Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ansættelsesret på det offentlige område

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
09-05-2022 09:00 
1.500 DKK
Vejle
10-05-2022 09:00 
1.500 DKK

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område for offentlige område, herunder håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet som eksempelvis partshøring og notatpligt, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse.

      

Personaleoplysninger i ansættelsesforhold

 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlige myndigheders mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger – behandlingsgrundlag
 • I hvilket omfang kan der meddeles meroffentlighed i personalesager
 • Tavshedspligt i personalesager

Forvaltnings- og offentlighedsloven

 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          
 • Notatpligt i personalesager        
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 

Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked

 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering eller lønbesparelser
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre i forbindelse med referencer
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd


Hjemmearbejdspladser - hvilke regler skal man være særlig opmærksom på

 • Hjemmearbejdspladser – hvilke regler skal man være særlig opmærksom på
 • Løntilskudsordninger for offentlige arbejdsgivere
 • Udvalgte problemstillinger af betydning for offentlige ansættelsesforhold til ferieloven og ferieaftalerne
 • Whistleblowerordninger – implementeringskrav på det offentlige område
 • Opdatering nyeste lovgivning og praksis ved sygefravær og på sygedagpengeområdet

 

Ligebehandling

 • Opdatering på seneste lovændringer og praksis i barselslovgivningen
 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 
 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov

Målgruppe

HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejuraen på det offentlige område.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Ansættelsesret på det offentlige område
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Få information

Udfyld formularen for mere information om Ansættelsesret på det offentlige område

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer