Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den Offentlige Proceslederuddannelse

Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Startdatoer
Århus
07-03-2022 08:30  (Dansk)
25.850 DKK
Herlev
09-03-2022 08:30  (Dansk)
25.850 DKK

Hvorfor vælge Komponent – Kommunernes Udviklingscenter?

For medarbejdere og ledere i den offentlige sektor

Praksisnær viden og kompetenceudvikling

Kompetente undervisere, der kender din praksis

Kursusbeskrivelse

Den Offentlige Proceslederuddannelse - når du skal skabe resultater gennem andre!

Hvordan skaber man holdbare og værdiskabende resultater i komplekse organisationer med mange interesser og skiftende dagsordener? Det kræver stærke proceskompetencer, så man både kan sikre fælles forståelse, ejerskab og inddragelse, samtidig med at man kan skabe resultater og fremdrift. Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt for deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og -teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere.

Dit udbytte af Den Offentlige Proceslederuddannelse

  • Du får viden om procesledelse i offentlige organisationer med fokus på professionelle samtaler, positioner og refleksion
  • Du får viden og træning i at kunne navigere i en politisk styret organisation
  • Du får metoder og mentale modeller til at kunne facilitere møder og samtaler med fokus på ejerskab og resultatskabelse
  • Du sættes i stand til at omsætte den sidste nye viden omkring design af udviklingsprocesser i komplekse organisationer
  • Du trænes i en reflekteret proceslederpraksis i forhold til teori, organisatorisk kontekst og din egen rolle/stil som procesleder
  • Du bliver introduceret til teorier om processtyring og arbejder med mødeledelse og dialog, idégenerering og forventningsafstemning
  • Du bliver klogere på forandringers natur, herunder på iscenesættelse, magt og afmagt, og du får værktøjer til at forstå og håndtere modstand og konflikter
  • Du lærer om brugerinvolvering og samskabelse, herunder om relationer og interaktioner, og du får værktøjer til at gennemføre og evaluere proceser med mange deltagere

Indhold på uddannelsen

Vi bygger på den nyeste viden om organisationer, kommunikation, relationsopbygning og beslutningsprocesser, men undervisningen vil altid tage udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres konkrete opgaver og udfordringer.

De enkelte kursusdage vil foregå som en vekselvirkning mellem korte oplæg, drøftelser i grupper, træning i praksis, individuel refleksion m.m. Uddannelsen tager i videst mulig omfang udgangspunkt i deltagernes egne opgaver og udfordringer. Der vil desuden være planlagt obligatoriske læringsgruppemøder (afholdes hos deltagerne) mellem hvert modul. Her vil grupperne arbejde med definerede opgaver samt egne udfordringer.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der har ansvaret for arbejdsopgaver, som rummer såvel store designede processer som små dagligdagsprocesser. Du kan for eksempel være leder, organisationskonsulent, ansat i en HR-funktion eller anden medarbejder med et særligt ansvar for at udvikle et bestemt område. Forløbet forudsætter, at du er i job for at opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

Eksamen og diplom

Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau i "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer". Det er også muligt at tilkøbe certificering.

Pris

Prisen for denne uddannelse er 25.850 kr.  

Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer.

Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Kontakt os, for at høre mere om vores rabatordning.

Om udbyderen

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter skaber tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunernes kompetente til at forny velfærden. Vi leverer rådgivning, analyser, kompetenceudvikling og efteruddannelse, og vi understøtter ledelsesudviklingen i kommunerne.  Komponent er dannet ved en sammenlægning af COK (Center for...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Den Offentlige Proceslederuddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Hedeager 5
8200 århus n

Telefon: 87 79 63 00


Få information

Udfyld formularen for mere information om Den Offentlige Proceslederuddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.