Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Akademiuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Tag en akademiuddannelse i informationsteknologi i Århus

Kickstart en karriere inden for informationsteknologi

En akademiuddannelse i informationsteknologi er for dig, der gerne vil arbejde professionelt med IT-systemer i private og offentlige virksomheder.

Dit udbytte af akademiuddannelsen

I løbet af uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling og videreudvikling af it-systemer. Du bliver rustet til at styre en udviklingsproces fra idé til implementering. Samtidig opnår du forståelse for den efterfølgende vedligeholdelse og drift. 

Med uddannelsen opnår du en grundlæggende viden om sikkerhedsmæssige aspekter – både organisatorisk og teknisk. Du lærer om de juridiske forhold, der gør sig gældende i forhold til it. Du bliver også fortrolig med udvikling og konstruktion af software.

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Uddannelsen kan tones i de to retninger udvikling eller drift, så du får en mere fokuseret uddannelse, eller du kan vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage en hel akademiuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

Obligatoriske fag

 • Programmering (5 ECTS)
 • Database (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS) 

Udvikling

 • Systemudvikling (5 ECTS)

Samt én af følgende tre muligheder:

 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Webprogrammering, client-side (5 ECTS) og Webprogrammering, server-side (5 ECTS)

Drift

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfag

Vælger du en af de to uddannelsesretninger, skal du vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point. Du kan frit vælge valgfag på tværs af alle fagområder.

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Her skal du som minimum vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg. De resterende 15 ECTS-point kan du frit vælge på tværs af alle fagområder.

Vi anbefaler, at du vælger valgfag fra de tre retninger eller vælger blandt følgende valgfag:

 • Avanceret programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Distribueret programmering (5 ECTS)
 • Embedded software (5 ECTS)
 • Forretningsmæssig it/digitalisering (5 ECTS)
 • Infrastrukturarkitektur (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Videregående database (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU) skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer - som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Erhvervsakademi Aarhus

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: