Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Årsregnskabsloven i praksis

Teknologisk Institut
2 dage
Kursus
Hellerup
Startdato: 27-10-2022 - Hellerup
9.990 - 9.999 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger årsrapport. Kursusforløbet fokuserer på at give dig praktisk og direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med opgørelsesmetoder og løsning af regnskabsmæssige problemstillinger.

Mange af de opgaver som du under kurset kommer til at løse og drøfte med de andre deltagere, baserer sig på fortolkninger af årsregnskabsloven, eftersom den i høj grad er en rammelov. Disse fortolkninger inddrager også de internationale regnskabsstandarder på det områder, der er relevante

Formålet med dette kursus er at gøre dig klogere på løsningen af praktiske problemstillinger inden for de ”almindelige” regler og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksis inden for områder, der er relevante i stort set alle virksomheder.

Udbytte

 • Overblik over kravene i årsregnskabsloven
 • Erfaring i at læse årsrapporten og forstå grundlæggende problemstillinger
 • Praktisk erfaring med opgørelsesmetoder og løsning af regnskabsmæssige problemstillinger
 • Opdateret viden om de praktiske problemstillinger, som årsregnskabsloven medfører for dig og din virksomhed
 • Mulighed for at drøfte praktiske problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter
 • Et to-timers personligt møde med en af PwC's eksperter
 • Et personligt kursusbevis, hvormed du kan dokumentere en professionel kompetence inden for årsregnskabsloven

Indhold

 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde - få et indledende overblik over årsregnskabsloven og forstå årsregnskabslovens opbygning og de centrale regler
 • Hvordan præsenteres årsrapporten? Resultatopgørelse, balance, noter m.v.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.).
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing og faldgruber i forbindelse med klassifikationen
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov
 • Finansielle instrumenter og valuta - forståelse af de grundlæggende elementer for indregning af finansielle instrumenter
 • Koncernregnskab og virksomhedssammenslutninger - opnåelse af et grundlæggende kendskab til reglerne, når din virksomhed udarbejder koncernregnskab og indgår i virksomhedssammenslutninger

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til økonomi-/regnskabschefer, controllere samt økonomi-/regnskabsmedarbejdere, som tager del i udarbejdelsen af virksomhedens regnskaber.

Et grundlæggende kendskab til regnskabsudarbejdelsen og bogholderiet i virksomheden er en forudsætning. Et detaljeret kendskab til årsregnskabsloven er ikke en forudsætning, idet kurset indledningsvist vil give en kort indføring i årsregnskabsloven.

Kursusansvarlig

Kursusansvarlig er PwC's faglige afdeling, som er ledet af Henrik Steffensen, partner, der også er medforfatter til den kommenterede årsregnskabslov.

Undervisere

Alle undervisere har omfattende undervisningserfaring og årelang praktisk erfaring med årsregnskabsloven – og i øvrigt mange tilgrænsende områder som selskabslovgivningen, internationale regnskabsstandarder mv., der i nogle tilfælde kan være relevante i en drøftelse.

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på dialog, korte, konkrete og relevante opgaver og små konkurrencer. Både undervisning og opgaver er baseret på de problemstillinger, som vores undervisere løbende støder på i forbindelse med deres arbejde i virksomhederne, og der er afsat god tid til diskussioner. Derfor kan vi love dig, at kursusforløbet giver dig inspiration og praktiske værktøjer med hjem. Kurset svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Se vores øvrige kurser i økonomi og regnskab

Video

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.