Bliv klar til fremtidens ledelse

En lederuddannelse kan være noget for dig, uanset om du er grøn indenfor ledelse, eller om du har mange års erfaring. Læs her, hvordan Ledernes akademiuddannelse hjalp Majken i hendes karriere, og hvilke kompetencer og redskaber hun fik med sig.

Bliv klar til fremtidens ledelse

Er du leder nu, eller drømmer du om lederposition i fremtiden? Føler du, at du har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at besidde en lederstilling, eller trænger din viden til lidt finpudsning? Er du klædt på til at møde fremtidens såvel som nuværende krav til det at være leder? Uanset om du har en lederstilling i dag eller ej, kan der være mange gode grunde til at tage en lederuddannelse. I hvert fald hvis du drømmer om at være leder.

Med en uddannelse indenfor ledelse kan du nemlig både udvikle din eksisterende kompetencer som leder, eller lære alt det grundlæggende om lederskab, hvis du er helt grøn på området og ikke har den store erfaring med at have lederansvar. Vi har taget en snak med Majken Nielsen, der tog sin lederuddannelse hos Lederne Kompetencecenter uden at have den store erfaring i rollen som leder.


Majkens vej til ledelse

Majken

Majken Nielsen har oprindeligt en baggrund som social- og sundhedsassistent, men besluttede i 2010, at hun ville noget andet. Derfor tog Majken en kontoruddannelse med speciale i revision, og har siden 2016 været ansat hos Compass Group.

Majken startede som administrativ supporter med fokus på økonomi i Compass Group, og siden da har hendes karriere udviklet sig.

En dag synes Majken Nielsens chef nemlig, at Majken skulle have noget mere ansvar i virksomheden, og hun ville derfor gerne investere i en lederuddannelse til Majken. Det har løbende medført, at Majken i dag er teamleder.

Tilbuddet om en lederuddannelse gjorde, at Majkens valg faldt på Ledernes Akademiuddannelse, og det er netop den uddannelse, der har medvirket til, at Majken i dag kan kalde sig teamleder og følger sig godt klædt på til rollen:

"Jeg havde ikke direkte lederansvar før jeg tog uddannelsen. Jeg har været praktikvejleder i mange år, hvor jeg havde ansvaret for vores elever, men jeg har ikke haft anden erfaring med ledelse. Mit lederansvar er dog kommet løbende, i takt med at jeg har taget akademiuddannelsen. Og efterhånden som jeg kom længere i forløbet, gik min stilling så fra at være administrativ supporter til at blive ændret til teamleder for vores servicecenter, for den kontrakt vi arbejder med, hvor jeg har ansvaret for fem medarbejdere. Så ansvaret og min erfaring med ledelse er helt klart kommet i takt med uddannelsen og at jeg har udviklet og dygtiggjort mig," fortæller Majken Nielsen og supplerer med, at hun føler sig bedre klædt på med akademiuddannelsen.

Sådan hjalp Ledernes akademiuddannelse Majken

Som nævnt var Majken forholdsvis grøn i forhold til erfaring med ledelse samt viden om emnet, men det lavede akademiuddannelsen i ledelse om på. Sammen med andre teamledere, projektledere, bestyrelsesmedlemmer og lignende stillingsbetegnelser, tog Majken nemlig Ledernes akademiuddannelse.

Uddannelsen har løbende givet og lært Majken rigtig meget, og givet hende en række nye kompetencer. Blandt andet har hun lært meget om grundlæggende ledelse, men hun har også lært meget om sig selv, sin egen ledertype og ikke mindst noget om forholdet mellem medarbejder og organisation, og hvordan man som leder skal navigere mellem de to parter:

"Uddannelsen er jo modulbaseret, så der er tre 'hovedfag', som er obligatoriske at gennemføre, og så er der to valgfag ved siden af. I takt med at de tre hovedfag gennemføres, er der fokus tre forskellige steder, hvilket selvfølgelig åbner ens verdensbillede enormt meget op. Derudover skaber det også den her helhed mellem medarbejderen og organisationen, forstået på den måde, at fokus ikke altid udelukkende skal være på medarbejderen, men at det også er okay at fokusere på organisationen og selvfølgelig samspillet mellem medarbejder og organisation, og den større helhed. Det har også bidraget med en dybere forståelse for vigtigheden af implementeringen af de strategier og værdisæt der nu engang er i organisationen, og hvordan det bidrager til begge parter," uddyber Majken Nielsen.

Majken opsummerer med, at hun føler, at akademiuddannelsen i ledelse har givet hende en række gode værktøjer og redskaber, og hun føler ligeledes, at hun har fået en god faglig ballast og et godt grundlag for god ledelse. 

