Sådan undgår du konflikter på arbejdspladsen

Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere konflikter med kolleger. Derfor giver vi dig her 7 tips til konflikthåndtering på arbejdspladsen.

Sådan undgår du konflikter på arbejdspladsen

Det kan være svært at vide, hvordan man som medarbejder skal gribe konflikter an på arbejdspladsen. Konflikter kan være roden til stress, ineffektivitet og fravær. Vi har taget en snak med Mona Myrup, der fortæller, hvordan du effektivt kan håndtere konflikter på arbejdspladsen.

Mona er Cand.merc.(psyk.)’er og coach og har arbejdet med medarbejdermotivation og konflikthåndtering i mange år.

Et sammenstød kan starte med en lille twist og eskalere til gensidig afsky, der har en negativ effekt på produktiviteten og arbejdsglæden. 

Hvad er konflikthåndtering?

Konflikthåndtering er navnet på den praksis, hvori man forsøger at minimere de negative aspekter forbundet med uoverensstemmelser og samtidig udnytte den positive energi, der ligger i konflikter, og som ofte er en nødvendig ingrediens i kreativt arbejde. Fokus er på læring mhp. at forbedre teamets arbejdsmiljø og performance.

Hvilke konflikter forekommer oftest på arbejdspladser?

Der er typisk to slags konflikter, der opstår på arbejdspladsen.

Konflikter kan eksempelvis opstå, når din kollegas ideer og/eller beslutninger på jobbet ikke stemmer overens med dine egne.

Den anden type konflikt sker ved personlighedssammenstød, altså når to mennesker bare ikke kommer godt ud af det med hinanden.

Har konflikter typisk en negativ indflydelse på arbejdsindsatsen?

Forskellige perspektiver og meninger i en virksomhed kan ofte være en positiv ting, hvis de involverede parter er villige til at brainstorme og finde løsninger sammen. Men hvis ingen af parterne er villige til at gøre dette, skabes der en konflikt, der kan have en negativ indflydelse på arbejdsindsatsen.

Personlighedssammenstød er heller ikke særlig konstruktive på en arbejdsplads. Et sammenstød kan starte med en lille tvist og eskalere til gensidig afsky, der har en negativ effekt på produktiviteten og arbejdsglæden. Denne type konflikt kan også være stressende og meget ubehagelig for de enkelte parter - både på jobbet og faktisk også i privatlivet.

Hvordan skal man som medarbejder håndtere konflikter med kolleger?

Det er vigtigt ikke at lade konflikterne intensivere. Det vil kun forringe arbejdsmiljøet. Det handler om at forstå roden til problemet og gribe til positiv handling, så arbejdspladsen igen bliver et sted, du virkelig ønsker at være.

Det er vigtigt ikke at lade konflikterne intensivere. Det vil kun forringe arbejdsmiljøet.

Har du nogle konkrete redskaber eller råd til, hvad man kan gøre for at undgå, at konflikter intensiveres på arbejdspladsen?


1. Gå konflikten i møde med et åbent sind

Vi har alle forskellige synspunkter og opfattelser af, hvorfor konflikten er opstået. For at løse konflikten kræver det, at man finder et fælles grundlag. Du skal ikke vente til den anden part overgiver sig. Gå konflikten i møde med et åbent sind og prøv at forstå den andens synspunkt.

2. Tænk over, hvad der kunne have forårsaget konflikten

Vær objektiv, når du tænker over, hvad du har gjort eller sagt, der kan have bidraget til konflikten. Sæt dig i den andens sted og overvej, hvordan situationen kan håndteres anderledes i fremtiden

3. Ha’ respekt for forskelligheder

Arbejdspladser består oftest af forskellige personligheder, kulturer og erhvervsmæssige baggrunde. Hvad der er acceptabelt for dig, kan meget vel være stødende for en anden. At tage hensyn er den bedste måde at undgå unødvendige konflikter på.

4. Sæt en stopper for konflikten i de tidlige faser

Det simpleste du kan gøre, er at tage en snak med din kollega og spørge ind til, hvorfor de tror, at konflikten er opstået. Gør det meget klart, at du er villig til at gå på kompromis, og at I sammen kan løse konflikten.        

5. Lyt opmærksomt

Under samtalen skal du sørge for at lytte opmærksomt og anerkende din kollegas følelser og meninger. Du behøver ikke nødvendigvis at være enig, når du anerkender en andens følelser. Der er altid flere sider i én sag.

At tage hensyn er den bedste måde at undgå unødvendige konflikter på.

6. Vær opmærksom på dit sprog

Vær opmærksom på, at du ikke lægger skylden på andre både direkte og indirekte. Du kan sagtens fortælle, hvad du selv mener, bidrager til konflikten uden at pege fingre.

7. Spørg om hjælp

Hvis konflikten fortsætter, kan I sammen finde én på arbejdspladsen, der kan fungere som en slags mægler. Dette kunne være din chef, en HR medarbejder, eller en leder fra en anden afdeling. Mægleren skal være neutral over for begge parter. Det skal være en person alle parter i konflikten føler sig tryg ved.

Er du interesseret i at lære mere om konflikter på arbejdspladsen? Der findes flere kurser i konflikthåndtering.

Find kurser i konflikthåndtering


Annoncer