Barselsloven: Forstå de nye barselsregler

Bliver du også forvirret over barselsloven og de nye barselsregler? Få et overblik over de vigtigste ændringer i barselsloven her.

Forstå de nye barselsregler

Som du måske allerede ved, fik vi nye barselsregler i Danmark den 1. juli 2022. Barselsreformen kom som en del af et EU-direktiv, og har betydning for børn, der er født den 2. august 2022 eller derefter.

Men hvad betyder de nye barselsregler egentlig i praksis? Vi giver dig svaret her.


Højdepunkter for artiklen:

🍼 De største ændringer

🍼 Regnbuefamilier og soloforældre

🍼 Barselsregler for forældre til tvillinger og flerlinger

Siden den trådte i kraft, har barselsreformen givet anledning til både forvirring og en række tvivlsspørgsmål. Som følge af den nye barselsreform er der da også kommet mange ændringer, men i denne artikel vil vi indsnævre vores fokus til to forhold, som vi vurderer, er de største ændringer.

De største ændringer

De to forhold, som vi vurderer, er særligt væsentlige som følge af barselsreformen er:

 • At der nu er øremærket orlov på 9 uger til hver forælder
 • At barselsdagpengeretten nu fordeles anderledes mellem forældrene.

Det vil i praksis sige, at hver forælder nu har hver deres ”pulje” af barselsdagpengeret, som kun kan tilfalde den anden forælder, hvis man vælger at overdrage. Foruden de uger, der er øremærket selvfølgelig.

Før du læser videre i artiklen, er det desuden værd at bemærke, at barselsloven deles op i to hovedelementer. Det betyder, at man typisk skelner mellem:

Barselsregler: Retten til fravær

Retten til fravær

For det første er det vigtigt at pointere, at retten til fravær afviger fra retten til barselsdagpenge ved at der er flere uger i spil. Her har mor ti ugers barselsorlov, mens far/medmor har to ugers fædreorlov.

Som vi kender det fra de gamle barselsregler har moren til barnet fortsat ret til de fire uger før fødslen, og begge forældre har hver to uger efter fødslen.

Ændringen findes i, at der nu er 9 ugers øremærket barsel til hver forælder. Denne nye regel om øremærket barsel gælder dog kun for lønmodtagere. Det vil sige, at selvstændige, arbejdsløse og studerende dermed ikke er omfattet af de nye regler, hvorfor de fortsat kan vælge at overdrage deres orlovsuger til den anden forælder, hvis de ønsker dette.

Det er desuden værd at bide mærke i, at forældrene nu samlet har såkaldt ’fraværsret’ i op til 104 uger efter fødslen.

Moderen har mulighed for at tage orlov i op til 8 uger før forventet termin og i op til 56 uger efter fødslen, hvis orloven forlænges til det maksimale. På samme måde har faderen/medmoren mulighed for at tage orlov i op til 48 uger efter fødslen, hvis orloven forlænges til det maksimale.

Retten til fravær er således – som nævnt tidligere – mere omfattende end retten til barselsdagpenge. Det vil sige, at retten til fravær omfatter flere uger end retten til dagpenge. Man skal derfor være opmærksom på, at hvis man ønsker at benytte sig af sin fulde fraværsret, vil der forekomme orlovsperioder, hvor man står uden ret til dagpenge. Dette er væsentligt at have med i sine overvejelser omkring planlægning af barsel, da disse perioder skal finansieres af egen lomme.

Barselsregler: Retten til barselsdagpenge

Retten til barselsdagpenge

Ligesom de gamle barselsregler garanterer de nye barselsregler kun ret til barselsdagpenge i 48 uger, men de fordeles nu anderledes end tidligere. Nemlig efter det, der kaldes 24-24 modellen.

Helt overordnet indebærer denne 24-24 orlovsmodel en ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver forælder.

Her er det altså fordelingen af retten til barselsdagpenge, der har ændret sig, så forældrene har mulighed for at overdrage til hinanden - dog med en begrænsning i form af de uger, der er øremærket. De uger, der er øremærket, dækker de 9 ugers øremærket barsel samt de to uger efter barnets fødsel, der også er øremærket. Der er dermed 13 uger, man har fri mulighed for at overdrage til den anden forælder.

Regnbuefamilier og soloforældre

Der er desuden sket andre ændringer i barselsloven siden den 1. juli 2022. Fra den 1. januar 2024 blev LGBT+ familiers samt soloforældres orlovsmuligheder nemlig forbedret. Fra denne dato er det nu muligt for disse familier at overdrage orlovsuger, der ikke er øremærket, til henholdsvis sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer. 

Målgruppen for sociale forældre er:

 • Den retlige forælders ægtefælle
 • Den retlige forælders samlevende, som har levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år
 • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
 • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Det vil i grove træk sige, at LGBT+ familier nu har mulighed for at overdrage orlovsuger til sociale forældre, og soloforældre har mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Barselsregler for forældre til tvillinger og flerlinger

I 2024 er der desuden også godt nyt, hvis du er blevet forælder til tvillinger, trillinger eller flerlinger. Et enigt Folketing besluttede nemlig i marts 2024 at give hver forælder til tvillinger/flerlinger 13 ugers ekstra orlov, med virkning fra 1. maj 2024. 

De nye regler udspringer fra den politiske aftale, som regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik som en del af finansloven for 2023.

De 26 ugers ekstra orlov med 13 uger til hver forælder skal afholdes, inden børnene fylder 1 år. De 13 ugers ekstra orlov kan desuden ikke overdrages til den anden forælder.

Reglerne omfatter alle forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel eller adoption. På den måde vil de nye regler erstatte de gældende regler om ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

De nye barselsregler: Det skal du være opmærksom på

 • Mødre har fortsat ret til 4 ugers orlov med barselsdagpenge før fødslen.
 • Vær opmærksom på de generelle nye varslingsregler
 • Hvornår den øremærkede 9 ugers barselsorlov skal være afholdt
 • Hvor meget barselsorlov, der kan overdrages forældrene i mellem
 • Retten til at udskyde orlov er blevet ændret med de nye barselsregler

Stil skarpt på barselsloven

Vil du være helt sikker på, at du har 100% styr på den gældende barselslov, og at du har de nye barselsregler fra hhv. 2022 og 2024 under huden? Så kan et kursus i barselsloven klæde dig godt på. Her får du nemlig et godt indblik i den gældende barselslov, de nye barselsregler, øremærket barsel og meget mere. 

Vil du have et bedre indblik i fraværsregler, varslingsregler og øremærket barsel?

Få styr på barselsloven nu

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer