HD 1. del

Øg dine karrieremuligheder. Målet med HD-studiet er, at det skal udvikle de studerendes generelle akademiske kompetencer, således at de på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med komplekse problemstillinger i praksis. 
Filtrer efter
Kategori
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-8 af 8
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

HD 1. del – din karrierevej

Kombiner dit arbejdsliv og faglig erhvervsøkonomisk læring på en af Danmarks mest populære efter- og videreuddannelser. HD uddannelsen er en anerkendt uddannelse i erhvervslivet, og kan være dit næste skridt i karrieren, hvad end du ønsker et kompetenceløft, karriere- eller jobskifte.

HD uddannelsen består af to selvstændige uddannelsesforløb, HD 1. del og HD 2. del, som hver især som udgangspunkt vare 2 år på deltid. Du kan HD 1. del som et selvstændigt studie, men det fungere også som fundament for HD 2. del og andre videregående uddannelser inden for erhvervsøkonomi.

Indhold og opbygning på HD 1. del

 • Erhvervsøkonomi 
 • Dataanalyse 
 • Samfundsøkonomi
 • Erhvervsret
 • Erhvervsøkonomisk metode
 • Valgfag
 • Afsluttende projekt

Fakta om HD 1. del

Med en HD 1. del får du et solidt erhvervsøkonomisk fundament og indsigt i den omverden, din virksomhed agere i. Du får en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger, og med HD 1. del kommer du ud med et teoretisk og metodisk grundlag for specialisering på HD 2. del.

 1. semester: Erhvervsøkonomi (15 ECTS) og Dataanalyse (5 ECTS)
 2. semester: Erhvervsøkonomi (fortsat) og Samfundsøkonomi (10 ECTS)
 3. semester: Erhvervsret (5 ECTS), Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS) 1. valgfag (5 ECTS)
 4. semester: 1. valgfag (5 ECTS) og Afsluttende projekt (10 ECTS)

Samlet vægter HD 1. del 60 ECTS point. Hvilke valgfag du kan vælge imellem, afhænger af det uddannelsessted, du vælger at tage din HD-uddannelse på.

Gennem HD 1. del får du kendskab til samfundsøkonomi, virksomhedsjura, datanalyse og problemorienterede metoder. Derudover får du specialiseret viden inden for markedsledelse, innovation, offentlig økonomi, erhvervsret og digitalisering. Du står dermed stærkere på arbejdsmarkedet og i din fremtidige karriere.

Igennem uddannelsen bliver du i stand til at : Identificere virksomheders adfærd, strategi og konkurrenceforhold på forskellige markeder. Arbejde med mikro- og makroøkonomiske forbrugsteorier og modeller. Udarbejde sandsynlighedsberegninger og analysere statiske markedsforhold. Redegøre for virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger. Vurdere rentabilitet samt risiko i investeringer.

Indhold på en HD1 

Indledningsvist opnår du viden om grundelementerne i erhvervsøkonomi og organisationsteori i forhold til at drive en virksomhed. Du etablerer altså grundlæggende forretningsmæssige og organisatoriske kompetencer, der sætter dig i stand til at identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger og dermed træffe beslutninger i forskellige forretningsmæssige sammenhænge. I forlængelse af dette bliver du bedre til at bringe dine analyser og forslag til beslutninger om de erhvervsøkonomiske og forretningsmæssige problemstillinger i spil i virksomheden. 

Uddannelsen berører også juridiske emner relateret til virksomheden og hvordan eventuelle juridiske udfordringer kan undgås. Samtidig arbejder du med relationen mellem samfundsmæssige forhold, der kan påvirke virksomheden og din evne til at løse opgaver i virksomheden.

Tæt på afslutningen af din uddannelse skal du begynde at vælge valgfag. Valgfagsudbuddet tilpasses løbende, så de blandt andet tager fat i helt aktuelle tendenser i samfundet og på arbejdsmarkedet. Dermed er valgfagene bedre tilpasset kravene til virksomhedens medarbejdere. 

På dit sidste semester skal du skrive dit afsluttende projekt. Det er din erhvervsøkonomiske ”svendeprøve”, hvor du bringer dine opnåede kompetencer i spil og laver et sammenhængende projekt, der både teoretisk og metodisk velfunderet behandler en praksisnær problemstilling i en virksomhed.

Struktur

Bemærk at strukturen og opbygningen af en HD1  kan variere alt efter hvordan du vælger at afvikle din uddannelse og alt efter hvor du vælger at tage din uddannelse. Der er nemlig både mulighed for at tage uddannelsen over 1,3 eller 4 år. Derudover kan du også tage uddannelsen som enkeltfag indtil du til sidst har afsluttet alle fagene og dermed har dig en HD1. 

Adgangskrav og udgifter på HD 1. del

Hvis du gerne vil tage HD 1. del, er der en række adgangskrav. Du skal have en gymnasial uddannelse bag dig, og hvis ikke du har det, kan du søge om dispensation. Udover de formelle optagelseskrav anbefales det, at du har matematikfærdigheder, der svarer til B-niveau, og gode engelsk læsefærdigheder.

HD 1. del er ikke SU-berettiget, da den ligger under ”Lov om Åben Uddannelse”. Derimod er der er en brugerbetaling, som variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Brugerbetalingen dækker som udgangspunkt undervisning, vejledning samt 2 eksamensforsøg pr. fag. Derudover er der udgifter til bøger.

Typisk koster HD 1. del samlet omkring 35.000-45.000 kr. Priserne er momsfri. Ofte er det virksomhederne, som finansierer en HD, men det sker efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Vi anbefaler desuden, at du tager kontakt til det uddannelsessted, du ønsker at læse på for de helt præcise udgifter ved uddannelsen.