Læs mere om Ledernes fleksible akademiuddannelse

En uddannelse, der harmonerer med arbejdslivet og fremtiden

Majken Nielsen afsluttede akademiuddannelsen hos Lederne Kompetencecenter i starten af marts 2023, efter at have været i gang med uddannelsen i 2½ år. Nu hvor hun står på den anden side og er færdig med sin akademiuddannelse, synes Majken, at forløbet har været en god blanding af teori og casearbejde samt sparring og erfaringsudveksling. Og på trods af at uddannelsen har været intens, og at det har krævet planlægning, så synes Majken at den har harmoneret godt med hendes arbejdsliv. Samtidig synes Majken at det har været et meget praksisnært forløb, hvor hun har kunne bruge sin nye viden allerede fra første modul og helt frem til uddannelsens afslutning.

Selvom Majken Nielsen nu har afsluttet sin akademiuddannelse i ledelse, er hun bevidst om, at det ikke er ensbetydende med, at hun er færdig med at lære. Som Majken selv fortæller, har hun lært utrolig meget gennem de 2½ år, men hun er fortsat i en læringsproces, hvor hun vil prioritere at fastholde opmærksomheden på at bruge det lærte i praksis, så hun kan fortsætte med at udvikle og dygtiggøre sig som leder.

Uddannelsen har ligeledes givet Majken blod på tanden til at udvikle sig og tage mere ledelsesansvar på sig, end hun har gjort hidtil. Hun supplerer hertil med, at uddannelsen har givet hende en ballast til, at hvis en anden lederstilling skulle byde sig til i fremtiden, så er hun ikke længere usikker på, om hun kan håndtere det. Det skyldes, at Majken føler, at hun med akademiuddannelsen har fået de nødvendige redskaber og kompetencer med sig, så hun er klar til fremtiden.

Klædt på til sit lederansvar

Både obligatoriske fag og valgfag har givet Majken Nielsen en masse ny viden, nye kompetencer og nye værktøjer, som hun bruger i sit daglige arbejde.

"Det har uden tvivl givet mig en bedre struktur. Jeg er helt sikkert blevet mere opmærksom på, at det flow af information, jeg skal have op imod medarbejderne og den løbende dialog er ultravigtig for at skabe tryghed blandt både medarbejderne og mig. Nu arbejder jeg og vi på en kontrakt, hvor vi på et tidspunkt skal afslutte medarbejdere, fordi vores kontrakt udløber. Det medfører rigtig meget uvished, hvor den løbende dialog og 'åben-dør-politik' er noget, som jeg er blevet meget mere bevidst om vigtigheden af," lyder det fra Majken Nielsen. Majken påpeger desuden, at det ikke kun er vigtigt for at fastholde medarbejderen, men også for at skabe tryghed for dem i arbejdet.

Og netop medarbejderne har været et stort fokus for Majken i hendes læringsproces. Ikke alene tog Majkens afgangsprojekt udgangspunkt i medarbejderne, det er også her Majken påpeger, at hun især har lært rigtig meget på Ledernes akademiuddannelse: "Jeg har lært enormt meget om mine medarbejdere, fordi det er et vigtigt led i modulerne på uddannelsen. Jeg har fået skabt en større forståelse for det enkelte menneske og deres udgangspunkt, og hvordan jeg kan skabe og have forståelse for forskelligheder. Min horisont er uden tvivl blevet udvidet, og jeg har fået en størrelse forståelse af, hvordan de bløde værdier også spiller en stor rolle."

Majken lægger desuden vægt på, at uddannelsen har øget hendes bevidsthed om, at hun som leder skal være transparent overfor sine medarbejdere, være tydelig og klar i sit sprog, og at hun skal sætte nogle helt klare rammer fra starten, da det ellers kan få den konsekvens, at det kan skabe usikkerhed blandt hendes medarbejdere. Derudover forklarer Majken også, at hun har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at hun inddrager og involverer sine medarbejdere, da det er "altafgørende for at en medarbejder tager ansvar og udvikler sig," som Majken beskriver det.

Ydermere er Majken gennem modulerne på akademiuddannelsen blevet bevidst om, at alle medarbejdere ikke er ens, og at man er nødt til at tilpasse sig som leder. Både hvad angår dialog, men også ledelsesstil, og hun forstår i dag, at situationsbaseret ledelse og differentieret ledelse er vigtigt for at lykkes som leder.

Alt i alt synes Majken dermed, at hun gennem akademiuddannelsen i ledelse har fået en masse værktøjer og redskaber, som hun kan bruge i forskellige situationer, alt efter om det er forståelse for organisation opad, eller om det er forståelse for den enkelte medarbejder og/eller synergierne derimellem. 


Enkeltfag på akademiniveau

Hvis Majkens udbytte af akademiuddannelsen i ledelse hos Lederne Kompetencecenter har gjort dig nysgerrig på dine muligheder, så kan du klikke på knappen nedenfor og læse mere om uddannelsen. 

Hvis du ikke føler, at en fuld akademiuddannelse passer ind i din situation lige nu, så kan du ånde lettet op. Hos Lederne Kompetencecenter finder du nemlig også en række enkeltfag på både på akademi- og diplomniveau.

Klik her og læs mere om Ledernes fleksible akademiuddannelse

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer