Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HR Jura - Del 2: Opsigelse og sygefravær

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
Vejle
24-04-2020 09:00 
4.995 DKK
København
13-05-2020 09:00 
4.995 DKK
18-09-2020 09:00 
4.995 DKK
Århus
16-09-2020 09:00 
4.995 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner eller lønbogholderiet, som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.


Kort om kurset:

Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. 
På Grundlæggende HR jura del 2 gennemfår reglerne om sygefravær, herunder hvilke rettigheder og pligter der gælder for arbejdsgiver og den ansatte samt reglerne ved opsigelse af medarbejdere.

Indhold:
Sygdomsbegrebet 

  • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
  • Sygdom og handicap 
  • Sygdom som følge af stress 
  • Om graviditetsbetinget sygdom
  • Om ambulante lægeundersøgelser


  Sygdom i forbindelse med ansættelse

  • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse 
  • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 


  Delvise syge- og raskmeldinger

  • Hvad siger loven
  • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 


  Sygdom og ferie

  • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie        
  • Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   


  Særlige arbejdsgiverpligter ved sygdom

  • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
  • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
  • Forebyggende lægebesøg mv.            


  Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær

  • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligtD
  • Den ansattes pligter ifm. mulighedserklæringer og andre lægeerklæringer

   Sygdom og handicap

   • Hvornår foreligger der et handicap?
   • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
   • Handicap og 120-dages-reglen


   Sygdom og persondatalovgivningen

   • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger


   Sygefravær og sygedagepenge

   • Når den ansatte forsømmer sine pligter i sygedagpengesager
   • Helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb
   • §56 aftaler


   Opsigelse – formkrav mv.

   • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold        
   • Om suspension, bortvisning, fritstilling mv.
   • Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig              
   • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
   • Modregning i sygedagpenge ved fritstilling
   • Eventuel begrundelse - herunder når det er et krav              
   • Om brug af konkurrence og kundeklausuler
   • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
   • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler
   • Om ugyldige, ulovlige eller mangelfulde opsigelser
   • 120 - dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse
   • Særlig om graviditetsbetinget sygdom i forbindelse med opsigelse


   Opsigelsesrestriktioner                             

   • Afskedigelse af fleksjobbere og andre ansatte i løntilskud
   • Afskedigelse af vikaransatte
   • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere
   • Opsigelse begrundet i sygefravær
   • Opsigelse af gravide medarbejdere - hvad skal der til?
   • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
   • Genansættelse af afskediget medarbejder
   • Gensidige fratrædelsesaftaler


   Opsigelse - særlig om ferieafvikling

   • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
   • Afspadsering af eventuelt overarbejde          

   Om udbyderen

   Økonomi & Personale Academy

   Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

   Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


   Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

   Få information

    

   Få information

   Udfyld formularen for mere information om HR Jura - Del 2: Opsigelse og sygefravær

   Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
   Evalueringer
   Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
   Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

   Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
   (4,7)
   Baseret på 111 evalueringer
   Se alle evalueringer

   Du vil måske også være interesseret i: