Vis finduddannelse.dk som: Mobile

5 bud på spændende proceskonsulentuddannelser

Vil du have en karriere som proceskonsulent?


Der var en gang, hvor jobtitler ikke krævede nærmere forklaring, fordi det lå i ordet, hvad personen i positionen lavede f.eks. rengøringskone, skorstensfejer, sælger eller direktør. I dag er jobtitler ofte sværere at definere, og ofte må man bede veninden eller kollegaen om at forklare, hvad deres job egentlig går ud på, når de stolt beretter om deres nye jobtitel.

Søg efter en proceskonsulentuddannelse

Inflationen i nye, engelsk klingende jobtitler skyldes ikke kun, at virksomhederne ønsker at lyde mere professionelle og tiltrække flere ansøgere til stillingerne - det handler også om, at der er kommet mere fokus og viden om mange af de ubevidste/bevidste processer, der foregår i komplekse organisationer, hvor mennesker arbejder sammen, og hvor der er brug for støttefunktioner til at få arbejdsgangene til at glide ubesværet og få kerneopgaven eksekveret.

En proceskonsulent er netop en af disse støttende funktioner, som vi i denne guide vil sætte fokus på, for hvad er en proceskonsulent egentlig, og hvordan får du en karriere som proceskonsulent? Hvordan adskiller en proceskonsulent sig egentlig fra den mere velkendte “projektleder/projektkonsulent” i forhold til funktion og arbejdsopgaver?

Projektleder vs. proceskonsulent

I ordets betydning minder en “proceskonsulent” og en “projektleder” måske umiddelbart om hinanden, men deres funktion adskiller sig alligevel fra hinanden.

En projektleder har opgaven med at få projekter til at glide lettere. De har ansvaret for at planlægge, budgettere og håndtere de allokerede menneskelige og økonomiske ressourcer mod et bestemt mål. Opgaven indebærer en blanding af ledelse og styring. Projektlederen har det store forkromede overblik over projektet og fungerer som facillitator for, at opgaven bliver klart defineret, og at alle deltagere kender deres funktion og opgaver, samtidig med at de kender projektets overordnede mål og retning. Projektlederen sørger for at kommunikationen og informationen med og imellem deltagerne fungerer, samt adresserer og løser udfordringer og konflikter undervejs.

En proceskonsulent arbejder også med processer, som et projekt kan være, men det er ofte i et andet perspektiv og har mere med ledelse af de menneskelige og sociale processer i en organisation at gøre. Projektet kan være en organisationsforandring eller uddannelses- og udviklingsforløb, det kan være mødestyring eller konflikthåndtering. Proceskonsulenten fungerer som en sparringspartner for ledelse og direktion, når der skal ske udviklingsaktiviteter i organisationen af den ene eller anden art. Man kan sige at en proceskonsulent er en sociolog, coach og organisator i en. Efter den finansielle krise har virksomhederne lært, at det er bydende nødvendigt, at de er omstillingsparate for at overleve ændringer i markedet. Organisationsforandringer kan dog ikke blive en succes, hvis ikke man sørger for at medarbejderne er med på ideen. Det kan være en stor stressfaktor for medarbejderne at undergå kontinuerlige organisationsforandringer, der påvirker deres arbejdsopgaver og rutiner. Derfor ser man et stigende behov for proceskonsulenter, som kan hjælpe med at få medarbejderne til at samarbejde om forandringen, så den bliver en succes.

Hvem videre- eller efteruddanner sig til proceskonsulent?

Uddannelserne til proceskonsulent henvender sig til folk med flere forskellige baggrunde. Måske sidder du allerede i en HR afdeling og ønsker at få flere kompetencer og værktøjer til også at kunne fungere som proceskonsulent. Du kan også sidde som leder i en mindre virksomhed, og føle, at du mangler værktøjer til at håndtere lederrollen overfor din medarbejdere i en kontinuerlig forandringsproces. Måske vil du gerne arbejde udelukkende som proceskonsulent i en større virksomhed eller i en konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med forandrings- og udviklingsprocesser, og derfor mangler papir på dine kvalifikationer. Mulighederne er mange og ligeledes er uddannelsesmulighederne.

Vi har herunder fundet 5 spændende bud på forskellige proceskonsulentuddannelser/kurser, der enten opkvalificerer dit til arbejdet som proceskonsulent eller genopfrisker dine nuværende kompetencer med den nyeste viden og metoder.

Der er dog mange flere muligheder, så tag et kig på den fulde liste over spændende kurser/uddannelser indenfor procesfacilitering, som vores kursusudbydere udbyder.

Proceskonsulent

Arbejder du som proceskonsulent, men mangler uddannelse heri? Så kan du tage en Proceskonsulentuddannelse og blive klædt ordentlig på til arbejdet. Uddannelsen kombinere teori og praksis, så dine nye kompetencer med det samme relateres til dine konkrete arbejdsopgaver i virksomheden. På uddannelsen lærer du om forberedelse, afvikling og evaluering af komplekse processer og møder og derudover får du viden om:

 • Værktøjer til at håndtere og involvere medarbejderne i udviklingsprocesserne
 • Metoder til at kommunikere effektivt på tværs af fagligheder og til at bruge anerkendende kommunikation
 • Konkrete metoder og teknikker du kan bruge til vidensdeling, i gruppearbejde og til at  give feedback
 • Organisatorisk læring og udvikling
 • Innovative og kreative processer
 • Den systemiske tankegang, teori og praksis, som ligger til grund for Proceskonsulentuddannelsen.

