Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Forstå begrebet organisationskultur - En guide til Edgar Schein

Sådan gør vi her i organisationen”. Denne sætning har du helt sikkert sagt en gang eller to, når du har skulle forklare arbejdsgangene i din virksomhed. Og med god grund, da den opsummerer essensen af begrebet organisationskultur ganske godt. Men hvad er kultur egentlig for en størrelse? Og hvordan arbejder man med den, hvis man ønsker forbedringer? Det ser vi nærmere på i denne guide. 

Organisationskulturen er medarbejdernes brille 

Kulturen er det næsten usynlige mønster, der eksisterer mellem mennesker, og danner rammen for vores normer, værdier og handlinger. I en organisation, som blandt meget mere består af medarbejdere, ledelse, strukturer, processer, skrevne og uskrevne regler samt værdier, er det således også den givne kultur, der danner rammen for medarbejderens opfattelse af denne. Faktisk kan man sige, at organisationskulturen er medarbejdernes brille eller den linse, de ser organisationen gennem.

I praksis betyder det, at dine medarbejderes, bevidste og især ubevidste, adfærd vil tage udgangspunkt i deres forståelse af kulturen i virksomheden. En god og sund organisationskultur kan altså være afgørende for, om i har succes eller ej. Kulturen er ikke en statisk størrelse, den forhandles og genfødes tværtimod hver dag, og du har dermed rig mulighed for hele tiden at præge den i en positiv retning. Faktisk så meget, at du bør betragte den som én af dine vigtigste ledelsesopgaver.

Kultur er jo et lettere fluffy begreb, så lad os lige få sat det ind i en model, inden vi kigger nærmere på, hvordan du arbejder med kulturen som leder.

Kulturløget kan hjælpe dig med at afklare organisationens kultur

Der findes mange tankegods inden for organisationskultur, men især Edgar H. Schein er en fremtrædende skikkelse, når man taler om kortlægningen af kulturen. I sit arbejde har han frembragt en model med  tre niveauer af kultur, som tilsammen danner et kulturløg. De tre niveauer er artefakter og symboler, værdier og antagelser og uskrevne regler.

Modellen skal forstås sådan, at det yderste lag er synligt, og dermed forholdsvis nemt at kortlægge og ændre, mens det inderste lag repræsenterer det, der er næsten umuligt at italesætte og som forekommer usynligt for dem, der bevæger sig i den givne kultur.

Her følger en kort introduktion til hver af lagene:

1. Artefakter og symboler

I det yderste lag findes de fysisk observerbare måder som kulturen kommer til syne på. Artefakter og symboler inkluderer derfor alt lige fra organisationens logoer, arkitektur og struktur til hvem, der taler med hvem og hvordan og ikke mindst, hvordan går medarbejderne går klædt. Sagt anderledes kan dette kulturlag forstås som organisationens udstillingsvindue, da kulturen her både er synlig for dens aktører og det øvrige samfund. Her kræver det altså blot, at man sætter sig ned og observerer kulturen udspille sig for at opnå en forståelse af den.

2. Værdier og normer

Allerede ved det midterste kulturlag bliver det en anelse mere komplekst. Det er nemlig her, at organisationens erklærede mål kommer til udtryk. Det er i hvert fald drømmescenariet, da det er kulturelementer som værdier, praksis og adfærdskodeks, der kredses om. Hvad er organisationens strategi og vision, og hvordan frames og offentliggøres disse? Hvordan kommunikeres der, og hvilke nedskrevne regler findes der? Dette er alle sammen spørgsmål, der må stilles på dette niveau af en kulturanalyse.

3. Antagelser og uskrevne regler

I det inderste lag finder vi organisationens grundlæggende antagelser, som er alle de store og små uskrevne regler, som medarbejderne og ledelsen følger helt ubevidst. Disse antagelser er så integrerede i deres hverdag, at de sikkert har svært ved at spotte dem selv, men faktisk udgør de kerneværdierne i organisationens kultur. Antagelserne er normerne, værdierne, holdningerne, og den måde, der ageres på, og medarbejder Antagelserne er kulturen, og den former organisationens syn på verden, mennesket og menneskets handlinger!

4. Ønsker du forandringer i kulturen? Så husk den!

Netop kulturløget er en idéel måde at angribe arbejdet med din organisationskultur på, idet den afdækker kulturen på flere niveauer. På den måde vil du få et bedre overblik, og du vil også kunne se, hvis der er uoverensstemmelser mellem jeres værdier og mere grundlæggende antagelser etc. I forandringsprocesser er det især vigtigt at have blik for lige præcis de grundlæggende antagelser, det tredje og dybeste lag, da det er dem, der er bærere af kulturen. Hvis du som leder ikke får disse nærmest usynlige kulturelementer med i din kulturanalyse, så vil den med garanti kuldsejle. Ingen strategi kan vinde over kulturen.

Som leder er du ansvarlig for at give organisationskulturen de bedste betingelser hver dag, og så længe du er omhyggelig og årvågen, så skal din organisation nok sejre med glade og velfunderede medarbejdere.

Vil du gerne blive klogere på organisationskulturer? Se mere på vores liste over kurser inden for organisationskulturer. 

Senest opdateret: 19 jun 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 29-07-2020

Derfor skal I have en sund feedbackkultur!

Vi har mødt Feedwork til en snak om feedback, og hvorfor det er så vigtigt. Implementeres feedbackkulturen rigtigt, så vil det skabe sunde resultater på bundlinjen, ligesom det også vil danne grobund for relationer medarbejderne imellem. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-01-2020

Forbyg konflikter optimalt

Alle konflikter kan forebygges. Sådan lyder mantraet hos Center for Konfliktledelse. Læs, hvordan I får et godt arbejdsmiljø lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 29-07-2020

Hvad er vigtigt for fremtidens medarbejder?

På Træfpunkt HR 2015, årets store samlingspunkt for HR folk blev der talt om employer branding og, hvad der kendetegner de virksomheder, der opfattes som spændende at arbejde hos. Jesper Dansholm, Universums danske direktør, fortalte om de seneste trends, når det gælder employer branding. Læs mere her og se, hvilke virksomheder, der hitter...

Læs mere
Sidst opdateret 09-06-2020

Kan Covid-19 hjælpe os på vej mod fremtidens arbejdsplads?

Covid-19 ramte os uden varsling, og på ingen tid blev Danmark lukket ned. Nu har vi været underlagt krisens restriktioner i et par måneder, og vi begynder langsomt at tilvænne os situationen med hjemmearbejde. Så kan vi begynde at  tale om, hvad krisen har givet os?  

Læs mere