Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sådan kommer du af med dine negative tankemønstre

Tankerne myldrer i hovedet på rigtig mange af os i vores hverdag. Det er en naturlig del af det at være menneske, og tankerne kan både være negative og positive. Nogle af de negative tanker spiller en vigtig rolle, fordi de kan virke motiverende, mens andre udvikler sig til negative følelser og tankemønstre.

Vores tanker og tankemønstre kan både være bevidste og ubevidste, positive og negative. Men tjener de egentlig et formål? Ind imellem kan du måske blive grebet af at holde fast i de negative tanker og komme ind i en tanke-spiral, der aldrig stopper. Tankerne kan omhandle både økonomi, selvværd, dit sociale liv og lignende – og hvad gør du så?

Vi har taget en snak med Ove Schroll, psykolog og NLP Master Trainer i NLP Huset, om, hvad de negative tanker - hvad end de er bevidste eller ubevidste - gør ved dig, og hvordan du kan slippe af med dem.

Hvad er et tankemønster egentlig?

Hvorfor er det overhovedet vigtigt at snakke om tankemønstre?

Negative tankemønstre skaber frygt

Kan du ændre dit tankemønster?

Hvordan ændrer du dit tankemønster?

3 måder at ændre dit tankemønster

Hvad er et tankemønster egentlig?

For at forstå tankemønstre, må du først forstå, hvad en tanke egentlig er. Tanker kan deles op i de bevidste og ubevidste. Ifølge Ove Schroll kan bevidste tanker formuleres sprogligt. Men tanker er mere end bare ord og sprog:

”Bagved den sproglige formulering ligger der ofte billedlige forestillinger, som i sig selv har meget stor indflydelse på vores adfærd og tilstand. Forestillinger bearbejdes i den del af hjernen, vi kalder visuel cortex og fylder langt mere end det tilsvarende område, der har med sproget at gøre.”

Dermed kan tankemønstre, ifølge Ove Schroll, hverken opfattes som sproglige eller visuelle, men som er forankret i kroppen, der giver sig til udtryk som f.eks. en ”mavefornemmelse”.

Læs mere om, hvordan du ændrer dit tankemønster

Hvorfor er det overhovedet vigtigt at snakke om tankemønstre?

Måske overvejer du, hvad et tankemønster egentlig betyder, og hvorfor det overhovedet er vigtigt at være opmærksom på? Det er det nødvendigvis heller ikke. Ifølge Ove Schroll kræver det kun opmærksom, hvis tankemønstrene ikke længere skaber muligheder, men barrierer. For eksempel, hvis du gerne vil have et nyt job, så kan din tankemønstre være med til at bremse mulighederne, forklarer Ove Schroll og fortsætter:

”Grundlæggende kan man sige, at et tankemønster har med at gøre, hvorledes man forholder sig til sig selv og til sin omverden.”

Et eksempel på at arbejde med tankemønstre kan ses i bogen: ”Learned optimism” af Martin Seligman, som skabte en af grundpillerne inden for positiv psykologi. Ifølge Ove Schroll er én af de ting, som Seligman fik øje på, at det er muligt at ændre tankemønstre:

”Såkaldte optimister har et tankemønster, hvor positive hændelser ses som det forventelige, og negative hændelser ses som undtagelser. Såkaldte pessimister ser det lige omvendt. Hans videre arbejde med denne problematik viser, at det i høj grad er muligt at ændre disse tankemønstre.”

Negative tankemønstre skaber frygt

Gys! Det lyder ikke rart. Det lyder måske også hårdere, end det er – for nogle negative tanker skaber motivation til at ændre. Andre tanker udvikler sig til mønstre, der er svære at bryde, og som i sidste ende skaber frygt. Ove Schroll peger på aktiemarkedet som et eksempel:

“Når aktiemarkedet er nede, så tør folk ikke købe flere aktier. De er bange for, hvad der sker, hvis aktierne ryger endnu længere ned. Men hvis markedet går godt, så vil alle gerne købe aktierne.”

Den frygt gør, at almindelige mennesker har en tendens først at købe aktier, når aktierne allerede ligger godt. De som virkelig er gode til at investere, er dem der tør at købe aktierne, på trods af frygten, når aktierne er længst nede.

Kan du ændre dit tankemønster?

Som beskrevet af Martin Seligman, er det muligt at ændre din tankegang. Her handler det ifølge Ove Schroll om, hvor dit fokus ligger:

”Et af de tankemønstre, som vi arbejder med i NLP Husets uddannelser, er et der kaldes ”henimod/væk fra”. Det har at gøre med, om man som person primært har en konstruktiv tankegang og har fokus på realiserbare mål, eller om man primært har fokus på, hvad der kunne gå galt, og hvad man skal undgå.”

Dit fokus har nemlig rigtig meget at sige om dine tanker. Psykologi-professor Carol Dweck beskriver, hvordan hun skelner mellem to tankemønstre: et ”fixed mindset” eller et ”growth mindset”. Med et ”fixed mindset” oplever du dig selv, din intelligens, evner og færdigheder som konstante og uforanderlige, og med et ”growth mindset” ser du dårlige resultater som en udfordring, som du kan lære af og vokse med.

Og det er netop det at lære og vokse med udfordringen, som skal hjælpe dig videre:

”Det kunne være det her med, at du ikke har lyst til at gå til en sammenkomst eller fest, fordi der er for mange mennesker, eller hvad det nu er, du er nervøs for, at der kommer. Logisk ved du jo godt, at sædvanligvis har du haft et par gode timer og er glad for at være der.” beskriver Ove Schroll.

Det handler altså om at komme over den tærskel, hvor du kommer afsted og i gang. Hvis du bliver ved med at gøre det, flere gange, vil du gradvis opleve, at det bliver lettere for hver gang, og dermed burde det ubevidste tankemønster ændre sig.

Find 3 måder hvorpå, du kan ændre dit tankemønster. 

Så, hvordan ændrer du dit tankemønster?

”Jeg ER god!”

Du har helt sikkert hørt flosklen: du skal bare tænke positivt, og rose dig selv, så ændrer du dine tanker. Men sådan hænger det, ifølge Ove Schroll, ikke sammen. Han mener nemlig ikke, at du blot kan ændre tankemønstret ved at ændre din sproglige formulering. Fordi tanker netop er mere end bare ord og sprog, og hjernen i sidste ende ikke rigtig tror på det, du siger til dig selv.

Læs mere om, hvad et tankemønster rent faktisk er.

3 måder at ændre dit tankemønster:

1.  At komme ud over de negative tankemønstre kræver dialog og coaching, hvor du kan blive ”forstyrret” i dine tankemønstre. Ved at blive stillet overraskende spørgsmål og spurgt ind til din måde at tænke og reagere på, kan du blive rykket og opdage nye alternative veje at gå - rent tankemæssigt.

2. En vej mod forandring bliver kaldet ”Modeling”, og handler om at lade sig inspirere af andres ”hensigtsmæssige tankemønstre”.

”Et udsagn, som ”der findes ikke fiasko – kun feedback” kan få én til at overveje alternative og mere konstruktive måder at tænke på, når noget ikke virker som forventet.” beskriver Ove Schroll.

Og dette hænger netop sammen med, hvor dit fokus ligger – er du konstant og uforanderlig, eller lærer og vokser du med dine udfordringer?

3. Du skal lære at trodse dine tanker, og det er lige netop her, at selvros ikke virker. Det kræver ifølge Ove Schroll andre perspektiver på én selv – og her arbejder NLP Huset med nogle ”ikke-sproglige” øvelser.

”Der findes f.eks. visuelle og kropslige metoder til at skabe et mere hensigtsmæssigt perspektiv på én selv, som kan føre til en anden selvfølelse, og der findes metoder til at ændre tankemønstre med, som har med angst og fobier at gøre.”

Øvelserne er, ifølge Ove Schroll, med til at ramme tankemønstrene på en anden måde og kan ændre tankerne ubevidst. Det sker, at du ikke selv forstår, hvad der præcis er sket, men noget er anderledes, når du har lavet øvelserne.

Er du blevet interesseret i NLP, og hvordan du ændrer tankemønstre?
Læs meget mere om NLP Huset og alle uddannelserne lige her.  

Senest opdateret: 22 nov 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-07-2020

Du er bare så god! - Ros og feedback i undervisningen

Ros varmer. Feedback inspirerer dig til at tage det næste skridt. Hvilken metode skal du vælge?

Læs mere
Sidst opdateret 29-07-2020

Familiesamspillets rolle ved problemer i skolen

Hvilken rolle spiller familiesamspillet ved løsningen af problemer i skolen? Det har vi spurgt 3 familieterapeuter om, så læs med og bliv klogere på hvad dynamikken i din familie har af betydning for konfliktløsning i skolen. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-06-2020

Sådan bruger du positiv psykologi i din hverdag

Positiv psykologi skal overordnet give dig værktøjerne til at skabe trivsel og arbejdsglæde, samt hjælpe dig selv og andre til at undgå stress og dyrke skjulte potentialer.

Læs mere
Sidst opdateret 06-08-2020

Uddan dig til psykologisk coach og bliv ekspert i kærligheden

Giv par muligheden for at komme tættere på både hinanden og sig selv. 

Læs mere