Uddannelsen er målrettet alle, som arbejder med mennesker og sociale processer, og kunne tænke sig at få et mere teoretisk fundament og papir på kvalifikationerne.

Kurser i den systemiske tilgang

Proceskonsulent

Sidder du som HR medarbejder, og kunne tænke dig også at påtage dig rollen som proceskonsulent? Så bliv HR proceskonsulent.

På kurset lærer du at facilitere og drive udviklingsaktiviteter i din organisation, samtidig med at du lærer at afdække, hvilke kompetenceudviklingsbehov, der er i forbindelse hermed. Derudover får du redskaber til at designe og gennemføre udviklingsforløb, der er i overensstemmelse med organisationens mål og visioner.

På kurset bruger du din egen organisation som case, hvor du fra dag et træner dine nyerhvervede kompetencer indenfor forandringsledelse, rådgivning og procesfacilitering. På kurset får du undervisning i:

 • Hvordan du analyserer din organisations virksomhedskultur, og dens muligheder og barrierer i forhold til forandringer.
 • Hvilke motiver du har for at arbejde som proceskonsulent, hvad din rolle skal være som processkonsulent, forandringsagent og forandringskommunikatør.
 • Forandringspsykologi og dens muligheder.
 • Hvordan organisationers kulturelle, gruppedynamiske og individuelle karakteristika kan skabe udfordringer i forhold til succesfuld forandring.

Har du efter kurset mod på mere, ligger der en række andre kurset indenfor samme område, som du kan supplere med indenfor 2 år, og derefter opnå Certificering i CfL HR Partner Certificate.

Proceskonsulent

Arbejder du som enten intern eller ekstern konsulent, og vil du styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse? Med Proceskonsulentuddannelsen hos DJØF, er det netop dette der er i fokus.

På uddannelsen får du en bred viden om organisatoriske og ledelsesmæssige teorier og metoder, som du kan bruge til at designe, facilitere og gennemføre forandringer og udviklingsforløb. Gennem uddannelsen vil du opnå større autenticitet og gennemslagskraft som proceskonsulent

Dit udbytte med kurset:

 • Konkrete værktøjer: Din træning er hands-on, og du arbejder med cases fra din egen virkelighed, som øger din selvrefleksion.
 • Personlig feedback: Du får kontinuerligt vedkommende og relevant feedback fra både undervisere og medkursister.
 • Ansvar for egen læring: Du indgår i en parallelproces med underviserne, så du får indsigt i og indflydelse på uddannelsens design og er medansvarlig for din egen læring.

Undervisningen er praksisnær og veksler mellem refleksion, feedback, læring og træning, så du får opbygget en værktøjskasse med flere facetter.

ProceskonsulentArbejder du som leder eller mellemleder, og har du brug for nye kompetencer til at løfte opgaven med lede dine medarbejdere gennem organisationsforandringer og udviklingsprocesser? Måske mangler du et kursus i procesledelse, hvor du får redskaber til at drive kompetenceudvikling, implementering af nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer. 

På uddannelsen får du bl.a.:

 • Indsigt i relationskompetencer og personlighedens afgørende betydning for indflydelse på samspillets kvalitet.
 • Viden om gruppeprocesser og omstillingsprocesser
 • Viden om hvordan du klargør og integrerer din lederidentitet, samt hvordan du styrker din selvforståelse som leder i mødet med medarbejder, politikere og andre samarbejdspartnere.
 • Viden om hvordan du analyserer, vurderer og handler i forhold til samspillet i en gruppe.
 • Træning i din rolle som procesansvarlig i forhold til både individ og gruppe.
 • Træning i hvordan du identificerer og afhjælper stress i organisationen

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser, og du vil under forløbet være tilknyttet en netværksgruppe, du kan sparre med.

Proceskonsulent

Har du en særlig forkærlighed for LEAN implementering, kan du blive uddannet Lean Proceskonsulent. Uddannelsen tager dig igennem en grundig gennemgang af LEAN principperne såsom:

 • LEAN værktøjer
 • Forandringsledelse og LEAN ledelse
 • Konsulentkompetencer
 • LEANværdier og LEANkultur

På uddannelsen bruger du dine nyerhvervede værktøjer til praksisnære øvelser, så du får grundig hands-on-erfaring i, hvordan du bruger metoderne, formularerne, hjælpeskemaerne osv. ude i virksomheden.

Se hele listen over uddannelser/kurser til proceskonsulent


Top

Senest opdateret: 14 maj 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 17-05-2018

5 gode råd til dig der er leder uden personaleansvar

Hvordan er man en god leder, når man i princippet ikke har nogen at lede?

Læs mere
Sidst opdateret 20-01-2016

Interview om offentlig ledelse

Vejen til udvikling i det offentlige kræver nogle helt særlige ledelseskompetencer i samarbejde og innovation - kompetencer som i dag er kendetegnende for offentlig ledelse. Vi har talt med Professor i Offentlig organisation og ledelse ved SDU, Kurt Klaudi Klausen om forskellen på ledelse i det private og det offentlige, og om hvor offentlig ledelse er på vej hen.

Læs mere
Sidst opdateret 14-01-2020

Leder; stressforebyggelse er dit ansvar!

Som leder har du ansvaret for dine medarbejderes ve og vel. Her giver Majken Matzau dig gode råd til, hvordan du bedst spotter begyndende stress. 

Læs mere