Akademiuddannelser
Ingen anmeldelser

Akademiuddannelse i Socialpædagogik

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Akademiuddannelse i Socialpædagogik

Uddan dig inden for socialpædagogik

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik har fokus på analyse og vurdering af praksisnære problemstillinger inden for socialpædagogik.

Du udvikler færdigheder til at vurdere, varetage og evaluere komplekse, socialpædagogiske arbejdsopgaver i forhold til en bestemt målgruppe. Du får forståelse for det etiske grundlag, som du arbejder ud fra.


Dit udbytte af akademiuddannelsen Socialpædagogik

Med denne akademiuddannelse opnår du viden indenfor:

 • Relevante teorier og metoder inden for socialpædagogik
 • Kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold i det socialpædagogiske arbejde
 • Hvordan dine egne værdier og menneskesyn har indflydelse på dit arbejde
 • Brugeres særlige vilkår og handlemønstre


Indhold på akademiuddannelsen

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

På uddannelsen har du følgende fag:

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

 • Socialpædagogisk praksis (10 ECTS) 
 • Socialpædagogiske metoder (10 ECTS) 
 • Lovgivning og organisation (10 ECTS)

Valgfrie moduler (20 ECTS)

 • Valgfrit modul fra akademiuddannelse i socialpædagogik (10 ECTS)
 • Valgfrit modul fra akademiuddannelse i socialpædagogik (10 ECTS) 
  • Inklusion og eksklusion (10 ECTS) 
  • Socialpsykiatri (10 ECTS) 
  • Socialpædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS) 

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Odense

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Vejle

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder med udsatte børn og voksne i socialpsykiatrien og på det socialpædagogiske område eller med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV). 

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på akademiuddannelsen i Socialpædagogik består af 10 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Akademiuddannelse i Socialpædagogik
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret