Er en Mini MBA den rette lederuddannelse for dig?

Har du undret dig over, hvad en Mini MBA er, og om uddannelsen er noget for dig? I denne guide giver vi dig et indblik i, hvad du kan forvente af en Mini MBA.

Er en Mini MBA den rette lederuddannelse for dig?

Overvejer du få en diplomuddannelse inden for ledelse? Så kan en Mini MBA måske være den rette uddannelse for dig?

Vi har lavet en vejledning, der giver dig svar på dine spørgsmål om de forskellige Mini MBA uddannelser, og hvad uddannelsen kan tilbyde dig.


Hvad er en Mini MBA egentlig?

Der findes ikke noget entydigt svar på, hvad en Mini MBA egentlig er eller indeholder af fag og pensum. Det adskiller sig nemlig fra udbyder til udbyder.

Mini MBA titlen er ikke en beskyttet titel, og der er pt. heller ingen certificeringsordninger/akkrediteringsordninger, der knytter sig til uddannelsen, og som giver en ensretning i fagligt fokus og kvalitet. Det vil sige, at du selv skal gå ind og orientere dig i uddannelsens opbygning, pensum og udbytte for at vurdere, om den er noget for dig, og giver dig de kompetencer, du ønsker.

På Mini MBA’en har du typisk fag inden for ledelse og organisation - såsom strategi, organisationsudvikling og personaleledelse, forskellige tilgange til ledelse, forretningsudvikling, økonomi og regnskab, HR, marketing, processtyring og personlig udvikling.

Årsagen til at Mini MBA’en har taget navn efter dens kendte navne-storebror skyldes udelukkende, at den faglige struktur på uddannelsen minder om den, du finder på MBA uddannelsen. Hos nogle uddannelsesudbydere kan Mini MBA’en indgå som del af deres MBA, således at du kvalificerer dig til at tage den store MBA ved først at have fuldført deres Mini MBA uddannelse.

Det er dog meget individuelt, så forhør dig hos din foretrukne uddannelsesudbyder forud for tilmeldelse. Som oftest vil Mini MBA’en ikke kunne give merit til den mere omfangsrige MBA eller beslægtede uddannelser hos andre uddannelsesudbydere.  

Find din Mini MBA her

Niveau og tidsforbrug

Der er ikke krav om et bestemt uddannelsesniveau, før du kan søge om optagelse, men en interesse og kendskab til ledelsesfaget er givet.

Uddannelsen tager mellem 9-12 måneder på deltid ved siden af dit fuldtidsjob, og du skal ca. forvente at bruge 20 timer om måneden på lektielæsning, projekter og opgaveskrivning foruden kursusdagene.

Kursusdage og undervisning

Undervisningen fordeler sig på 6 undervisningsdage, som knytter sig til hver sit fagmodul. Undervisningen foregår som en kombination af teori og praksis samt diskussioner på klassen. Holdene er på højt 35 deltagere, hvilket giver en mere intim oplevelse og en større mulighed for sparring og diskussioner.

Undervisningen er baseret på, at du kan bruge dine nye kompetencer fra dag et i dine egne arbejdsopgaver i den virksomhed, du sidder i, eller på anden vis kan relatere den til din virksomhed’s situation.

Hvis du ikke har en virksomhed at tage udgangspunkt i, kan uddannelsesudbyder være behjælpelig med at finde en casevirksomhed. Der forventes, at du selv læser op på modulet før undervisningen,  så du møder velforberedt til undervisningsdagene og deltager aktivt i undervisningen og klassediskussionerne. 

Hvem henvender en Mini MBA uddannelse sig til?

På Mini MBA uddannelserne er der stor spredning i deltagernes baggrunde og forudgående ledererfaring. Det giver en spændende klassedynamik, hvor du bliver præsenteret for andre måder at tilgå ledelsesopgaver og problemstillinger.

Måske du er iværksætter og skal prøve kræfter med ledelse for første gang, og derfor mangler nogle grundlæggende kompetencer indenfor området. Du kan også allerede være en garvet leder, som har brug for at få ny inspiration og at få genopfrisket din teoretiske viden og lederværktøjskasse. Det kan også være, at din virksomhed gerne vil have dig til at overtage en projektlederstilling, som kræver, at du har indsigt i de forskellige discipliner.

En anden mulighed kan være, at du sidder i en specialist stilling og kunne godt tænke dig at få et større perspektiv på, hvordan virksomheden fungerer, og hvilke andre karrieremuligheder, der kunne være i virksomheden.

Hos de forskellige uddannelsesudbydere kan du ofte se videoer med kundecases og anbefalinger, hvor du også kan få et indblik i deltagernes forskelligartede baggrunde og motivation for at søge ind på netop denne uddannelse.

Hvilket udbytte får du af Mini MBA uddannelsen?

En Mini MBA giver dig et godt fundament for at arbejde med ledelsesopgaver på baggrund af  den nyeste viden og metoder. Den praksisnære tilgang giver mulighed for at relatere og implementere din nye viden direkte på dine daglige arbejdsopgaver, og det har en god effekt for din indlæring.  Desuden giver uddannelsen dig et netværk, som du fremover kan sparre med i forhold til ledelsesopgaven.

Uddannelsen giver dig analytiske værktøjer og mulighed for at reflektere over dine daglige opgaver. Herigennem kan du få andre perspektiver på ellers fastlåste problemstillinger. En Mini MBA medvirker også til personlig udvikling og kompetenceløft, der kan give mere i lønningsposen og fungere som afsæt for en større ledelsespost.

Finansiering af din Mini MBA

Uddannelsen koster mellem 28.500 kr - 35.000 kr ekslusiv moms. Undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen, men du skal selv sørge for transportomkostninger til og fra uddannelsesstedet samt eventuelt kost og logi.

Der findes flere muligheder i forbindelse med finansiering af uddannelsen. Måske har din arbejdsplads indvilliget i at betale uddannelsen, hvis det for eksempel er på deres foranledning, du er startet på uddannelsen. Du kan også spekulere i at bede om kompetenceløft/ uddannelse istedet for en lønstigning, næste gang du skal til lønforhandling.

Uddannelsen er et kompetenceløft til hele virksomheden og bevirker, at du måske kan varetage andre og mere strategiske opgaver, end du er vant til. Uddannelse er derfor ikke blot en gevinst for dig, men og en god investering for virksomheden.

Du har også mulighed for at gøre brug af bruttolønsordningen, hvor du selv betaler for uddannelsen gennem din løn, men er fritaget for at betale skat af dine uddannelsesomkostninger. Det giver dig en betydelig besparelse (30-50%).

Læs mere om finansiering af din uddannelse her

Tag et kig på vore liste over Mini MBA uddannelser, og find den, der passer dig bedst.


Annoncer