekrutteringsstrategi til konkrete projektplaner og mål
 • Indsigt i Best Practice og nøglen til at skabe langsigtede løsninger for alle parter
 • Grundigt kendskab til de forskellige faser i rekrutteringsprocessen
 • Fortrolighed med interviewteknikker til at afdække faglige og personlige kompetencer

Læs mere om kurset rekruttering i praksis


2. Til dig, der gerne vil mestre nye ansættelseskontrakter

Lovgivningen omkring ansættelseskontrakter ændres ofte, hvorfor det er vigtigt som rekrutter at være opdateret på dette emne. På dette kursus i nye ansættelseskontrakter er fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Kurset har også fokus på at præsentere kontrakter, som ud fra sit indhold kan begrænse mulige konflikter, der kan opstå i et ansættelsesforløb. Men også forhold som udfra en arbejdsgivervinkel er gode at medtage. På kurset gives eksempler på de oftest forekommende fejltyper som forekommer i de forskellige kontrakter. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.


3. Til dig, der mangler overblik over personalejuraen

Er du leder, mellemleder eller ansat i en HR-funktion? Og ønsker du et det fulde overblik over arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område? Så vil dette kursus i opsigelse og sygefravær være noget for dig. 

Kurset indeholder emnerne:

 • sygdom i forbindelse med ansættelse
 • delvise syge- og raskmeldinger
 • særlige arbejdsgiverpligter ved sygdom
 • sygefravær og sygedagpenge 
 • Opsigelse.

Læs mere om kurset i opsigelse og sygefravær
4. Til dig, der ønsker at styrke rekrutteringsprocessen

Søger du nye metoder, der sikrer dig/din virksomhed et stærkere og mere sammenligneligt grundlag at vurdere ansøgere ud fra? Det får du med kurset rekruttering og jobinterview.

På kurset lærer du: 

 • at udarbejde en jobanalyse og personprofil
 • hvordan man forbereder interviewet
 • nye spørgeteknikker
 • om det personlige afslag.

Læs mere om kurset rekruttering og jobinterview


5. Til dig, der til dagligt arbejder med personalejura

Har en du grundlæggende forståelse for ansættelsesretten, men ønsker du at udvikle den med konkret viden? Så kan du for eksempel overveje at tage dette kursus. Her får du gennemgået den "videregående ansættelsesret". Gennem kurser kommer du omkring "Sygefraværsregler på arbejdspladsen", "Ansættelsesretten ved opsigelse"og "Diskriminationslovgivningen".

Læs mere om kurset Ansættelsesret - MasterClass II


Annoncer