Viser 81-100 af 228
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 81-100 af 228

Projektlederuddannelse - bliv en stærk projektleder 

Med et kursus eller en uddannelse inden for projektledelse får du redskaber til at håndtere dit projektarbejde i din funktion som projektleder. En projektlederuddannelse er også relevant for dig, der vil blive bedre til at arbejde med et projekt eller til at arbejde mere med projekter fremadrettet. Uanset hvad dit behov er, kan du finde et projektlederkursus, der passer til dig.

Få en efteruddannelse som projektleder og få nye værktøjer

Find din projektlederuddannelse blandt de mange forskellige tilbud, der findes på markedet. Du kan sammenligne projektlederuddannelser, herunder specifikke kurser inden for f.eks. PRINCE2, MS Project eller projektstyring.

Hvorfor en projektlederuddannelse?

For dig, der til dagligt arbejder som enten projektleder eller projektkoordinator, er det vigtigt at have de rette redskaber for at bedst muligt kunne håndtere dit projektarbejde. På en projektlederuddannelse lærer du, hvordan du skal strukturere et projekt for siden hen at lede det i mål. Som projektleder har du ansvar for at nå de opsatte mål for projektet. For en uerfaren projektleder kan det være meget vanskeligt at holde styr på alle detaljer. Derfor er kurser og efteruddannelse i projektledelse et vigtigt redskab til at kunne håndtere dit projektarbejde bedst muligt.

Hvilken projektlederuddannelse skal man vælge?

Det kan være en jungle at finde rundt i de forskellige projektlederuddannelser, når du skal i gang med uddannelsen. Før du vælger en uddannelse, er her en række overvejelser du kan gøre dig selv. 

Det kan være en god idé at se på, hvilken type virksomhed du arbejder for, på denne måde kan du nemlig overveje, hvilke type projektledelse I har behov for. 

Det er samtidig også en god idé at overveje, hvor du ønsker at læse din projekterlederuddannelse henne. Vil du tage en projektlederuddannelse i København, Fyn, Jylland eller et helt andet sted? Det kan også være en idé at se på, hvornår undervisningen finder sted de forskellige steder. 

Det kan også være en idé, at du finder ud af hvilken type projektlederuddannelse du gerne vil tage. Du kan bl.a. tage et projektledelse kursus, en projektkoordinator uddannelse, et projektlederkursus og meget andet. 

Sidst er det vigtigt at overveje, hvilke branche du arbejder i. Er du f.eks. kontormedarbejder er det oplagt at tage en projektlederuddannelse, der henvender sig inden for det emne. Arbejder du inden for byggeri kan du med fordel tage et kig på Dansk Byggeris projekteringsledelse uddannelse. 

Hvad kræver det at være projektleder?

Som projektleder er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, et godt overblik og lederegenskaber. Du vil skulle stå for at overse projekter, planlægge og estimere, motivere, risikoanalysere og meget mere. Det er derfor vigtigt, at du besidder ovenstående kvaliteter. 

Hvad koster PRINCE2?

Prisen på PRINCE2, afhænger af hvor du vælger at tage uddannelsen. Typisk koster det dog mellem 10.000 og 20.000 kr. 

Hvor lang tid tager det at blive projektleder?

En uddannelse som projektleder har forskellig længde, alt efter hvor intensivt et forløb du vælger at læse. De fleste bruger dog 2-3 år på at gennemføre uddannelsen. 

Bliv en dygtigere projektleder

Der findes et meget stort antal udbud af projektlederuddannelser rundt omkring i landet. Uddannelserne strækker vidt og bredt og kan være af forskellig slags inden for samme emne - fra kortere grundkurser på 1-2 dage, hvor man opnår et grundlæggende kendskab til vigtigheden af at strukturere og styre et projekt - til længere mere indgående uddannelser, hvoraf visse fører til et certifikat.

En projektleder kan arbejde med:

 • Projektledelse
 • PRINCE2
 • Projektarbejde
 • Koordinator
 • Projektstyring

Du kan finde kurser i PRINCE2  og MS Project her. Og MSP certificeringer her. 

Du får nye ledelsesværktøjer med det rigtige kursusDet er vigtigt at vide alt om processen, når man arbejder med et projekt, for at blive en god projektleder. Når dit projekt skal lykkes kræves en effektiv projektleder, som kan guide projektet igennem alle dets faser, fra start - analyse - udvikling helt frem til udførelse og afslutning.

Efterspørgslen på disse kvaliteter stiger hele tiden, og der findes et stort antal af projektlederuddannelser. Nogle af dem fokuserer målrettet på projektlederens rolle, og andre uddannelser er branchetilpassede eller specifikke inden for et bestemt område af projektledelse.

