06 aug 2020

Har din organisation fundamentet i orden?

Som leder har du garanteret en vision for, hvor du gerne vil hen med din virksomhed inden for en overskuelig årrække. Du har helt sikkert også en mission for, hvordan I skal lykkedes med at nå derhen. Men har du tænkt på, om du giver dine medarbejdere de rette betingelser for at præstere og glæde sig til at gå komme på arbejde?

Hvis ja, så bliv endelig ved. Du gør et vigtigt stykke arbejde.

Realiteten er dog, at det helt fundamentale fællesskab rundt omkring i de danske virksomheder oftest bliver negligeret. Vi glemmer simpelthen at tage højde for, hvordan vi skaber de gode rammer for samarbejde og trivsel i vores forsøg på at leve op til en mere abstrakt vision og mission.

Førend vi fokuserer på det, er det vigtigt, at vi bevidst er opmærksomme på at bygge det solide fundament for vores fællesskab - det er nemlig det gode fællesskab, der avler succes.

Sådan siger Lene Fishermann, der som teamcoach og indehaver af Tuning8People hjælper virksomheder med at skabe stærke fællesskaber, hvor man passer på hinanden.

Læs med her, hvor hun fortæller om, hvorfor sunde fællesskaber er alfa omega.

Fællesskabet er jeres fundament for succes

Forestil dig et hus.

Et sundt og godt ét af slagsen står på et solidt fundament. Det tager ikke lang tid at støbe, men det er uendelig vigtigt for det færdige hus’ fremtidige stand og holdbarhed.

Det samme gælder fællesskabet i din organisation. Et godt fundament for et fælles fodslag skaber mening, trivsel, tillid og engagement blandt dine medarbejdere. I taler sammen om, hvordan I skaber en arbejdsplads, hvor alle føler sig set og hørt - fællesskabet sikrer nemlig din virksomhed i fremtiden, siger Lene og uddyber:

Det at bygge et solidt fundament - altså jeres fællesskab - handler om, at I sammen finder ud af, hvordan I vil agere over for hinanden, hvordan I vil samarbejde og hvilke værdier I vil lade dette samarbejde tage udgangspunkt i.


Brug derfor en halv eller en hel dag på at finde ud af, hvilke værdier, der er vigtige for jer - både for de enkelte medarbejdere, teamet og organisationen som hele. Lav en værdioversigt og sørg for at lytte til hinandens ønsker og behov. Når I da har støbt jeres fælles fundament, har I alle de rette betingelser for at arbejde sammen.


Det gode samarbejde kræver en kontinuerlig indsats

At skabe en god og sund organisationskultur kræver en kontinuerlig indsats. Det skal selvsagt foregå i fællesskab, hvor I møder hinanden i øjenhøjde. Samtidig må I turde at kaste jer ud i at tale om både de positive og negative ting, I oplever. Det er nemlig særligt, når I adresserer negative mønstre eller uønsket adfærd, at I rykker jer som mennesker og organisation, fortæller Lene og fortsætter:

Effekten ved at tune ind på jeres fælles værdier er simpelthen banebrydende. Alle får en fornemmelse af, at de er blevet set og hørt, mens I får en større forståelse af, hvordan I kan samarbejde optimalt. I får italesat jeres værdier og kan dermed opsætte regler for jer selv, som gør at jeres fælles værdier lever så I imødekommer og anerkender hinandens behov.

Disse regler og afklaringer er vigtige for, at jeres arbejde med fællesskabet ikke skal drukne i en travl hverdag. Med nogle helt klare rammer for, hvordan I er sammen, kan I sikre jer, at empatisk lytning, at se hinanden i øjnene, en hånd på skulderen, klar kommunikation og en respektfuld tone bliver den måde I møder hinanden på. 


Som leder er du garant for det gode arbejdsmiljø

I fællesskabet er I der for hinanden og kan derfor læne jer op ad hinanden og anerkende hinanden for dét I hver især er gode til, siger Lene:

Det at læne sig op af et andet menneske er den største anerkendelse du kan give ham eller hende. Når du lader et andet menneske passe på dig og lader ham eller hende hjælpe dig, vil han eller hun uden tvivl føle sig betydningsfuld og kompetent.


Det at føle, at ens arbejde giver mening, og at man gør en forskel giver den enkelte en kæmpe glæde og er med til at gøre os frie. Når I arbejder aktivt med jeres kultur, vil du opleve, at dine medarbejdere har en helt anden arbejdsglæde. Det at være en del af et fællesskab, hvor du har været involveret i det fælles fundament er nemlig med til at de føler sig hørt, set og accepteret. Det skaber en mental lethed, som virker befriende. Gevinsten er, at det gør dem langt mere kreative og innovative i arbejdet fordi de ikke frygter dommen over at træde ved siden af eller ikke at høre til fordi de selv har været med til at opbygge fundamentet for det fælles.  

Som leder er sikringen af den gode og bæredygtige fællesskabsfølelse dit ansvar, pointerer Lene og fortsætter:

Du skal passe på dine medarbejdere. Når du siger ja tak til en ledergerning, så har du et ansvar over for de mennesker, som du skal være leder for, fordi du har råderetten til at påvirke dem i den gode og dårlige retning.


For at være den bedste garant for et godt fællesskab i din organisation, må du selv være rummelig, nysgerrig, empatisk, imødekommende. Det bliver du ved ikke at være bange for at kigge din egen bagage efter i sømmene og forholde dig til de ting, der rammer dig og spænder ben i din relation til andre menneske. Det kommer desværre ikke over nat, men fordrer at du træner kontinuerligt på samme måde som du får en vedvarende virkning ved at børste tænder to gange om dagen, tager din vitaminpille dagligt eller siger godmorgen til dine kolleger hver dag. Til sidst har du så meget træning, at du gør det uden at tænke over det - først der er du i mål.

Lederen af i dag reflekterer over det aftryk han eller hun gerne vil sætte på verdenen. Lyt, anerkend og involver dine medarbejdere - på den måde bygger I sammen det fællesskab, der avler succes.

Senest opdateret: 06 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 27-05-2020

Sådan demonstrerer du godt personligt lederskab!

“Selvindsigt er den egentlige lakmustest for den gode leder!” Sådan siger Gitte Astrup Melgaard, der er kommmerciel direktør i konsulenthuset, Add Value. Her giver hun dig gode råd til, hvordan du bliver den allerbedste leder. 

Læs mere
Sidst opdateret 23-01-2023

Procesfacilitering: Ændrer adfærd og skaber udvikling

Procesfacilitering handler kort fortalt om at styre rammerne for menneskers aktiviteter og samvær. Vi har taget en snak med to undervisere fra Go Proces, som hjælper med procesfacilitering - læs med her. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

Skab din egen ledelsesstil

Den rigtige ledelsesstil er vigtig for dit lederskab. Læs derfor med her og bliv klogere på, hvordan du finder frem til den rigtige for dig. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-06-2020

Kan Covid-19 hjælpe os på vej mod fremtidens arbejdsplads?

Covid-19 ramte os uden varsling, og på ingen tid blev Danmark lukket ned. Nu har vi været underlagt krisens restriktioner i et par måneder, og vi begynder langsomt at tilvænne os situationen med hjemmearbejde. Så kan vi begynde at  tale om, hvad krisen har givet os?  

Læs mere