Sådan optimerer du dit lederskab

Læs med her, hvor Stine Bosse giver sit bud på, hvordan du bedst understøtter og udvikler dit lederskab.

Sådan optimerer du dit lederskab

"Mellemledere befinder sig i en skruetvinge som aldrig før". Sådan siger Stine Bosse. Hun ser nemlig, hvordan langt flere mellemledere tumler med omfanget af og ansvaret i deres ledelsesplatform end hidtil.

Det enorme pres fra alle kanter, i kombination med en accelererende hastighed og evig tilpasning til den teknologiske udvikling, er simpelthen med til at tynge dem i deres rolle.


For at komme denne uheldige udvikling til livs, er vi nødt til at have en drøftelse af, hvordan mellemledere får en bæredygtig og trivsom ledelsesplatform.

Netop derfor etablerede Stine Bosse mentorforløbet Ledelse i Balance, der stiller skarpt på de tre kerneværdier, hun mener udgør god ledelse; Bevægelse, balance og bevidsthed.

Tiden kalder på en genfortolkning af mellemlederskabet

Som mellemleder besidder du en særligt kompleks og udfordrende position i erhvervslivet. Du skal både levere i forhold til topledelsen, alt imens du imødekommer dine medarbejderes ønsker og behov.

I dag stilles der nogle helt andre krav til dig. Det skyldes dels den teknologiske udvikling, men også et forandret syn på god ledelse. Det betyder, at du nu skal forvalte et lederskab, der er forankret i dig selv som menneske.

Din autoritet og succes er ikke længere bundet op på din viden, men tværtom din evne til at engagere og motivere dine medarbejdere i deres funktion, mens du selv navigerer sikkert i spændet mellem tid og ansvar.

Mellemlederskabet har altså behov en genfortolkning, og dem, der virkelig mestrer det forstår, at jobbet går ud på at facilitere. Og det er netop den revurdering Stine understøtter med Ledelse i Balance.

På forløbet får du inspiration til, hvordan du bliver den faciliterende og motiverende leder, der har ledelseskompasset indstillet på værdisæt, kultur og bæredygtig forretning.

Ledelse med de tre B’er som fundament

Stine plæderer for, at du - som leder - inkorporerer de tre b’er i dit lederskab. Når du navigerer ud fra bevægelse, balance og bevidsthed vil du nemlig kunne levere de nødvendige resultater samtidig med, at du står stærkt i dig selv.

En succesfuld organisation af i dag er nødt til at være i kontinuerlig bevægelse. Det betyder, at den nærmest skal fungere som en katalysator, hvor strategi og værdisæt omsættes til handlinger og levet kultur gennem god ledelse og fællesskab. For, at netop dét bliver en realitet, er det nødvendigt, at du inkorporerer to dimensioner af bevægelse i dit lederskab, fortæller Stine:

"Som leder er det afgørende, at du kan skabe mening for og bevæge dine medarbejdere, så de faktisk vælger at gå med dig omkring noget større. Det er, når I står sammen, at den egentlige bevægelse sker. Samtidig må du selv kunne blive bevæget, hvile i følelser og lede empatisk."

Skab balance i dit lederskab

Dit lederskab må også have en sund balance. Det er selvfølgelig vigtigt, at du sørger for at drive bæredygtig forretning. Det er dog essentielt, at du kærer dig om dine forskellige stakeholders; altså medarbejdere, kunder og det omkringliggende samfund. Det er en sådan holistisk tilgang til ledelse, der skaber en organisation i balance, understreger Stine.

Ydermere er det vigtigt, at du også har en god livsbalance. Som en moderne leder er du dit eget vigtigste ledelsesredskab, og en god forening af dit professionelle og private jeg er afgørende for, at du kan bibeholde din energi.

Slutteligt er du også nødt til at lede dine medarbejdere med stor bevidsthed. Som mellemleder er det dig, der har foden på både speederen og bremsen, hvilket kræver en realistisk stillingtagen til at problemstillinger, initiativer og målsætninger, yder det fra Stine før hun uddyber:

"Det er dét, jeg kalder for den konstruktive friktion, hvor man ikke bare siger ubetinget ja til alting. Det er her, du godt tør at spille tilbage til ledelsen og sige: “Ja, vi kan godt nå de her mål, men så kræver det altså, at vi gør sådan og sådan eller nej, vi kan ikke nå de her mål, for så vil det gå ud over de og de ting.” Det kræver altså, at man har mod til at sige til og fra."

Derfor skal du deltage i mentorforløbet Ledelse i Balance

'Ledelse i Balance' er en unik dannelsesrejse for dig som leder. Du får rig lejlighed til at dele dine erfaringer og problemstillinger med andre ligesindende mellemledere. Og det er netop i denne erfaringsudveksling, hvor du tør at være sårbar og dele ud, at den egentlige dannelse af dig som leder finder sted:

"I dette forløb tør vi at fortælle om vores erfaringer og problemstillinger. Vi tør at tale om, at når jeg gør sådan her, så er reaktionen sådan og sådan. Det er nemlig, når vi tør at tale om både vores successer og fiaskoer, at vi bliver klogere sammen og kan tage vores lederskab til et nyt niveau. På forløbet handler det altså om, hvad vi giver til hinanden," lyder det fra Stine Bosse.

Ledelse i Balance er altså en form for afklaringsproces, hvor du bliver klar over, hvor du vil være som leder og dine aspirationer for din fremtid. Samtidig bliver du klar over, hvilken leder du gerne vil være, og du får dit helt eget kompas til at styre din organisation ud fra, fortæller Stine og fortsætter:

"Forløbet er for dig, der ønsker mere energi i dit lederskab. Vi guider dig til at finde frem til dit eget lederskab i den platform som mellemledelse giver dig. Det er en udfordrende platform, men der er mere plads, tror jeg - det handler bare om at have modet til at tage sig den plads."

En bæredygtig karriere på mellemledelsesplatformen kræver altså, at du går forrest i retning mod den større mission på en måde, så dine medarbejdere naturligt følger trop. Samtidig må du huske på at lede med en forståelse for organisationens og omverdenens mange interesser - og det med en bevidsthed, der sikrer motivation og gode beslutninger.


Annoncer