Projektstyring

Når du arbejder med projektstyring, er det vigtigt, at du har de rette kompetencer, som du kan bruge til at styre projektet i den rigtige retning. Du har ofte det faglige ansvar, når du arbejder som projektkoordinator og ikke et ledelsesansvar. På et kursus i projektstyring vil du lære, hvordan du på den bedst mulige måde strukturerer et projekt fra start til slut.

Projektlederens rolle

Som projektleder har du ansvar for at projektet bliver gennemført på bedst mulige måde, og du har ansvar for at strukturere og lede arbejdet. En projektleders opgaver er spredte og kan kræve kompetencer inden for mange forskellige områder. Det handler ikke bare om at delegere arbejdsopgaver. Som projektleder skal du kunne få hele gruppen til at trække i samme retning.

Det handler om at klarlægge en struktur og en arbejdsplan. Du skal kunne motivere, således at alle parter i projektet er tilfredse med sine arbejdsopgaver. Det er en projektleders rolle at se til, at alle personer varetager deres personlige opgaver - samtidig med, at disse er koordinerede og passer ind i den større sammenhæng.

Planlægger du projektet på den rigtige måde, så du kan forudse problemer, inden de opstår. En tidsplan som skrider kan koste din organisation mange penge, så det er vigtigt med et godt overblik. Projektlederen skal, udover at planlægge, også finde løsninger på alle slags problemer, der dukker op undervejs. En projektleder er derfor en dygtig leder, der sideløbende planlægger og problemløser.

Tip: Du kan finde en oversigt over lederuddannelser her

En projektleder skal kunne:

 • Lede en gruppe mennesker
 • Få hvert individ i gruppen til at føle sig tilfreds med sine arbejdsopgaver
 • Strukturere projektet fra start til slut
 • Planlægge, organisere, styre mod opsatte mål
 • Håndtere uforudsete problemer
 • Håndtere eventuelle konflikter

Teknisk projektledelse

Teknisk avancerede og komplekse projekter kræver flere forskellige specialer. De enkelte projektmedarbejdere besidder derfor ofte detaljerede kundskab om et specifikt emne. For at samordne disse personer med andre ressourcer, kræves en projektleder, som har overblik over hele projektet. Det er projektlederens rolle at planlægge, overvåge og styre projektets delelementer hen mod det fælles projektmål.

Se også:

FAQ

 • Med en projektlederuddannelse eller et kursus indenfor projektledelse får du værktøjer og redskaber til at håndtere rollen som projektleder. Du kan både tage en projektleder uddannelse, hvis du slet ikke har erfaring og ønsker den grundlæggende viden, men du finder også projektlederuddannelser og kurser, der henvender sig til dig, der vil blive dygtigere til projektlederrollen.

 • Dit valg af projektlederuddannelse afhænger af, hvad du ønsker at få ud af uddannelsen eller projektleder kurset. Det kan for eksempel afhænge af geografisk placering, men du bør også have dit udgangspunkt in mente. Hvorvidt du har erfaring med projektledelse eller ej, kan have betydning for dit valg af uddannelse eller kursus.

 • Prisen for din projektleder uddannelse varierer og afhænger af mange forskellige faktorer. Priserne veksler for eksempel afhængigt af den enkelte projektlederuddannelse, og varigheden af den enkelte uddannelse har selvfølgelig også noget at sige. Du finder for eksempel både projektleder kurser, der strækker sig over et par dage, samt projektleder uddannelser, der tager uger eller længere.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Det faglige niveau var noget af ...

Nets Denmark A/S, Richard John Neumeister: "Det faglige niveau på kurset var noget af det bedste, jeg har prøvet. Det skyldes både selve emnet, men også måden det var skruet sammen på af underviseren". 

Læs mere
Kontrol over arbejde


DFF|EDB, Christian W. Bech: ”Jeg har store forventninger til at de værktøjer jeg har fået på kurset vil gøre mig i stand til at få kontrol over mit arbejde og min arbejdstid.”

Læs mere
Kurset var af høj kvalitet

Hillerød kommune, Karen Bitterwolf: ”Kurset var af høj kvalitet. Underviseren var meget dygtig og faglig kompetent, og så havde han sans for mangfoldigheden blandt kursusdeltagerne.”

Læs mere
Selv koordineret et projekt

Aarhus Universitet, Rebeca Thostrup: "Dette forløb har gjort, at jeg tør præsentere mine idéer, og jeg har af eget initiativ koordineret en projekt, som jeg er meget tilfreds med."

Læs mere