Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Akademiuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Lær at arbejde professionelt med kommunikation - både nationalt og internationalt

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde professionelt med kommunikation og formidling i private og offentlige virksomheder – både nationalt og internationalt.

Med uddannelsen kan du være med til at sikre, at virksomheden kommunikerer effektivt og professionelt – både internt og eksternt. Du lærer både at udvikle og planlægge kommunikationsopgaver og løse praktiske formidlingsopgaver.

Uddannelsen er både relevant for dig, der allerede arbejder med kommunikation og for dig, der gerne vil styre din karriere i den retning.

Dit udbytte af akademiuddannelsen

Med en akademiuddannelse i kommunikation og formidling kan du:

 • Analysere og kortlægge virksomhedens behov, når målet er effektiv og professionel kommunikation
 • Udvikle en kommunikationsstrategi i tråd med virksomhedens overordnede strategi og mål
 • Planlægge og gennemføre kommunikationsaktiviteter, som bidrager optimalt til virksomhedens succes
 • Vælge medier til den enkelte opgave på baggrund af deres individuelle virkemidler
 • Løse praktiske formidlingsopgaver professionelt i forbindelse med både intern og ekstern kommunikation

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af en række obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Obligatoriske fag

Kommunikation i praksis (10 ECTS) 
Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal som minimum vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Vi udbyder følgende valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling:

 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation(5 ECTS)
 • Sociale medier(10 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt - kommunikation og formidling (10 ECTS)

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU) skal du opfylde en af følgende betingelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3
 • Suppleret med relevant erhvervserfaring

Bemærk at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 • Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 • Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Erhvervsakademi Aarhus

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: