4 populære efter- og videreuddannelser inden for terapi

I denne guide præsenterer vi dig for 4 populære efter- og videreuddannelsesmuligheder inden for terapi. Læs med her.

4 populære efter- og videreuddannelser i terapi

Overvejer du, om du skal skifte karrierespor eller måske bygge ovenpå en uddannelse inden for terapi? Der findes et utal af terapeutuddannelser og kurser, og derfor kan det måske være svært at finde ud af, hvilken uddannelse der er den rigtige for dig. 

I denne guide har vi samlet 4 populære efter- og videreuddannelser inden for det psykoterapeutiske område, så du kan blive klogere på, om hvad uddannelserne hver især fokuserer på, samt hvilken uddannelse der passer bedst til dig. 


Hvad er forskellen mellem en psykoterapeut og en psykiater eller psykolog? 

Terapi handler om at hjælpe og støtte en person i en naturlig process hen imod balance inden for forskellige områder af ens liv, krop og sind. I terapi bruger man psykologiske og fysiologisk metoder til at få en person til at blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og adfærd. Mens psykoterapi tager udgangspunkt i fortiden eller det bestående som forklarings- og forståelsesramme for ens nuværende tankemønstre og handlemåder, har eksempelvis coaching et mere fremadrettet fokus. 

Der er flere professioner, der beskæftiger sig med psykiske udfordringer, så eksempelvis en psykiater og psykolog. Forskellen mellem en psykoterapeut og en psykiater eller psykolog er, at sidstnævnte er videregående uddannelser. “Psykiater” og “psykolog” er begge beskyttede titler, som kræver en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, hvorimod “terapeut” i sig selv ikke er en beskyttet titel.

For at blive psykiater skal du tage en speciallægeuddannelse, når du er uddannet læge. Herefter bliver du i stand til at beskæftige dig med psykiske og behandlingskrævende lidelser, såsom skizofreni, svær depression eller personlighedsforstyrrelse, der kan kræve en kombination af medicinsk behandling og samtaleterapi. 

For at blive psykolog skal du have en 5-årig universitetsuddannelse, hvorefter du tager en to-årig praktisk overbygning, så du bliver autoriseret psykolog. Uddannelsen giver en bred teoretisk og metodisk viden omkring menneskets psykiske kapacitet, formåen og begrænsning.

Godkendte uddannelser inden for terapi 

Der findes en række forskellige terapeutuddannelser med varierende indhold og længde. Ønsker du at arbejde professionelt med terapi, er det vigtigt, at du tager en godkendt uddannelse, der giver dig papir på, hvad du kan med netop din uddannelse. Derfor bør du også sætte dig ind i, hvilke kompetencer du kan få fra de forskellige uddannelser og kurser, således at du bliver bedst klædt på til den jobfunktion, du ønsker at varetage inden for de terapeutiske område. 

Vi har listet 4 populære terapeutuddannelser nedenfor, så du kan blive klogere på, hvad de hver især fokuserer på, og hvordan de adskiller sig fra hinanden:

1. Psykoterapeut

I dit arbejde som psykoterapeut bruger du samtalebehandling til at give din klient en større bevidsthed omkring sig selv, reaktionsmønstre og relationerne til andre. Dette kan give klienten indblik i, hvad der måske ligger til grund for symptomer som stress, depression, mindreværd osv. Du hjælper klienten til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv og derigennem opleve en større livstilfredshed.

Det er i dag blevet langt mere legitimt at gå i terapi, netop fordi der er så meget fokus på selvudvikling og at få det bedste ud af livet. Denne tendens betyder, at det ikke er en sterotyp målgruppe, der kommer hos psykoterapeuten. Det kan således både være mennesker i dyb sorg krise eller med stress, men det kan også være folk, som ønsker værktøjer til selvudvikling.

Du kan i begynde en uddannelse til psykoterapeut uden forudgående uddannelse. Dog er der et krav om, at ansøgerne skal være over 25 år eller på anden vis have en vis modenhed. Ofte kommer folk med en socialfaglig og/eller sundhedsfaglig uddannelse, såsom sygeplejeske, psykolog, socialrådgiver eller andre beslægtede fag. Uddannelsen tages som deltidsstudium over 4 år, og derudover er der forskellige specialemuligheder og overbygningsmuligheder.

Hvis du derimod ønsker at snuse til faget og få nogle værktøjer til din nuværende jobfunktion, eller bare er interesseret i feltet og ønsker at blive klogere på dig selv, er det også muligt at tage kortere uddannelser og kurser af forskellig art.

Læs mere om Psykoterapeut uddannelser

2. Parterapeut

Som parterapeut arbejder du med ægtepar og kærestepar, som har brug for hjælp til at få et bedre parforhold. Terapien tager fat i relationen mellem parrene, og derfor skal parrene være i terapien samtidig. Det er meget forskellige situationer, parrene kommer med. Nogle går i parterapi som et præventivt middel - de ser det som en mulighed for at arbejde aktivt på forholdet og tage problemerne i opløbet.

Nogle kommer, fordi de mærker, at kommunikation eller det seksuelle ikke fungerer. De ønsker at blive bedre til at kommunikere med hinanden omkring deres ønsker. Der kan også være par, som ser parterapien som en sidste mulighed for at at redde deres forhold før en skilsmisse.

Du møder derfor mange forskellige problemstillinger i dit arbejde. Dit job som parterapeut er ikke at gå ind og løse problemerne mellem parterne, men at gøre det synligt for dem, hvad symptomerne (skænderi, vrede, afstand) er et udtryk for, da det kan være svært at se problemet klart, når man står i det. Du komme med forslag til måder, man kan forbedre nogle af disse kerneproblemer i relationen.

Du kan blive parterapeut på forskellige måder. Der er uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsen som en 4-årig uddannelse, mens du andre steder kan tage en 2-årig supplering ovenpå din psykoterapeutuddannelse.

Læs mere om Parterapeut uddannelser

3. Familieterapeut

Som familieterapeut arbejder du med hele eller dele af en familie. Der er måske en teenager, som ikke er til at styre, eller et barn, som er særligt indadvendt eller angst. Familieterapien adskiller sig ved, at individet behandles i sin familiemæssige sammenhæng - altså normalvis sammen med de familiemedlemmer, klienten bor sammen med. Dette gør man, fordi man ser familien som et system, hvor medlemmerne er gensidigt relateret til hinanden og derfor også påvirker hinanden på forskellig vis. Det er familiesystemet, der er genstand for behandling, da man ser individets problemområder, som et symptom for et dybereliggende problem i relationen.

Du kan blive uddannet familieterapeut via en overbygning på 1-2 år afhængig af, hvilken uddannelse du vælger. Du skal have en grunduddannelse som f.eks. en terapeutuddannelse, eller en anden social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Derudover er det ofte et krav, at du allerede arbejder/har arbejdet med familieterapi.

Læs mere om Familieterapeut uddannelser

4. Misbrugsterapeut

Som misbrugsterapeut arbejder du med mennesker, der på den ene eller anden måde oplever at være afhængig af et erstatningsbehov. Det kan være alkohol, euforiserende stoffer, af at spille, af at shoppe, af at stjælpe eller lyve osv. Målet med terapien er at få klienten til at opnå indsigt og indflydelse på egne tanker, følelser og handlinger, der fører til misbruget, og derigennem kunne blive fri for sit misbrug. Nogle gange foregår terapien som en vekslen mellem familieterapi og enkeltvis terapi.

For at blive uddannet misbrugsterapeut kan du enten tage en uddannelse som misbrugskonsulent på 1,5 år (DAC) eller tage misbrugsterapeutuddannelsen som en specialistuddannelse. Adgangskravene for begge uddannelser er, at du har praktisk eller uddannelsesmæssigt erfaring med misbrugsarbejdet og dennes målgrupper enten gennem en anden social- og sundhedsaglig uddannelse eller gennem terapeutuddannelsen.

Læs mere om Misbrugsterapeut uddannelser

Se vores liste med terapeutuddannelser og kurser her


Annoncer