Viser 1-5 af 5
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-5 af 5

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence er et begreb, som flere og flere virksomheder i Danmark har fået øjnene op for. Derfor er kurser i Business Intelligence blevet mere almindeligt, hvilket gør det muligt for virksomheder fx at efteruddanne deres ansatte i Business Intelligence, så der kan komme mere fokus på dette område i virksomheden. BI gør at virksomheder kan ledes i den rigtige retning i forhold til at optimere deres forretning.

Business Inteligence

Business Intelligence dækker et bredt spektrum af softwareløsninger, som typisk trækker data ud af et eller flere kildesystemer, transformerer dem til noget enklere, og indsætter dem i en ny database eller struktur som er lettere for slutbrugere at anvende til rapportering og statistik.

Business Intelligence er altså en metode til at overskue og anvende data på tværs af flere forskellige databaser og applikationer. Det bruges ofte til sammenstilling og overblik over data fra forskellige økonomisystemer, produktionssystemer, kundedatabaser, timeregistreringssystemer og lønsystemer, men kan lige vel anvendes inden for helt andre verdener.

Værdien i business intelligence opstår således ved inddragelse af virksomhedens væsentlige data indenfor f.eks. økonomi,produktion,kundedatabaser, timeregistrering og løn.

BI består af:

  • Indsamling af data, ofte automatiseret, på tværs af forskellige datakilder
  • Behandling, udvælgelse, gruppering og statistik på data
  • Præsentation og rapportering af data

Arbejde med Business Intelligence

De BI-software du vil arbejde med opgave er at præsentere de mange data i et grafisk miljø, som er nem at forstå. Inden for Business Intelligence bliver det betegnet som et dashboard, hvor man kan trække de informationer ind, man har brug for i virksomheden. 

Med softwareprogrammerne kan man hurtig få brugbar viden ud af data fra mange forskellige kilder. Udover dashboard er der et par andre begreber, der bliver brugt i Business Intelligence verdenen. 

Warehouse og analytics. 

Data warehousing handler om at gøre dataen klar, altså samle og integrere data, og sikre at der ikke er dubletter, og at dataen har samme format som resten af systemet. 

Analytics handler om at finde mønstre i data og forklare årsagssammenhænge, der bruges til at lave forecast, optimere og scoringsmodeller. 

Tag et kursus i Business Intelligence

Kurser i Business Intelligence sætter fokus på forskellige værktøjer og redskaber, der gør folk i stand til at arbejde med de forskellige data på et teoretisk niveau, så denne viden senere kan implementeres i en given virksomhed. Et kursus i Business Intelligence vil lære dig om de forskellige områder inden for feltet, så du ved hvilke muligheder, redskaber, metoder, strategier og udfordringer, der findes inden for Business Intelligence.

Der findes forskellige kurser i Business Intelligence, der sætter fokus på forskellige områder. Alt efter hvad dit behov er, vil du kunne finde et passende kursus. Der er både meget overordnede kurser og kurser, der er mere specifikke eller henvender sig til folk, der allerede har arbejdet en del med den strategiske proces af Business Intelligence. Et kursus i Business Intelligence kan være til gavn for mange forskellige mennesker blandt andet direktører eller selvstændige erhvervsdrivende.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen