Hvad er Quiet Quitting?

Efter en video gik viralt på TikTok i august 2022, kender flere og flere til begrebet Quiet Quitting. Men... hvad er Quiet Quitting egentlig? Vi vil forsøge at gennemgå det med dig i denne artikel.

Hvad er Quiet Quitting?

Efter en video gik viralt på TikTok i august 2022, kender flere og flere til begrebet Quiet Quitting. Det er et emne, der bliver diskuteret i medierne samt blandt ledere og HR-medarbejdere. Men... hvad er Quiet Quitting egentlig? Hvad betyder det? Vi vil forsøge at gennemgå det og give dig nogle svar i denne artikel. 


På trods af at det ikke er et direkte nyt koncept, er "Quiet Quitting" blevet et populært udtryk, der i øjeblikket diskuteres i diverse medier og på sociale platforme. Quiet Quitting er blevet en trend i sig selv på sociale medier, hvor hashtagget på TikTok #quietquitting har flere millioner visninger. Det er altså blevet et udbredt fænomen, som du måske allerede selv har stiftet bekendtskab med. Men hvad betyder quiet quitting egentlig?

Hvad er Quiet Quitting

Selvom man måske kunne fristes til at tro det, så handler udtrykket ikke direkte om at sige op. I hvert fald ikke i ordets klassiske forstand. Quiet Quitting handler derimod om, som mange beskriver det, at man nøjes med at sige op mentalt, og stopper med at lave mere, end hvad der kræves af én ud fra ens stillingsbetegnelse. Man holder sig med andre ord til at lave det absolutte minimum, og laver aldrig mere end højst nødvendigt. Hverken mere eller mindre, men man sørger for at lave lige præcis det, man er ansat til, så man undgår konsekvensen fyring. Dog handler Quiet Quitting ikke om at undgå arbejdet. Det handler derimod om balancen mellem arbejde og privatliv, så man kan have et meningsfuldt liv ved siden af arbejdet. 

Et resultat af Corona og lockdown

Quiet Quitting har egentlig foregået i mange år, men der har bare ikke været et begreb for det. Dog er holdningen fra nogle, at Quiet Quitting er et helt naturligt resultat af Corona og lockdown. Her havde mange nemlig mulighed for at stoppe op og snuse til muligheden for at have mere tid til blandt andet fritidsaktiviteter, sig selv og mere tid til børnene. Der kom for alvor fokus på work/life balance, medarbejderne stiller større krav, og også andre krav end før i tiden, og der var et generelt behov for tilpasning. Der er selvfølgelig mange faktorer i spil, hvis en medarbejder ender med "Quiet Quitting", men hvis den enkelte medarbejders nye krav ikke imødekommes af arbejdsgiver, kan dette for eksempel være en af disse faktorer. 

Der er delte meninger omkring begrebet. Nogle mener, at quiet quitting bør undgås, mens andre derimod mener, at det er en god ting, der kan gavne den enkelte medarbejder såvel som arbejdspladsen og virksomheden som helhed. Der er nok nærmere tale om to sider af samme sag, og det kommer i høj grad an på, om man anskuer begrebet fra et ledelses perspektiv, eller fra den enkelte medarbejders perspektiv.

Quiet Quitting - Et arbejdsliv ude af balance

I nogens optik er Quiet Quitting et udtryk for mistrivsel, at en medarbejder ikke er glad i sin stilling eller oplever udbrændthed. Det kan også være et udtryk for, at medarbejderen er klar til nye udfordringer, og allerede er på udkig efter et andet job. Andre mener også, at Quiet Quitting sker som et resultat af dårlig ledelse, og at det er udtryk for et arbejdsliv, der er ude af balance.

Det kan for eksempel skyldes, at den enkelte medarbejder føler, at vedkommende sidder med en for stor arbejdsbyrde, og at medarbejderen ikke føler, at denne indsats værdsættes af ledelsen. Det kan for eksempel være, at denne medarbejder påtager sig opgaver og ansvar, der ikke var en del af medarbejderens oprindelige arbejdsopgaver. Dette anerkendes eller belønnes ikke af ledelsen, hvilket i sidste ende fører til, at medarbejderen ikke længere er tilfreds, og derfor stopper med at yde den samme indsats som tidligere. Dette er ikke godt for ledelsen, og har konsekvenser for virksomheden.

Quiet Quitting er godt for dit mentale helbred

Flere og flere ønsker at begrænse deres arbejdsbyrde og holde fri når de har fri. Flere medier peger på, at denne trang og lyst ikke er blevet mindre efter corona og lockdown. Tværtimod er vi blevet mere bevidste om, at der skal være en balance mellem arbejde og privatliv. Quiet Quitting kan, ifølge nogle eksperter og medier, være et udtryk for, at flere og flere har fået øjnene op for, at arbejdet ikke er alt, og at det ikke er deres arbejde, der skal definere hvem de er som person.

Af samme årsag er der mange der mener, at Quiet Quitting er en god ting, og at det er godt for det enkelte individs mentale sundhed. Nogen mener desuden, at Quiet Qutting bedst kan defineres som at sætte sunde grænser for at etablere den tidligere nævnte balance mellem arbejde og privatliv. Ud fra denne holdning er begrebet altså ikke et udtryk for, at man siger op, er doven eller nægter at udføre sit arbejde. Det betyder derimod, at man afviser ideen om, at man skal gå "above and beyond". Det betyder at man møder ind, udfører det arbejde, man bliver betalt for, for derefter at gå hjem og leve sit liv.

Hvad er løsningen på Quiet Quitting?

Således er der ingen tvivl om, at spørgsmålet omkring hvorvidt Quiet Quitting er godt eller skidt deler vandene. Der er delte meninger, eller to sider af begrebet, som man også kunne sige det. For man kan ikke sige om Quiet Qutting er godt eller skidt. Det er netop to sider af begrebet. På den ene side ser vi det fra et leder perspektiv, hvor Quiet Quitting er skidt, fordi medarbejderne sætter grænser, og laver det absolutte minimum i forhold til deres kontrakt. På den anden side ser vi det fra medarbejdernes perspektiv, hvor Quiet Quitting er godt, fordi medarbejderen ikke nødvendigvis sætter arbejdet øverst længere, holder fri når de har fri og har opnået en balance mellem arbejde og privatliv.

Hos finduddannelse.dk mener vi, at der er flere løsninger. Dog må den optimale være kommunikationen mellem leder og medarbejder. Der burde ikke være et behov for quiet quitting, men derimod en gensidig tillid, der tillader en åben og ærlig dialog omkring hvordan det går, og hvad begge parter ser som en eventuelt løsning fremadrettet. 

Man kan diskutere om Quiet Quitting er sundt. Om det er godt eller skidt. Om det er rigtigt eller forkert. Om Quiet Quitting egentlig bare er et udtryk for, hvordan arbejdsbalancen burde være? Vi vil ikke diktere svaret - det vil vi lade dig selv vurdere. 

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer